Gebruikers activeren of deactiveren

Gebruikers activeren of deactiveren

Als beheerder in je private space, kun je gebruikers activeren of deactiveren vanaf de Administratie pagina. Een actieve gebruiker kan inloggen in de space, en kan worden toegevoegd aan projecten als een teamlid. Inactieve gebruikers tellen niet mee voor het totaal aantal beschikbare gebruikers van je plan.

Volg deze stappen om een gebruiker in de ruimte te activeren of deactiveren:
 1. Ga naar het Administratie dashboard door op het tandwiel icoon op de rechterbovenhoek te klikken  Als je het tandwiel icoon niet ziet, heb je geen administratieve rechten in de space.
 2. Ga naar het tabblad 'Gebruikers'
 3. Klik op de schakelaar ‘Actief' voor elke gebruiker die u wilt activeren/deactiveren  Je kunt ook op een gebruikersnaam klikken en kiezen voor 'Gebruiker bewerken 4. In het dialoogvenster 'Gebruiker bewerken' kan je de optie 'Actief (mag inloggen)' aanzetten  • Related Articles

  • Gebruikers via een CSV bestand in BIMcollab Cloud importeren

   In sommige gevallen is het wenselijk om een lijst met gebruikers vanuit een andere bron te importeren in BIMcollab Cloud. In dat geval is de eenvoudigste manier het opslaan van de gebruikersgegevens in een CSV-bestand. Het creëren van een CSV-bestand ...
  • Rollen in de BIMcollab omgeving

   Rollen definiëren gebruikersrechten die gebruikers toestaan om acties wel of niet uit te voeren in de space.  Er zijn twee verschillende rollen op space-niveau: Beheerder: kan gebruikers en projecten beheren, evenals de abonnementsinformatie ...
  • KEY-bestanden gebruiken om BIMcollab-software te activeren met een gesloten on-premise space

   We werken hard aan de vertaling van het hele helpcenter naar het Nederlands, maar aan dit artikel zijn we nog niet toegekomen. Je vindt de inhoud in de Engelse versie van dit artikel.
  • Een BIMcollab Cloud beheren

   Beheerders kunnen de administratiepagina bereiken door te klikken op het tandwiel icoon op de rechterbovenhoek. Als je het tandwiel icoon niet ziet, heb je geen administratieve rechten in de space. De administratiepagina is eenvoudig te herkennen aan ...
  • Projecten migreren naar een andere private space

   Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren. Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. ...