Een gebruiker die eerder uit de space verwijderd werd weer toevoegen

Een gebruiker die eerder uit de space verwijderd werd weer toevoegen

Wanneer een gebruiker wordt verwijderd uit een private space, heeft hij geen toegang meer tot de space en wordt hij verplaatst naar de lijst van verwijderde gebruikers.
Wanneer je de gebruiker opnieuw probeert toe te voegen als nieuwe gebruiker, zal de administrator van de space de melding 'Gebruiker bestaat al maar is verwijderd' krijgen, aangezien de gebruiker met hetzelfde e-mailadres al is toegevoegd aan de space, ondanks dat deze niet zichtbaar is in de lijst van gebruikers.


Deze waarschuwing wordt gegeven om ongewenste dubbele gebruikers te voorkomen, en om je in staat te stellen de bestaande gebruiker onmiddellijk te herstellen.

Om een verwijderde gebruiker te herstellen, volg de onderstaande stappen.
 1. Ga naar het Administratie dashboard door op het tandwiel icoon op de rechterbovenhoek te klikken en administratie (Administration) te kiezen.   Als je het tandwiel icoon niet ziet, heb je geen administratieve rechten in de space.
 2. Klik op het prullenbak icoon in de rechter bovenhoek om een lijst van verwijderde gebruikers te tonen
 3. Klik op het menupictogram in de laatste kolom
 4. Selecteer ‘Herstellen'


Nadat de gebruiker is hersteld, zorg ervoor dat de gebruiker is ingesteld als ‘Actief' in de gebruikerslijst, zodat hij in staat is om in te loggen op de space.
Nadat een gebruiker is hersteld, kan deze opnieuw aan de projecten worden toegevoegd. Om dit te doen, selecteer de gebruiker en activeer de optie 'Verwijderde projecten tonen'. Klik op het menupictogram in de laatste kolom, en kies 'Opnieuw toevoegen' om de gebruiker terug in het actieve team voor het project op te nemen.


Als de administrator de gebruiker niet opnieuw heeft toegevoegd aan het project, kan dit ook worden gedaan door de Projectleider vanaf de Instellingen pagina van het project, in het tabblad teamleden.
Activeer de optie 'Verwijderde teamleden tonen', en klik op de Herstel knop .


Wanneer een gebruiker definitief is verwijderd, kan hij niet worden hersteld, maar moet hij opnieuw aan de space worden toegevoegd als een nieuwe gebruiker.
Voor meer informatie over het permanent verwijderen van een gebruiker, zie Een gebruiker verwijderen.
Raadpleeg het artikel Een nieuwe gebruiker toevoegen om te leren hoe je een gebruiker toevoegt aan de space.  • Related Articles

  • Een nieuwe gebruiker toevoegen

   Voordat een gebruiker als teamlid kan worden toegevoegd aan een project in een private BIMcollab Nexus space, moet deze eerst als nieuwe gebruiker aan de space worden toegevoegd. De spacebeheerder kan een nieuwe gebruiker toevoegen door de ...
  • Een gebruiker verwijderen

   Als administrator kan je gebruikers verwijderen uit de space, om hun recht om in te loggen op de space op te heffen. Ga naar het Administratie dashboard door op het tandwiel icoon op de rechterbovenhoek te klikken en Administratie te kiezen. Als je ...
  • Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space

   Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan projecten in een private BIMcollab Nexus space. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan je gratis project op join.bimcollab.com, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen ...
  • Projecten migreren naar een andere private space

   Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren. Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. ...
  • Gebruiker in wacht

   Bij het importeren van issues uit BCF- of CSV-bestanden, kan het voorkomen dat geïmporteerde issues zijn toegewezen aan een gebruiker die nog niet aan het project is toegevoegd. Deze gebruiker wordt toegevoegd aan de Gebruikerslijst van de space als ...