Gedeelde Zoom-bronnen bekijken in BIMcollab Nexus

Gedeelde Zoom-bronnen bekijken in BIMcollab Nexus

Samenwerken met teamleden in een BIMcollab Nexus-project kan worden uitgebreid door gebruik te maken van BIMcollab Zoom, onze modelvalidatietoepassing. De tools om clashdetectie en gegevensextractie uit te voeren in Zoom kunnen gemakkelijk worden gedeeld met anderen in het project nadat er verbinding is gemaakt met BIMcollab Nexus. Deze gedeelde bronnen kunnen worden bekeken in BIMcollab Nexus via het tabblad "Checking".

Welke Zoom-resources zijn er?

 1. Specificatie - voor validatie van eigenschappen (IDS)
 2. Slimme weergaven - voor inzicht in het model en validatie
 3. Clashregels - voor het uitvoeren van clashdetectie
 4. Lists - voor het extraheren van modelgegevens
 5. Smart properties - voor het classificeren en herstructureren van modelgegevens

Om de gedeelde Zoom-bronnen te bewerken of te verwijderen, moet BIMcollab Zoom gestart worden en de gewenste wijziging aangebracht worden (alleen mogelijk met Zoom-bewerkrechten).
De "Specificaties" worden echter bewerkt, verwijderd of toegevoegd op BIMcollab Nexus en alleen door de projectleiders.
Een IDS-specificatie maken voor een project in BIMcollab Nexus is een noodzakelijke stap voordat begonnen kan worden met een IDS-eigenschapvalidatie in BIMcollab Zoom. Volg dit artikel om een IDS-specificatie te maken in BIMcollab Nexus.

Informatie over het delen van Zoom-resources

 1. Hoe Smart views delen
 2. Hoe clashregels delen
 3. Hoe Smart properties delen
 4. Hoe Lists definities delen
  Terwijl de titels van de List zichtbaar zijn op het instellingen tabblad, kunnen de resultaten van gedeelde Lists worden bekeken in BIMcollab Nexus via de pagina Lists.

  • Related Articles

  • Een BIMcollab Nexus beheren

   Beheerders kunnen de administratiepagina bereiken door te klikken op het tandwiel icoon op de rechterbovenhoek. Als je het tandwiel icoon niet ziet, heb je geen administratieve rechten in de space. De administratiepagina is eenvoudig te herkennen aan ...
  • Saved Viewpoints overbrengen naar BIMcollab Nexus

   Saved Viewpoints in Navisworks zijn viewpoints die zijn gemaakt tijdens een visuele controle van het model. Importeer Saved Viewpoints rechtstreeks vanuit Navisworks in de BCF Manager als issues. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet je verbonden ...
  • Een IDS (Information Delivery Specification) maken in BIMcollab Nexus

   De IDS-standaard is ontworpen om het proces van het uitwisselen van vereisten in uw BIM-project te verbeteren. Het doel is om de behoeften van uw project weer te geven door een lijst met informatievereisten te delen waaraan IFC-modellen moeten ...
  • Zoom-bewerkrechten

   De Zoom-bewerkrechten bepalen of een teamlid in staat is om het volgende aan te maken, te bewerken en te delen in BIMcollab Zoom: Smart views Clashregels Lists Projectmap ZOOM-bewerkrechten binnen een project hebben alleen invloed op de Gedeelde ...
  • BIMcollab Zoom en Solibri in een project combineren

   Bouwprojecten zijn altijd een complexe onderneming, en projectteams gebruiken vaak een veelheid aan software. In dit artikel tonen we een workflow waarbij zowel BIMcollab Zoom als Solibri worden gebruikt binnen hetzelfde team. Om IFC-modellen en ...