Smart Properties als CSV-bestand bewerken

Smart Properties als CSV-bestand bewerken

Bij het maken van een Smart Property om de gegevens in IFC bestanden te structureren, kan veel invoer nodig zijn om de property volledig te definiëren. Om dit proces te vergemakkelijken, kunnen Smart Properties ook worden geïmporteerd, geëxporteerd en bewerkt als CSV-bestanden.

Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, heb je een actieve Zoom licentie nodig.

De Smart Property exporteren

 1. Maak een nieuwe Smart Property aan
 2. Voeg zo nodig al een paar regels toe als richtlijn voor de rest van het script
 3. In het bewerkingsvenster, klik op de knop
 4. Navigeer naar de locatie waar je het bestand wilt opslaan, en klik op 'Opslaan'.

Het CSV-bestand bewerken

Zodra het bestand is geëxporteerd, kan het worden geopend in een spreadsheetsoftware of CSV-editor naar keuze.

Het CSV-bestand is als volgt gestructureerd:
 1. De waarden worden gescheiden door komma's
 2. De eerste regel bevat versie-informatie
 3. De tweede regel bevat de kopteksten van de invoervelden (in het Engels): Element Type, Property, Operator, Value, Action en Output
 4. De volgende regels bevatten de regels die aanwezig waren in de geëxporteerde Smart Property
 5. In de kolom Property zijn zowel de property set als de property aanwezig, gescheiden door '/'
Bij het openen van het CSV-bestand in een spreadsheetprogramma zoals Excel, kan het voorkomen dat de tekst nog niet in kolommen is gescheiden. Om gemakkelijk met de gegevens in Excel te kunnen werken, volg de workflow zoals beschreven op het Microsoft Help Center om de gegevens in kolommen te scheiden.

Bewerk het CSV-bestand naar wens. Kopieer en voeg regels toe om een volledig Smart Property-script te maken.
Het resulterende script moet aan de volgende criteria voldoen:
 1. Elementtype
  Het elementtype is aanwezig in de op dat moment geladen IFC-bestanden

 2. Property
  De set en property kunnen worden gevonden binnen de op dat moment geladen IFC-bestanden, of is onderdeel van de basiseigenschappen in de Summary en Location

 3. Operator
  De operator maakt deel uit van de operator opties, en is geldig op basis van de gekozen property:

  1. Voor tekstgebaseerde properties zijn de opties: Is (Is), IsNot (Is niet), Contains (Bevat), DoesNotContain (Bevat geen), StartsWith (Begint met), EndsWith (Eindigt met), Or (Eén van), Nor (Geen van), IsDefined (Is gedefinieerd), IsNotDefined (Is niet gedefinieerd)

  2. Voor op hoeveelheden gebaseerde properties zijn de opties: Equals (=), NotEquals (≠), Less (<), Greater (>), GreaterEqual (>=), LessEqual (<=), IsDefined (Is gedefinieerd), IsNotDefined (Is niet gedefinieerd)

  3. Voor op boolean gebaseerde properties zijn de opties: IsTrue (is waar), IsFalse (is onwaar), IsDefined (Is gedefinieerd), IsNotDefined (Is niet gedefinieerd)

 4. Waarde
  De waarde die de property moet hebben

 5. Actie
  De actie moet SetValue (Waarde instellen), MapValue (Waarde koppelen) of And (En) zijn

 6. Output

  1. Als de Actie ‘And' is, moet dit veld leeg zijn.

  2. Wanneer de Actie ‘MapValue' is, moet dit veld een property bevatten die ook deel uitmaakt van de sequentie waar de regel deel van uitmaakt. Dit veld kan niet leeg zijn.

  3. Als de Actie ‘SetValue' is, moet dit veld een tekstinvoer bevatten voor de waarde van de nieuwe property. Dit veld zal altijd geldig zijn, zelfs als het leeg is.

 7. Alle zes van de bovenstaande kolommen moeten in het bestand aanwezig zijn
Sla het bestand opnieuw op als een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden).


Het CSV-bestand importeren

 1. Open in BIMcollab Zoom de modellen waarvoor je de Smart Property wilt toevoegen

 2. Open de Smart Property opnieuw, of maak een nieuwe Smart Property aan

 3. In het bewerkingsvenster, klik op de knop

 4. Navigeer naar het bestand dat je wilt importeren, en klik op 'Open'
 5. Het Smart Property script wordt geïmporteerd in het bewerkingsvenster  Alle regels die al aanwezig zijn in de Smart Property zullen worden overschreven door de import. Als de regels die aanwezig zijn in de Smart Property deel moeten blijven uitmaken van het script, zorg er dan voor dat ze ook aanwezig zijn in het CSV-bestand. Om de originele regels van de Smart Property te herstellen, klik op 'Annuleren' om het geïmporteerde script te negeren.
 6. Sla de Smart Property op

Mogelijke foutmeldingen

Bij het importeren van een CSV bestand als Smart Property, verschijnt er een foutmelding wanneer het bestand niet voldoet aan de hierboven vermelde vereisten.

Bestandsfouten

 1. Header missing in file "{FileName}"
  De tweede regel van het script moet de kopteksten van de invoervelden bevatten: Element Type, Property, Operator, Value, Action en Output (in het Engels).
 2. Missing column "{ColumnName}" in header of file "{FileName}"
  Een van de kolommen ontbreekt. Het CSV-bestand moet te allen tijde 6 kolommen bevatten met de koppen: Element Type, Property, Operator, Value, Action en Output (in het Engels).
 3. Duplicated column "{ColumnName}" in header of file "{FileName}"
  Een van de kolommen is gedupliceerd. Het CSV-bestand moet te allen tijde 6 kolommen bevatten met de koppen: Element Type, Property, Operator, Value, Action en Output (in het Engels).
 4. Too few columns in line “{LineNumber}” in file "{FileName}"
  Een van de kolommen ontbreekt of is niet ingevuld in een bepaalde regel van het script.
 5. Too many columns in line “{LineNumber}” in file "{FileName}"
  Er zijn te veel kolommen in een bepaalde regel van het script.
 6. Escaped string was not closed in line “{LineNumber}” in file "{FileName}"
  Er staat geen afsluitend aanhalingsteken in het waardeveld. Aanhalingstekens zijn alleen nodig wanneer je een komma of puntkomma wilt gebruiken als onderdeel van de waarde.

Vertaalfouten

 1. Could not parse "{Action}” to an action. Must be 'SetValue', 'MapValue' or 'And'
  De actie moet 'SetValue', 'MapValue' of ‘And' zijn.
 2. Could not find property “{PropertyName}” and/or set "{SetName }"
  De property en/of property set maken geen deel uit van de geladen modellen of bevatten een typefout.
 3. Could not parse "{Operator}” to a condition operator
  De gekozen operator maakt geen deel uit van de operatoropties, of is niet geldig voor de gekozen property.

  • Related Articles

  • Smart Properties

   Smart Properties in BIMcollab Zoom zijn door de gebruiker gedefinieerde properties, gebaseerd op bestaande object-attributen. Ze helpen je om BIM data te reorganiseren en te structureren. Bij het werken met IFC-bestanden die door meerdere auteurs ...
  • Smart Properties delen met mijn teamleden

   Smart Properties kunnen eenvoudig worden gedeeld met teamleden binnen een project door deze stappen te volgen: Start BIMcollab Zoom Maak verbinding met de juiste ruimte en het juiste project Ga naar Valideren > Smart Properties Sleep de Smart ...
  • De verschillende soorten acties voor Smart Properties

   Met Smart Properties kun je ofwel bestaande properties toewijzen aan een nieuwe property, of een nieuwe propertywaarde definiëren voor een element op basis van bepaalde criteria. Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, ...
  • Waar kunnen Smart Properties gebruikt worden?

   Smart Properties zijn beschikbaar in BIMcollab Zoom alsof het native properties zijn. Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, heb je een actieve Zoom licentie nodig. Smart Properties kunnen worden gevonden en gebruikt ...
  • IFC data vereenvoudigen met Smart Properties

   Bij het toevoegen van gegevens aan een BIM-model zijn verschillende talen, afkortingen en typefouten onvermijdelijk. Om deze verschillen glad te strijken, helpen Smart Properties bij het bekomen van een voorspelbaar resultaat voor consistente ...