De toewijzing van issues in een project beperken

De toewijzing van issues in een project beperken

Projecten kunnen uit veel teamleden bestaan. Bij het toewijzen van een issue maakt deze lange lijst van mogelijke teamleden het kiezen van de juiste persoon niet eenvoudiger. Sommige teamleden moeten alleen issues kunnen toewijzen aan teamleden binnen hun eigen bedrijf of subteam.
Om een duidelijker overzicht te bieden met een kortere optielijst, zijn er twee manieren waarop beperkt kan worden  aan wie een teamlid issues toewijzen kan worden in een project:
 1. Gebaseerd op het bedrijf van de teamleden
 2. Gebaseerd op de gebruikersgroepen van de teamleden
Beperkingen voor het toewijzen van issues zijn alleen beschikbaar in de plannen Connected en Enterprise.

Toewijzing beperken op basis van bedrijf

Wanneer een gebruiker wordt toegevoegd aan een privé BIMcollab Cloud-ruimte, wordt deze toegewezen aan een bedrijf.
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een teamlid te beperken om alleen issues toe te wijzen aan gebruikers die deel uitmaken van hetzelfde bedrijf.
Om dit te doen, kan een Projectleider de volgende stappen volgen:
 1. Ga naar de pagina 'Instellingen' van het project
 2. Navigeer naar het tabblad 'Teamleden'
 3. Zoek het teamlid
 4. Schakel de schuifregelaar 'Subteam (bedrijf)' in


Wanneer deze optie is uitgeschakeld, kan de gebruiker issues toewijzen aan elk ander toewijsbaar teamlid in het project.

Om issues over bedrijven heen te kunnen toewijzen, moet er altijd minstens één gebruiker in elk bedrijf zijn die aan iedereen issues kan toewijzen. De afbeelding hieronder illustreert dat binnen elk bedrijf één gebruiker issues kan toewijzen aan gebruikers van andere bedrijven.Toewijzing beperken op basis van gebruikersgroepen

In de instellingen van het project kan de optie 'Enkel toewijzing van issues aan leden van de gebruikersgroep(en) van het teamlid toestaan' ingeschakeld worden.
Als deze optie is ingeschakeld, kunnen teamleden alleen issues toewijzen aan andere teamleden die deel uitmaken van dezelfde groepen. Deze workflow is flexibeler dan die op basis van bedrijven, omdat een teamlid deel kan uitmaken van meerdere groepen.Zo kan bijvoorbeeld iedereen in een (sub)team binnen een project deel uitmaken van een aparte gebruikersgroep in BIMcollab. Deze groepen worden geïllustreerd als Subteam 1-3 in onderstaande afbeelding. Binnen elke gebruikersgroep moet één persoon verantwoordelijk zijn voor de communicatie met de andere groepen. Deze verantwoordelijke personen zijn de Teamleiders in onderstaande afbeelding. Deze teamleiders kunnen worden samengevoegd tot een extra gebruikersgroep, zodat zij kwesties kunnen toewijzen aan de verschillende gebruikersgroepen.De beperking op basis van bedrijf en op basis van gebruikersgroepen kunnen samen worden gebruikt, wanneer meerdere bedrijven deel uitmaken van dezelfde gebruikersgroep of een bedrijf in subteams is verdeeld. Deze werkprocessen sluiten elkaar niet uit.

Voor meer informatie over de issue-zichtbaarheid in combinatie met gebruikersgroepen, raadpleeg het artikel Gebruikersgroepen en issuezichtbaarheid.
Om te weten hoe u gebruikersgroepen aanmaakt, raadpleeg het artikel Projectinstellingen bepalen.

  • Related Articles

  • Gebruikersgroepen en zichtbaarheid van issues

   In de plannen Connected en Enterprise kunnen projectleiders gebruikersgroepen instellen om te bepalen wie issues kan zien, en aan wie issues kunnen worden toegewezen. Elk teamlid kan aan een of meer groepen worden toegevoegd. Groepen ...
  • Een nieuw project aanmaken

   Om een nieuw project aan te maken, klik op de knop 'Nieuw project' in de rechterbovenhoek van de 'Mijn projecten' pagina. Als je de knop 'Nieuw project' niet ziet, heb je geen rechten om projecten aan te maken in de ruimte. Neem contact op met de ...
  • Het standaard viewpoint van een issue wijzigen

   Standaard wordt het eerste viewpoint dat aan een issue wordt toegevoegd wanneer het issue wordt aangemaakt, gebruikt als het hoofd viewpoint van het issue. De afbeelding van dit viewpoint wordt getoond als miniatuurweergave in alle issue-overzichten ...
  • Een project verwijderen

   Alleen een administrator kan projecten verwijderen uit de cloud. Dit kan worden gedaan op de 'Projecten' pagina van het Administratie gedeelte van een private space. Klik op het menu van het project en selecteer 'Verwijderen'.  Wanneer projecten ...
  • Favoriete issues voor een presentatie markeren

   Als de filterfunctie in BIMcollab Cloud niet voldoende is om een specifieke selectie van issues te tonen, kan je issues markeren als 'favoriet' en later snel je lijst met gemarkeerde issues terugvinden. Elke gebruiker heeft drie persoonlijke ...