Smart Properties

Smart Properties

Smart Properties in BIMcollab Zoom zijn door de gebruiker gedefinieerde properties, gebaseerd op bestaande object-attributen. Ze helpen je om BIM data te reorganiseren en te structureren.

Bij het werken met IFC-bestanden die door meerdere auteurs zijn aangeleverd, is het onvermijdelijk dat ze verschillende terminologie bevatten. Dit kan de informatiestroom drastisch beperken en modelvalidatie belemmeren.
In een BIM-project zijn er enkele zaken die hiertoe kunnen bijdragen:
 1. Verschillende modellen bevatten verschillende talen, afkortingen of typefouten, waardoor dezelfde waarde op verschillende manieren kan worden geschreven.
 2. Waarden zijn aanwezig in verschillende properties voor verschillende elementen. Bijvoorbeeld, voor het ene element wordt "Volume" gedefinieerd in base quantities, terwijl het voor een ander element onder dimensions staat.
Om deze beperkingen aan te pakken, helpen Smart Properties je om de BIM data in je modellen te structureren en te reorganiseren.
 1. Verrijk de modellen door je eigen properties aan te maken, gebaseerd op bestaande object-attributen.
 2. Pas de in het model aanwezige waarden aan tot zelf gekozen, ondubbelzinnige waarden.
 3. Het is niet nodig om auteurs voortdurend te vragen nieuwe modellen met correcte waarden aan te leveren.
 4. Smart Properties kunnen worden gebruikt in Smart views, Clashregels en Lists, net als gewone properties. De Smart Properties worden centraal beheerd, dus het is niet nodig om deze informatie op meerdere plaatsen in te stellen.
 5. Smart properties zijn dynamisch: wanneer de modellen veranderen, veranderen de properties mee en worden ze automatisch toegepast op nieuwe en gewijzigde componenten in de geladen modellen.
Dit alles resulteert in een voorspelbaar resultaat voor consistente modelvalidatie.

Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, heb je een actieve Zoom licentie nodig.

Een nieuwe Smart Property aanmaken

 1. Start BIMcollab Zoom met een actieve licentie.
 2. Open de modellen waarvoor je Smart Properties wilt aanmaken.
 3. Ga naar Valideren > Smart Properties om het Smart Properties paneel te openen.
 4. Klik op 'Lokaal' en selecteer een Smart Property set waarin je de nieuwe property wilt aanmaken.
  Indien nodig kun je een nieuwe Smart Property set maken door op de [+] knop te klikken, of door rechts te klikken op 'Lokaal', en te kiezen voor 'Smart Property-set toevoegen'. Geef de set een duidelijke en unieke naam zodat deze makkelijk te herkennen is als onderdeel van de Smart Properties. De set zal verschijnen als een property set op andere plaatsen binnen BIMcollab Zoom, zoals Smart views, Lists en het property paneel van een geselecteerd element.
  De nieuwe set zal automatisch geselecteerd worden eens hij aangemaakt is. 5. Klik nogmaals op de [+] knop om een nieuwe Smart Property aan te maken in de geselecteerde set. 6. Geef de Smart Property een duidelijke naam.
 7. Definieer een set van regels om te bepalen welke properties of waarden zullen worden toegevoegd aan de nieuwe property. Voeg regels toe door op de knop te klikken, verwijder bestaande regels met de knop, of dupliceer bestaande regels door te klikken op de knop.
  Elke regel bestaat uit:
  1. Een Elementtype
  2. Een Property, Operator en Waarde om elementen met een specifieke property waarde verder uit te filteren
  3. Een actie die bepaalt of de geselecteerde property zal worden toegewezen aan de nieuwe property, of een nieuwe waarde moet worden ingesteld voor de geselecteerde elementen.
   Voor meer informatie over het verschil tussen 'Waarde koppelen' en 'Waarde instellen', raadpleeg het artikel De verschillende soorten acties voor Smart Properties.
  4. De output om het resultaat te bepalen
   Het is mogelijk om een Smart Property script te importeren als een CSV bestand. Meer informatie over deze workflow vind je in het artikel Smart Properties als CSV-bestand bewerken.
 8. Geef de Smart Property een duidelijke beschrijving zodat het doel ervan gemakkelijk kan worden vastgesteld.
 9. Klik op 'Opslaan'.
Zodra de Smart Property is aangemaakt, kun je de property set vinden in het property paneel van alle componenten waarvoor de property geldig is. Voor elke Smart Property set zal een nieuw tabblad worden toegevoegd, en de Smart Properties van de set zullen in het property raster van het tabblad te vinden zijn.Voor meer informatie over waar de Smart Properties gebruikt kunnen worden, raadpleeg het artikel Waar kunnen Smart Properties gebruikt worden?


  • Related Articles

  • Smart Properties delen met mijn teamleden

   Smart Properties kunnen eenvoudig worden gedeeld met teamleden binnen een project door deze stappen te volgen: Start BIMcollab Zoom Maak verbinding met de juiste ruimte en het juiste project Ga naar Valideren > Smart Properties Sleep de Smart ...
  • Waar kunnen Smart Properties gebruikt worden?

   Smart Properties zijn beschikbaar in BIMcollab Zoom alsof het native properties zijn. Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, heb je een actieve Zoom licentie nodig. Smart Properties kunnen worden gevonden en gebruikt ...
  • De verschillende soorten acties voor Smart Properties

   Met Smart Properties kun je ofwel bestaande properties toewijzen aan een nieuwe property, of een nieuwe propertywaarde definiëren voor een element op basis van bepaalde criteria. Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, ...
  • IFC data vereenvoudigen met Smart Properties

   Bij het toevoegen van gegevens aan een BIM-model zijn verschillende talen, afkortingen en typefouten onvermijdelijk. Om deze verschillen glad te strijken, helpen Smart Properties bij het bekomen van een voorspelbaar resultaat voor consistente ...
  • Smart Properties als CSV-bestand bewerken

   Bij het maken van een Smart Property om de gegevens in IFC bestanden te structureren, kan veel invoer nodig zijn om de property volledig te definiëren. Om dit proces te vergemakkelijken, kunnen Smart Properties ook worden geïmporteerd, geëxporteerd ...