Space instellingen

Space instellingen

In een private BIMcollab Nexus space kun je als beheerder verschillende space-instellingen definiëren.
Om deze instellingen te bewerken volg je deze stappen:
 1. Ga naar het Administratie dashboard door te klikken op het tandwielicoon in de rechterbovenhoek


  Als je het tandwielicoon niet ziet, heb je geen administratieve rechten in de space.
 2. Op het tabblad 'Administratie' , klik op 'instellingen' 3. Verander de instellingen:
  1. Standaard taal
   Dit is de taal die wordt gebruikt wanneer gebruikers voor de eerste keer inloggen op de space. Zij kunnen hun eigen voorkeurstaal instellen, zoals uitgelegd in het artikel Je taal in je BIMcollab account instellen.
  2. Twee-factorauthenticatie (alleen Premium en Ultimate)
   Kies of twee-factorauthenticatie wordt verplicht voor alle gebruikers in de space.
   1. Individuele keuze: Gebruikers kunnen zelf twee-factorauthenticatie instellen voor hun account
   2. Verplicht voor alle gebruikers: Alle gebruikers in de space moeten een authenticatie app aan hun account koppelen wanneer zij voor de eerste keer hun wachtwoord instellen of wanneer zij de eerste keer proberen in te loggen nadat deze instelling is ingeschakeld.
  3. Gebruiker moet zijn wachtwoord opnieuw instellen na (alleen Premium en Ultimate)
   Kies de gewenste instelling voor de periode waarna gebruikers hun wachtwoord moeten veranderen. Wanneer de gebruiker zijn wachtwoord moet wijzigen omdat de periode is verstreken, krijgt hij een bericht op de loginpagina van de space, en zal hij niet kunnen inloggen tot hij een nieuw wachtwoord heeft gekozen.
   Je kan kiezen voor:
   1. Nooit
   2. 30 dagen
   3. 90 dagen
   4. 180 dagen
  4. Issues kunnen verwijderd worden door
   Kies wie issues mag verwijderen van de projecten in de space. De opties zijn:
   1. Niemand
   2. Projectleiders
   3. Projectleiders met admin-rechten
  5. Single Sign-On (alleen Ultimate)
   Space beheerders kunnen Single sign-on configureren in Ultimate spaces.

 4. Klik op ‘OK' om de wijzigingen op te slaan

  • Related Articles

  • BIMcollab Space account

   In het BIMcollab ecosysteem zijn er twee verschillende soorten accounts. BIMcollab ID Een overkoepelend, persoonlijk account, die je persoonlijke informatie bevat. Voor meer informatie, raadpleeg het artikel Mijn BIMcollab ID. Space account Een ...
  • Projecten migreren naar een andere private space

   Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren. Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. ...
  • Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space

   Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan projecten in een private BIMcollab Nexus space. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan je gratis project op join.bimcollab.com, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen ...
  • Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren

   BIMcollab Nexus ondersteunt momenteel niet het verplaatsen van projecten van join.bimcollab.com naar een private space, of van de ene private space naar de andere. Je kunt echter wel een deel van de gegevens delen door issues over te hevelen tussen ...
  • Een gebruiker die eerder uit de space verwijderd werd weer toevoegen

   Wanneer een gebruiker wordt verwijderd uit een private space, heeft hij geen toegang meer tot de space en wordt hij verplaatst naar de lijst van verwijderde gebruikers. Wanneer je de gebruiker opnieuw probeert toe te voegen als nieuwe gebruiker, zal ...