Issue wijzigingslog

Issue wijzigingslog

Elk probleem bevat zijn eigen gedetailleerde geschiedenis met alle wijzigingen en opmerkingen die zijn toegepast. Deze informatie kan zichtbaar of verborgen zijn.

Wijzigingslog zichtbaar

Wanneer de issue wijzigingslog zichtbaar is, wordt de informatie over de volgende activiteiten getoond:
 1. Issue aanmaken
 2. Issue importeren
 3. Offline aanmaken/bewerkingen voorafgaand aan een import
 4. Wijziging van issue status
 5. Bewerkingen van issue eigenschappen
 6. Wijzigingen van opmerkingen
 7. Gebruiker verwittigd
 1. Om het issue wijzigingslog weer te geven, klik op het gewenste issue en open het menu rechtsboven 2. Kies 'Wijzigingslog tonen' in het menuDe wijzigingslog kan niet bewerkt en/of verwijderd worden.
Commentaren kunnen alleen door hun auteurs bewerkt en verwijderd worden.


Wijzigingslog verbergen

Om terug te gaan naar de weergave die alleen opmerkingen toont, open opnieuw het menu en klik op 'Wijzigingslog verbergen'.

Wijzigingen in viewpoints en opmerkingen zijn altijd zichtbaar, ook als de wijzigingslog verborgen is.

  • Related Articles

  • Een issue klonen

   Issues komen vaak niet alleen. Wanneer je meerdere issues moet toevoegen, hebben ze vaak veel eigenschappen gemeen, of moeten ze aan dezelfde persoon worden toegewezen. In plaats van elke issue-eigenschap opnieuw te moeten aangeven wanneer je een ...
  • Een Issue volgen

   In Premium en Ultimate plannen is het mogelijk om één of meerdere issues te volgen en meldingen te krijgen over wijzigingen in het issue. Meldingen over een wijziging worden onmiddellijk per e-mail verzonden. Een issue volgen of stoppen met een issue ...
  • Een issue verwijderen

   Soms kan het nodig zijn om issues te verwijderen uit een project in BIMcollab Nexus. Dit kan gebeuren omdat ze per ongeluk zijn aangemaakt of omdat het duplicaten zijn. Dit artikel beschrijft hoe de space beheerder gebruikers het recht kan geven om ...
  • Het standaard viewpoint van een issue wijzigen

   Standaard wordt het eerste viewpoint dat aan een issue wordt toegevoegd wanneer het issue wordt aangemaakt, gebruikt als het hoofd viewpoint van het issue. De afbeelding van dit viewpoint wordt getoond als miniatuurweergave in alle issue-overzichten ...
  • Iemand verwittigen van een issue-wijziging

   Tijdens het bewerken van de issue details kunnen één of meer gebruikers op de hoogte worden gesteld van de specifieke wijziging. Voeg een of meer gebruikers toe aan het veld 'Verwittigen' om een eenmalige e-mail over de wijzigingen te laten ...