Basics voor het maken van smart views

Basics voor het maken van smart views

Smart views filteren en kleuren objecten op basis van regels. Op basis van properties kan je componenten tonen, verbergen of kleuren in het 3D venster. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om modellen te checken op basis van een ILS.
De smart views zijn een functionaliteit van Zoom Free.

Aanmaken van een nieuwe smart view

 1. Start BIMcollab Zoom
 2. Selecteer het Smart views tabblad
 3. Maak verbinding met een project op BIMcollab Nexus, of laad een modellenset handmatig
 4. Vouw 'Lokaal' of 'Gedeeld' uit en selecteer een bestaande smart view set waaraan je de nieuwe smart view wilt toevoegen.
  Indien nodig, kan je een nieuwe smart view set aanmaken door op de [+] knop te klikken, of klik met rechtermuisknop op 'Lokaal' of 'Gedeeld' en kies 'Smart view-set toevoegen'. De nieuwe set wordt automatisch geselecteerd eens hij is aangemaakt. 5. Klik opnieuw op de [+] knop om een nieuwe smart view aan te maken, of klik met rechtermuisknop op de smart view-set en kies voor 'Smart view toevoegen'  Je kunt slimme weergaven delen met je team door slimme weergaven van 'Lokaal' naar 'Gedeeld' te slepen, of door ze meteen te maken in 'Gedeeld'.
  Als je een smart view wilt maken in 'Shared', zorg er dan voor dat je verbonden bent met de juiste ruimte en het juiste project en dat je Zoom-bewerkingsrechten hebt in het project. Een Zoom-licentie is ook nodig om Smart Views te delen, importeren of exporteren in BIMcollab Zoom.
 6. Geef je smart view een duidelijke en unieke naam
 7. Definieer een set van regels om vast te leggen welke elementen getoond en gekleurd moeten worden door de smart view. Voeg regels toe door op de knop te klikken, verwijder bestaande regels met de  knop, of dupliceer bestaande regels door op de knop te klikken.
  Standaard voegt de eerste lijn alle elementen uit het project toe aan de 3D view.
  Elke regel bestaat uit:
  1. Een Element type die je aan de set wil toevoegen (vb. wanden, deuren, kolommen)
  2. Een property, operator en waarde die gebruikt worden om elementen met een specifieke property-waarde uit te filteren
  3. Een actie die definieert of de gevonden elementen aan de set moeten worden toegevoegd of eruit verwijderd
 8. Test je set door op de 'Toon geselecteerde' knop te klikken. Het resultaat wordt getoond in het 3D venster
 9. Geef de smart view een duidelijke beschrijving, zodat het doel ervan gemakkelijk kan worden herkend
 10. Als je de actie 'Auto color' hebt gekozen in de regelset, kan je ook een Auto color property listing toevoegen (functionaliteit onder licentie).
  Een extra numerieke property wordt toegevoegd aan de auto color legende wanneer de smart view wordt uitgevoerd. Kies de property en de waarde die moeten worden toegevoegd.
 11. Klik op 'Opslaan'
 12. Zodra de slimme weergave is gemaakt, kunt u de slimme weergave uitvoeren
  1. Door erop te dubbelklikken worden het filter en de kleuren uitgevoerd op het model in de 3D-weergave
  2. Klik met de rechtermuisknop om de componenten in Mijn aanzicht te tonen

De verschillende acties

Bij het aanmaken van een set van componenten die getoond moeten worden door de smart view, kan je verschillende acties uitvoeren op de gekozen elementen:
 1. Toevoegen
  De componenten worden aan de 3D view toegevoegd.
  Zorg ervoor dat de eerste regel van de smart view altijd een 'Toevoegen'-actie bevat. Anders zal de view leeg zijn.
 2. Verwijderen
  De componenten worden verwijderd uit de eerder gekozen selectie
 3. Andere verwijderen
  Alle componenten, behalve degene met de gekozen property, worden uit de 3D view verwijderd
 4. Gekleurd instellen
  De gekozen componenten worden overschreven met de gekozen kleur
 5. Transparant instellen
  De gekozen componenten worden transparant ingesteld
 6. Opaak instellen
  De gekozen componenten worden opaak ingesteld
 7. Toevoegen en kleuren
  De acties 'Toevoegen' en 'Gekleurd instellen' worden gecombineerd in één regel
 8. Toevoegen en transparant maken
  De acties 'Toevoegen' en 'Transparant instellen' worden gecombineerd in één regel
 9. En...
  Voeg meerdere properties toe voor dezelfde elementen. Enkel de elementen die voldoen aan alle properties in de reeks zullen worden toegevoegd
 10. Auto color
Kleurcodeer alle gekozen componenten op basis van de aangegeven eigenschap. Alle componenten met dezelfde unieke waarde voor de gekozen eigenschap krijgen dezelfde kleur
De kleuren met de overeenkomstige waarden worden getoond in de automatische kleurlegenda na het uitvoeren van de slimme weergave
Ontdek de mogelijkheden van de smart views door onze voorbeeld smart view-sets te downloaden.

ENGELS | 2 MIN WATCH
  • Related Articles

  • Smart views ordenen

   Alle Smart views worden in Smart view-sets geplaatst om ze eenvoudig te kunnen beheren. Je kan met de rechtermuisknop klikken op één van de twee mappen ('Lokaal' of 'Gedeeld') en kiezen voor 'Smart view-set toevoegen'. Je kunt ook de '+' knop ...
  • Smart views maken die met eender welk model werken

   De Smart views kunnen gemaakt worden in combinatie met elk IFC model gebruikt te worden.  Om er zeker van te zijn dat de Smart views op elk model kunnen werken, is het beter om aangepaste properties te vermijden en alleen gebruik te maken van ...
  • IFC datavalidatie met smart views

   Smart views kunnen op verschillende manieren worden gebruikt: om eigenschappen te visualiseren, om te controleren of uw model voldoet aan IDM (Information Delivery Manual) afspraken, of om bepaalde componenten te filteren. Modelvalidatie met Smart ...
  • De verschillende soorten acties voor Smart Properties

   Met Smart Properties kun je ofwel bestaande properties toewijzen aan een nieuwe property, of een nieuwe propertywaarde definiëren voor een element op basis van bepaalde criteria. Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, ...
  • Smart Properties

   Smart Properties in BIMcollab Zoom zijn door de gebruiker gedefinieerde properties, gebaseerd op bestaande object-attributen. Ze helpen je om BIM data te reorganiseren en te structureren. Bij het werken met IFC-bestanden die door meerdere auteurs ...