Omgaan met issues gevonden in Navisworks

Omgaan met issues gevonden in Navisworks

Optimale workflow

Navisworks, met zijn ingebouwde Clash Detective tool, kan je helpen issues sneller te vinden. In combinatie met BIMcollab Cloud wordt het onderdeel van een even krachtig issuemanagement ecosysteem. Laat ons je stap voor stap door het proces leiden en deze workflow demonstreren. 

De traditionele workflow voor Navisworks-gebruikers draait om het maken van Saved Viewpoints om issues te communiceren. Deze Saved Viewpoints kunnen handmatig of met behulp van de Clash Detective worden aangemaakt. Eenmaal aangemaakt kunnen ze in het hele Autodesk BIM ecosysteem worden gedeeld.Deze workflow heeft een aantal beperkingen:
 1. Opgeslagen Viewpoints kunnen alleen gecommuniceerd worden binnen het Autodesk ecosysteem niet naar andere (openBIM) software
 2. Clashes kunnen alleen worden beheerd vanuit de Clash Detective in Navisworks
 3. Elke statuswijziging van een clash in de Clash Detective wordt niet gesynchroniseerd met een Saved Viewpoint
 4. Een nieuw Saved Viewpoint moet worden aangemaakt. De geschiedenis van de clash wordt verdeeld over de verschillende Saved Viewpoints
 5. Handmatig aangemaakte Saved Viewpoints kunnen niet worden beheerd via de Clash Detective
Om deze beperkingen aan te pakken, kan de Navisworks BCF Manager die met BIMcollab is verbonden, worden gebruikt om het ecosysteem uit te breiden en robuuster issuemanagement te bieden.In de BCF Manager workflow:
 1. Worden alle issues volledig beheerd via BIMcollab Cloud gekoppeld aan vele BIM tools
 2. Kunnen zowel Saved Viewpoints als Clashes worden omgezet in issues en vervolgens worden beheerd in BIMcollab Cloud met alle issuemanagementfuncties 
 3. Kunnen alle statuswijzigingen in de Clash Detective (zoals opgeloste clashes) worden gesynchroniseerd met BIMcollab Cloud, waardoor de clash via één issue kan worden beheerd
 4. Kunnen issues worden gecommuniceerd in het hele BIMcollab ecosysteem waardoor je workflow volledig openBIM wordt

Issues overdragen en aanmaken met BCF Manager voor Navisworks 

Bij het werken met Navisworks heb je verschillende opties voor het maken van issues:
 1. Door clashes te importeren uit de Clash Detective
 2. Door Saved Viewpoints te importeren om issues aan te maken
 3. Handmatig issues aanmaken
Maar welke is het beste? Wij leiden je door de voor- en nadelen van de drie opties.

Clashes importeren uit de Clash Detective

Deze methode is het meest effectief voor clashes die zijn gevonden door de Clash Detective in Navisworks. Deze moeten direct vanuit de resultaten van de Clash Detective in de BCF Manager worden geïmporteerd.
Zodra de clashes in de BCF Manager zijn geïmporteerd, kun je BIMcollab gebruiken om verder te communiceren over de issues.
The benefits for this workflow are:
 1. De clashende elementen en de informatie over de clash worden opgeslagen in het issue
 2. Het issue in de BCF manager behoudt een link naar het corresponderende originele resultaat in de Clash Detective
 3. Het issue kan worden bijgewerkt om wijzigingen in de status en toewijzing van de overeenkomstige clash weer te geven wanneer een clashtest opnieuw wordt uitgevoerd
Om te weten hoe je issues als clashes importeert, raadpleeg je het artikel Resultaten van een clashtest van de Clash detective overbrengen naar BIMcollab Cloud.

Issues importeren uit Saved Viewpoints

Problemen die tijdens een visuele inspectie van het model handmatig worden gevonden, kunnen in Navisworks als Saved Viewpoints worden gedocumenteerd en vervolgens rechtstreeks in de BCF Manager worden geïmporteerd.
Zodra de viewpoints zijn geïmporteerd, kun je BIMcollab gebruiken om je issues te beheren en erover te communiceren, en zijn de Saved Viewpoints niet meer nodig.
Deze methode is het meest gunstig voor viewpoints die al in het Navisworks-bestand aanwezig zijn, voordat een verbinding met BIMcollab wordt opgezet. 
Voor nieuwe issues die worden gevonden, raden wij aan om de issues direct in de BCF manager aan te maken, zoals hieronder beschreven.
Voor meer informatie, zie ook Saved Viewpoints overbrengen naar BIMcollab Cloud.

Nieuwe issues handmatig aanmaken in BCF Manager

Voor issues die handmatig moeten worden aangemaakt tijdens visuele inspecties van je modellen, is het het gemakkelijkst om direct in de BCF Manager nieuwe issues aan te maken via de "+" knop. Voor meer informatie over het maken en bewerken van issues in de BCF Manager in Navisworks, zie ook Issues in Navisworks aanmaken en bewerken.

  • Related Articles

  • Issues met filters beheren

   Bij het werken aan grote projecten kan het gebruik van filters zeer nuttig zijn om een groot aantal issues effectief aan te pakken. Door verschillende eigenschappen in de filter te combineren, kan je de vooruitgang van de verschillende teamleden ...
  • Issues classificeren en structureren

   Om issues te kunnen ordenen en structureren, is het nodig zoveel mogelijk eigenschappen te definiëren. Hoe meer details een issue bevat, hoe beter het te plaatsen en ermee te werken is. Begin met het definiëren van de velden Type, Area, Milestone, ...
  • BIM projecten opvolgen met grafieken

   De voortgang en werklast van BIM projecten opvolgen BIMcollab Cloud biedt je een overzicht over alle issues in een project, aan de hand van een reeks samenvattende grafieken. Om deze grafieken te zien, klik op 'Grafieken tonen' op de Issues pagina ...
  • Issues bewerken en becommentariëren

   In BIMcollab Nexus, maar ook met BIMcollab Zoom of de BCF managers kan je opmerkingen toevoegen aan bestaande issues en de eigenschappen ervan bewerken. BIMcollab Nexus Vanuit BIMcollab Nexus is het mogelijk om opmerkingen toe te voegen en issues te ...
  • Verbinden met BIMcollab Nexus vanuit Solibri

   Solibri is een zeer krachtige en flexibele BIM tool. Verbonden met BIMcollab Cloud wordt het onderdeel van een even krachtig ecosysteem voor issuemanagement. Versie 9.12 - De BCF Live connector De BCF Live connector is geïntroduceerd in Solibri 9.12. ...