Gebruikers via een CSV bestand in BIMcollab Cloud importeren

Gebruikers via een CSV bestand in BIMcollab Cloud importeren

In sommige gevallen is het wenselijk om een lijst met gebruikers vanuit een andere bron te importeren in BIMcollab Cloud. In dat geval is de eenvoudigste manier het opslaan van de gebruikersgegevens in een CSV-bestand. Het creëren van een CSV-bestand kan worden gedaan met behulp van een spreadsheet-applicatie zoals Microsoft Excel, Google Sheets of Numbers.
 1. Begin met het downloaden van het templatebestand 'Template voor importeren van gebruikers' in het artikel Voorbeeldprojecten en templates
 2. Open het templatebestand in de spreadsheetsoftware van je keuze, en bewerk de lijst van te importeren gebruikers 3. Bij het invoeren van de gegevens, hou rekening met de volgende voorwaarden: 
  1. Elke rij stelt één individuele gebruiker voor 
  2. Kolomnamen moeten in dezelfde volgorde blijven als in het templatebestand en mogen niet worden omgewisseld 
  3. Met extra kolommen wordt geen rekening gehouden (Als extra kolommen worden toegevoegd, worden ze tijdens het importeren genegeerd) 
  4. Alle cellen moeten in TEXT formaat zijn
  5. Kolomnamen zijn niet hoofdlettergevoelig 

 4. Zodra alle gegevens zijn ingevoerd, moet het bestand worden opgeslagen als een CSV-bestand:
  1. In Numbers, ga naar Bestand > Exporteer naar > .CSV
  2. In Excel, ga naar Bestand > Opslaan als > .CSV (Lees een meer gedetailleerde toelichting op de Microsoft website)
  3. In Google Sheets, ga naar Bestand > Downloaden > Komma-gescheiden waarden (.csv, actief blad)

 5. Nadat de lijst in CSV-formaat klaar is, ga naar de pagina 'Gebruikers' in de administratie-omgeving, en klik op Gebruikers importeren > Bladeren> ImporterenDe volgende punten zijn ook belangrijk om een succesvolle import van gebruikers uit een CSV-bestand te maken: 
 1. Gebruikers in de lijst worden gekoppeld aan bestaande gebruikers in BIMcollab op basis van hun e-mailadres
 2. Wanneer een nieuwe gebruiker wordt gevonden in de lijst, dan zal die gebruiker worden aangemaakt in BIMcollab. Hij moet dan op actief worden gezet door de spacebeheerder en worden toegevoegd aan projecten voordat hij kan inloggen en BIMcollab Cloud kan gebruiken
 3. Microsoft Excel is niet in staat CSV-bestanden te maken met Unicode-codering. Daarom kunnen speciale tekens of niet-Latijnse karakters verloren gaan

  • Related Articles

  • Een BIMcollab Cloud beheren

   Beheerders kunnen de administratiepagina bereiken door te klikken op het tandwiel icoon op de rechterbovenhoek. Als je het tandwiel icoon niet ziet, heb je geen administratieve rechten in de space. De administratiepagina is eenvoudig te herkennen aan ...
  • Issues uit een BCF of CSV bestand in BIMcollab Cloud importeren

   We werken hard aan de vertaling van het hele helpcenter naar het Nederlands, maar aan dit artikel zijn we nog niet toegekomen. Je vindt de inhoud in de Engelse versie van dit artikel.
  • Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren

   BIMcollab Cloud ondersteunt momenteel niet het verplaatsen van projecten van join.bimcollab.com naar een private space, of van de ene private space naar de andere. Je kunt echter wel een deel van de gegevens delen door issues over te hevelen tussen ...
  • Gebruikersnamen met speciale tekens importeren

   BIMcollab Cloud ondersteunt wel speciale tekens, maar dit hangt af van de codering van het bestand dat je wilt importeren. Zoals de meeste webapplicaties gebruikt BIMcollab Cloud Unicode-codering om ervoor te zorgen dat alle speciale tekens worden ...
  • Projecten migreren naar een andere private space

   Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren. Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. ...