Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space

Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space

Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan projecten in een private BIMcollab Nexus space. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan je gratis project op join.bimcollab.com, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space.

Projectleiders kunnen iemand aan een project toevoegen aan de hand van deze stappen:
 1. Selecteer op de pagina 'Mijn projecten' het project waaraan je teamleden wilt toevoegen
 2. Ga naar de pagina ‘Instellingen' 3. In het tabblad Teamleden, klik op de knop 'Teamlid toevoegen' 4. Selecteer een of meer gebruikers om aan het project deel te nemen. Wijs een rol toe aan de nieuwe teamleden.
  Deze gebruikers moeten eerst worden toegevoegd aan de private space.  Standaard kunnen alleen spacebeheerders nieuwe gebruikers toevoegen aan de space. Beheerders kunnen echter gebruikers het recht geven om nieuwe projecten aan te maken en nieuwe gebruikers aan de space toe te voegen.
  Projectleiders die het recht hebben om nieuwe gebruikers aan te maken, kunnen dit doen door op 'Aanmaken' te klikken in het venster 'Teamlid toevoegen'.
 5. De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht dat hij teamlid van het project is geworden. Hij zal het project zien op zijn 'Mijn Projecten' pagina
Wanneer je een rol toekent aan een nieuw teamlid, is het belangrijk dat je je bewust bent van de rechten en beperkingen die elke rol met zich meebrengt:
 1. Projectleider: Kan projectinstellingen bewerken, issues toevoegen/bewerken en rapporten maken en lezen
 2. Editor: Kan issues toevoegen/bewerken en rapporten maken
 3. Reviewer: Kan bekijken en goedkeuren, opmerkingen plaatsen en rapporten maken
 4. Viewer: Kan alleen issues en projectinstellingen bekijken
Voor meer informatie over rollen zie Rollen in de BIMcollab omgeving.

  • Related Articles

  • Teamleden toevoegen en uitnodigen in join.bimcollab.com

   Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan je gratis project op join.bimcollab.com. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan een project in een private space, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private ...
  • Projecten migreren naar een andere private space

   Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren. Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. ...
  • Een nieuwe gebruiker toevoegen

   Voordat een gebruiker als teamlid kan worden toegevoegd aan een project in een private BIMcollab Nexus space, moet deze eerst als nieuwe gebruiker aan de space worden toegevoegd. De spacebeheerder kan een nieuwe gebruiker toevoegen door de ...
  • Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren

   BIMcollab Nexus ondersteunt momenteel niet het verplaatsen van projecten van join.bimcollab.com naar een private space, of van de ene private space naar de andere. Je kunt echter wel een deel van de gegevens delen door issues over te hevelen tussen ...
  • Een gebruiker die eerder uit de space verwijderd werd weer toevoegen

   Wanneer een gebruiker wordt verwijderd uit een private space, heeft hij geen toegang meer tot de space en wordt hij verplaatst naar de lijst van verwijderde gebruikers. Wanneer je de gebruiker opnieuw probeert toe te voegen als nieuwe gebruiker, zal ...