De verschillende soorten acties voor Smart Properties

De verschillende soorten acties voor Smart Properties

Met Smart Properties kun je ofwel bestaande properties toewijzen aan een nieuwe property, of een nieuwe propertywaarde definiëren voor een element op basis van bepaalde criteria.

Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, heb je een actieve Zoom licentie nodig.

Waarde koppelen

Met de actie ‘Waarde koppelen’ kun je gegevens structureren door de waarden van meerdere properties te combineren in één property. Bijvoorbeeld, voor één element wordt 'Volume' gedefinieerd in base quantities, terwijl het voor een ander element onder dimensions staat.
Om dit te doen, volg deze stappen bij het aanmaken van een nieuwe Smart Property:
 1. Elementtype: Selecteer het elementtype waarvoor je een property wilt toewijzen aan de nieuwe Smart Property. Als de property moet worden toegewezen ongeacht het elementtype waaraan het is toegewezen, kies dan 'Any element'.
 2. Property: Kies een property uit de geladen IFC-bestanden, die je aan de nieuwe property wilt toevoegen.
 3. Operator en Waarde: Definieer de property verder. Als de property moet worden toegewezen aan de nieuwe property ongeacht de waarde, kies dan 'Is gedefinieerd'.
 4. Actie: 'Waarde koppelen'
  Als elementen aan meerdere eisen moeten voldoen voordat de property aan de Smart Property wordt gekoppeld, kies dan 'En...' in het veld Actie. Selecteer ‘Waarde koppelen' pas als alle criteria zijn toegevoegd.
  Bijvoorbeeld: Ik wil alleen de properties combineren die volume informatie bevatten van betonnen elementen. Als de eigenschap Material Name 'Concrete' bevat, en de property NetVolume is gedefinieerd, dan moet de property 'NetVolume' worden gekoppeld aan de Smart Property. 5. Het veld ‘Output' wordt een dropdown veld indien meerdere properties in de regel gecombineerd worden. Kies de property uit de string die gekoppeld moet worden aan de Smart Property.
 6. Herhaal de stappen totdat alle properties waarvoor de waarden moeten worden toegevoegd aan de Smart Property zijn toegevoegd aan de set van regels.Indien meerdere van de gekoppelde properties aanwezig zijn voor een enkel element, zal de waarde van de property die het laagst in de lijst is toegevoegd, gebruikt worden voor de Smart Property.
Voor een praktisch voorbeeld met de actie 'Waarde koppelen', raadpleeg het artikel Waarden van meerdere properties combineren in één Smart Property.

Waarde instellen

Met de actie 'Waarde instellen' kun je de volgende resultaten bereiken:
 1. Een classificatiesysteem maken op basis van bestaande elementattributen aanwezig in het IFC-bestand
 2. Waarden binnen een bestaande property vereenvoudigen

Classificatiesysteem

Bij het maken van een classificatiesysteem kun je meerdere criteria toevoegen waaraan een element moet voldoen om een waarde voor de eigenschap in te stellen. Bijvoorbeeld, wanneer een muur dragend en inwendig is, moet de classificatie '22.2x Kernstructuur' zijn.
 1. Elementtype: Selecteer het elementtype waarvoor je een nieuwe waarde wilt instellen in de Smart Property.
 2. Property, Operator en Waarde: Filter elementen met een specifieke property waarde uit.
 3. Actie: 'Waarde instellen'
  Als het element aan meerdere criteria moet voldoen, kies dan 'en...'. Kies pas 'Waarde instellen' als je alle criteria hebt toegevoegd.
 4. Output: Dit veld wordt een tekstinvoerveld. Vul de nieuwe waarde in.
 5. Herhaal de stappen tot alle criteria en waarden zijn toegevoegd aan de set regels.Waarden vereenvoudigen

Waarden in bepaalde properties zijn mogelijk niet eenduidig, omdat ze in verschillende talen worden ingevuld, verschillende afkortingen worden gebruikt, of typefouten voorkomen. De Smart Properties kunnen helpen om deze waarden te vereenvoudigen tot een eenduidig ‘woordenboek' van waarden.
 1. Elementtype: Selecteer het elementtype waarvoor je een nieuwe waarde wilt instellen in de Smart Property.
 2. Property: Kies de property waarvoor je de waarden wilt vereenvoudigen.
 3. Operator: 'One of'.
 4. Waarde: Voeg alle waarden toe die je wilt combineren tot dezelfde waarde, gescheiden door komma's.
 5. Actie: 'Waarde instellen'
 6. Output: Dit veld wordt een tekstinvoerveld. Vul de nieuwe waarde in.
 7. Herhaal de stappen tot alle waarden die je wilt vereenvoudigen aan de set regels zijn toegevoegd.Voor een praktisch voorbeeld met de actie 'Waarde instellen', raadpleeg het artikel IFC data vereenvoudigen met Smart Properties.
  • Related Articles

  • Smart Properties

   Smart Properties in BIMcollab Zoom zijn door de gebruiker gedefinieerde properties, gebaseerd op bestaande object-attributen. Ze helpen je om BIM data te reorganiseren en te structureren. Bij het werken met IFC-bestanden die door meerdere auteurs ...
  • Basics voor het maken van smart views

   Smart views filteren en kleuren objecten op basis van regels. Op basis van properties kan je componenten tonen, verbergen of kleuren in het 3D venster. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om modellen te checken op basis van een ILS. De smart views ...
  • De verschillende List types

   Wanneer je een list aanmaakt in BIMcollab Zoom, kan je kiezen tussen drie verschillende lijsttypes, elk met hun eigen gebruiksdoelen. Eenmaal aangemaakt, herken je ze aan de icoontjes voor de lijstnamen: voor de Property tabel, voor het Pivot grid en ...
  • IFC data vereenvoudigen met Smart Properties

   Bij het toevoegen van gegevens aan een BIM-model zijn verschillende talen, afkortingen en typefouten onvermijdelijk. Om deze verschillen glad te strijken, helpen Smart Properties bij het bekomen van een voorspelbaar resultaat voor consistente ...
  • Smart Properties delen met mijn teamleden

   Smart Properties kunnen eenvoudig worden gedeeld met teamleden binnen een project door deze stappen te volgen: Start BIMcollab Zoom Maak verbinding met de juiste ruimte en het juiste project Ga naar Valideren > Smart Properties Sleep de Smart ...