Een nieuwe gebruiker toevoegen

Een nieuwe gebruiker toevoegen

Voordat een gebruiker als teamlid kan worden toegevoegd aan een project in een private BIMcollab Nexus space, moet deze eerst als nieuwe gebruiker aan de space worden toegevoegd.
De spacebeheerder kan een nieuwe gebruiker toevoegen door de onderstaande stappen te volgen:
Standaard kunnen alleen spacebeheerders nieuwe gebruikers toevoegen aan de space. Beheerders kunnen andere gebruikers echter het recht geven om nieuwe projecten aan te maken en nieuwe gebruikers toe te voegen aan de space.Projectleiders die dit mogen, kunnen rechtstreeks nieuwe gebruikers aanmaken vanuit het venster 'Teamlid toevoegen' van hun project. 1. Ga naar het Administratie dashboard door op het tandwiel icoon op de rechterbovenhoek te klikken 2. Ga naar de pagina ‘Gebruikers' 3. Klik op de knop 'Nieuwe gebruiker' 4. Vul de gegevens van de nieuwe gebruiker in en klik op de knop 'Aanmaken'  Als de gebruiker eerder deel heeft uitgemaakt van de space, maar verwijderd werd, is het mogelijk dat hij nog steeds in de lijst van verwijderde gebruikers staat. BIMcollab zal het onderstaande bericht tonen om dit te melden.  Als dit het geval is, ga dan naar het artikel Een gebruiker die eerder uit de space verwijderd werd weer toevoegen voor meer informatie.

 5. Wachtwoord instellen
  Nadat een nieuwe gebruiker is aangemaakt, wordt deze per e-mail op de hoogte gebracht en gevraagd een nieuw wachtwoord in te stellen. Na het instellen van de inloggegevens kan de nieuwe gebruiker inloggen op de private BIMcollab Nexus space zolang hij actief is.
Nadat een nieuwe gebruiker is aangemaakt kan deze worden toegevoegd aan een projectteam vanaf de projectpagina. Voor meer informatie over het toevoegen van teamleden, zie Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space.

Een gebruiker die nog geen deel uitmaakt van het project kan een verzoek indienen om lid te worden van de private BIMcollab Nexus space, door te klikken op het tabblad 'Toegang vragen' op de inlogpagina van de private space.  • Related Articles

  • Een gebruiker die eerder uit de space verwijderd werd weer toevoegen

   Wanneer een gebruiker wordt verwijderd uit een private space, heeft hij geen toegang meer tot de space en wordt hij verplaatst naar de lijst van verwijderde gebruikers. Wanneer je de gebruiker opnieuw probeert toe te voegen als nieuwe gebruiker, zal ...
  • Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space

   Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan projecten in een private BIMcollab Nexus space. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan je gratis project op join.bimcollab.com, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen ...
  • Een extra viewpoint aan een issue toevoegen in Solibri

   In Solibri is het mogelijk om meerdere viewpoints toe te voegen aan een issue. Standaard wordt alleen het eerste viewpoint van het issue opgeslagen in BIMcollab. Om er zeker van te zijn dat alle viewpoints worden opgeslagen in BIMcollab, voeg een ...
  • Gebruiker in wacht

   Bij het importeren van issues uit BCF- of CSV-bestanden, kan het voorkomen dat geïmporteerde issues zijn toegewezen aan een gebruiker die nog niet aan het project is toegevoegd. Deze gebruiker wordt toegevoegd aan de Gebruikerslijst van de space als ...
  • Een gebruiker verwijderen

   Als administrator kan je gebruikers verwijderen uit de space, om hun recht om in te loggen op de space op te heffen. Ga naar het Administratie dashboard door op het tandwiel icoon op de rechterbovenhoek te klikken en Administratie te kiezen. Als je ...