Projecten migreren naar een andere private space

Projecten migreren naar een andere private space

Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren.

Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. Dit is een handmatig proces, dus zorg voor voldoende tijd om de migratie uit te voeren.
Lees het hele artikel zorgvuldig door, inclusief de gekleurde banners, voor het uitvoeren van de beschreven stappen.

Stap 1: Migreer gebruikers

Exporteer de gebruikers uit de oude space en importeer deze in de nieuwe space.
 1. Ga in de oude space naar Administratiepagina > gebruikers > exporteer gebruikers

 2. Open het geëxporteerde .csv-bestand in Excel of Numbers
 3. Filter of verwijder gebruikers die niet naar de nieuwe ruimte moeten worden verplaatst
  Opmerking: Alleen de eerste vijf kolommen (e-mail, achternaam, voornaam, initialen en bedrijf) zijn nodig voor het importeren
 4. Importeer gebruikers in BIMcollab Nexus vanuit een CSV-bestand in de nieuwe space
 5. Bekijk de gebruikersinstellingen in de nieuwe space
  1. Schakel indien nodig de opties 'Kan project aanmaken' en/of 'Kan gebruiker aanmaken' in
  2. Deactiveer indien nodig gebruikers
  3. Wijzig indien nodig de rol naar 'Beheerder'

Stap 2: Project aanmaken en projectinstellingen bepalen in de nieuwe space

De projectinstellingen moeten handmatig worden ingesteld in de nieuwe ruimte. Wanneer dit voor één project is gedaan, kan dat project gebruikt worden als sjabloon voor andere projecten.
 1. Maak een nieuw project aan en vul de algemene instellingen in
 2. Definieer projectinstellingen om handmatig mijlpalen, areas, labels, types, prioriteiten, groepen en custom fields toe te voegen
 3. Handmatig teamleden toevoegen en uitnodigen voor het project
  1. Als u zichtbaarheid gebruikt, zorg er dan voor dat u de gebruikersgroepen toewijst

Stap 3: Migreer issues

Exporteer issues uit de oude space naar een BCF-bestand en importeer ze.
BCF-bestanden bevatten geen "area", "custom fields" en "zichtbaarheid". Deze waarden moeten worden aangemaakt en opnieuw worden ingesteld bij issues na het importeren.
Tijdens het importeren, kan voor "area" en "custom fields" een standaardwaarde worden gekozen. Daarom is het raadzaam subsets van issues te exporteren en te importeren die op deze criteria zijn gefilterd.
Verder kan zichtbaarheid alleen worden ingesteld door de gebruiker die het issue heeft aangemaakt.
BCF-bestanden bevatten geen koppelingen naar een BIMcollab Zoom of Navisworks clash-resultaat. Overweeg in het nieuwe project de actieve Smart Issues opnieuw te creëren vanuit clash-resultaten.
BCF-bestanden bevatten geen issue wijzigingslog, waardoor de gedetailleerde geschiedenis van wijzigingen verloren gaat.
 1. Open in de oude space het project
 2. Ga naar de Issues pagina en filter de issues die gemigreerd moeten worden.
  Bij gebruik van 'area', 'custom fields en/of 'zichtbaarheid', pas een filter toe om deze per waarde in een rapport te exporteren.
 3. Maak een BCF rapport van de issues.
  Let op de limiet voor issuerapporten. Maak meerdere rapporten met minder issues als er geen rapport gemaakt kan worden.
 4. Ga naar de pagina Rapporten en download het BCF-rapport

 5. Importeer de issues in BIMcollab Nexus vanuit een BCF-bestand in de nieuwe space.
  Stel indien nodig de standaard 'area' en/of 'custom fields' in.
 6. Voeg indien nodig 'area', 'custom fields' en/of 'zichtbaarheid' toe door meerdere issues tegelijk te bewerken.

  • Related Articles

  • Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren

   BIMcollab Nexus ondersteunt momenteel niet het verplaatsen van projecten van join.bimcollab.com naar een private space, of van de ene private space naar de andere. Je kunt echter wel een deel van de gegevens delen door issues over te hevelen tussen ...
  • Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space

   Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan projecten in een private BIMcollab Nexus space. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan je gratis project op join.bimcollab.com, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen ...
  • Space instellingen

   In een private BIMcollab Nexus space kun je als beheerder verschillende space-instellingen definiëren. Om deze instellingen te bewerken volg je deze stappen: Ga naar het Administratie dashboard door te klikken op het tandwielicoon in de ...
  • Referenties naar andere issues toevoegen

   Wanneer een issue in een ander issue moet worden genoemd, kan het hashtag-symbool (#) worden gebruikt om een hyperlink te maken en de navigatie naar het betreffende issue te vergemakkelijken: Open het issue dat je wilt bewerken in edit modus  Ga naar ...
  • Een nieuwe gebruiker toevoegen

   Voordat een gebruiker als teamlid kan worden toegevoegd aan een project in een private BIMcollab Nexus space, moet deze eerst als nieuwe gebruiker aan de space worden toegevoegd. De spacebeheerder kan een nieuwe gebruiker toevoegen door de ...