Projectinstellingen bepalen

Projectinstellingen bepalen

Nadat je een nieuw project hebt aangemaakt, kun je de eigenschappen van het project wijzigen, zodat het aan je wensen voldoet.
 1. Ga naar de instellingenpagina van je project in BIMcollab Nexus 2. Klik op een eigenschap en vervolgens op de knop ‘Nieuw' om een nieuwe waarde te creëren 3. Om een bestaande waarde te wijzigen, kan je er op klikken in de lijst of ze verwijderen door op de '-' knop te klikken 4. Met BIMcollab Nexus kan je de volgende eigenschappen wijzigen:
  1. Milestones
   Milestones in een project worden gemaakt om specifieke doelen of fasen in een project aan te duiden. Geef een milestone een duidelijke naam, en definieer een start- en einddatum. Deze data zullen worden gebruikt om issues te markeren die over hun deadline heen zijn. Je kunt zoveel milestones instellen als je wilt en ze kunnen worden gebruikt in filtering en grafieken.   Bij het bewerken van een milestone kan je de knop 'Toewijsbaar' deactiveren. Alle Milestones die toewijsbaar zijn, kunnen worden gekozen in de instellingen van een issue. Op deze manier is het ook mogelijk om oude milestones te archiveren.
  1. Areas
   Areas kunnen worden gebruikt om issues te groeperen in bepaalde logische of geometrische delen van het gebouw. De meest voorkomende toepassingen kunnen zijn: Specifieke secties van een gebouw, verdiepingen van gebouwen of deelprojecten binnen een project.
   Bij het aanmaken, geef de area een duidelijke naam en eventueel een eigenaar. Als een area-eigenaar gedefinieerd is, zullen alle nieuwe issues die aan deze area worden toegewezen ook automatisch aan dit teamlid worden toegewezen.  1. Labels
   Labels kunnen zeer nuttig zijn bij het filteren van issues. Ze kunnen worden gebruikt om de discipline, het model of een andere parameter te definiëren.
  1. Types
   De types worden gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende soorten issues.
  1. Prioriteit
   Dit wordt gebruikt om aan te geven hoe dringend het is om een oplossing voor een issue te vinden.
   Er zijn standaard vijf prioriteiten. In tegenstelling tot de andere waarden, is het aantal prioriteiten vast, maar de waarden kunnen worden bewerkt. Je kunt de naam van de prioriteit veranderen door op de naam te klikken, en deze aan te passen aan de behoeften van je project. De standaard prioriteit is altijd nr.3.
  2. De prioriteiten in een project op join.bimcollab.com kunnen niet gewijzigd worden.
  3. Groepen
   Groepen vertegenwoordigen subteams binnen je project. Eenmaal gedefinieerd, kunnen gebruikers worden toegewezen aan één of meer groepen in de instellingen van het teamlid in het project.   Issues waarvan de zichtbaarheid is ingesteld op een specifieke groep, zullen alleen worden gezien door de teamleden die tot deze groep behoren.
   In de Premium en Ultimate plannen is het ook mogelijk om de toewijzing van issues te beperken. In dat geval kunnen issues alleen worden toegewezen aan teamleden die tot dezelfde groep behoren. Teamleden die in meerdere groepen zitten kunnen de issues tussen de groepen overdragen indien nodig. De manier van toewijzen heeft geen invloed op de zichtbaarheid.
   Voor meer informatie over de issue zichtbaarheid in combinatie met gebruikersgroepen, raadpleeg het artikel Gebruikersgroepen en zichtbaarheid van issues.
  4. Custom fields
   Met custom fields kan je extra velden definiëren voor issues.
   Voor meer informatie over de custom fields, raadpleeg het artikel Custom fields.
  5. De gebruikersgroepen en custom fields zijn functies van de Premium en Ultimate plannen.
De eigenschappen die zijn gedefinieerd in de projectinstellingen, zullen beschikbaar zijn in de dropdown menu's van de Issue instellingen in het project.
Je kunt zoveel eigenschappen instellen als je wilt en ze kunnen gebruikt worden in filtering en grafieken.

Als de projectleider het project niet heeft verborgen voor de beheerders, kunnen de eigenschappen ook door een beheerder worden aangepast. Dit kan via het tabblad 'Projecten', op de administratiepagina.  • Related Articles

  • Projecten migreren naar een andere private space

   Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren. Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. ...
  • Gebruikersgroepen en zichtbaarheid van issues

   In de plannen Premium en Ultimate kunnen projectleiders gebruikersgroepen instellen om te bepalen wie issues kan zien, en aan wie issues kunnen worden toegewezen. Elk teamlid kan aan een of meer groepen worden toegevoegd. Groepen vertegenwoordigen ...
  • De toewijzing van issues in een project beperken

   Projecten kunnen uit veel teamleden bestaan. Bij het toewijzen van een issue maakt deze lange lijst van mogelijke teamleden het kiezen van de juiste persoon niet eenvoudiger. Sommige teamleden moeten alleen issues kunnen toewijzen aan teamleden ...
  • Verwijderde teamleden, milestones en andere waarden herstellen

   Projectleiders kunnen waarden verwijderen uit alle projectinstellingen, met uitzondering van Prioriteiten. Nadat de waarden zijn verwijderd, is er altijd de mogelijkheid om ze opnieuw aan het project toe te voegen indien nodig. Om verwijderde waarden ...
  • Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space

   Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan projecten in een private BIMcollab Nexus space. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan je gratis project op join.bimcollab.com, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen ...