Omgaan met issues gevonden in Solibri

Omgaan met issues gevonden in Solibri

Optimale workflow tussen Solibri en BIMcollab Cloud

Je hebt Solibri Office gebruikt om je BIM-modellen te evalueren en issues aan te maken. Laat ons je stap voor stap door het proces leiden en de optimale workflow demonstreren.

Volg de volgende stappen om je issuemanagement workflow met Solibri en BIMcollab Cloud te optimaliseren.

Versie 9.12 - De BCF Live connector

Stap 1: Je IFC-modellen in Solibri laden

Maak een federatief model van je project door de IFC-modellen van de verschillende disciplines in te laden.


Stap 2: Regelsets uitvoeren

Selecteer de regelsets die je wilt gebruiken en voer ze uit.Stap 3: Slides aanmaken

Evalueer de resultaten van de uitgevoerde regels en maak slides voor de issues die moeten worden opgelost.

Stap 4: Verbinden met je space in de BCF Live View

Activeer de schuifknop om de verbinding in te stellen.


Voor de volledige verbindingsworkflow, raadpleeg het artikel Verbinden met BIMcollab Cloud vanuit Solibri.
Issues die al aanwezig zijn in het project in BIMcollab Cloud worden gesynchroniseerd naar Solibri.
Het is mogelijk om de optie "Use automatic synchronization" aan of uit te zetten in File>Settings> BCF Live Connector. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt het issue dat je hebt gemaakt of bewerkt niet onmiddellijk gesynchroniseerd, en moet je op "Mark as ready" klikken voor de BCF Live Connector begint met het synchroniseren van het betreffende issue naar BIMcollab Cloud.

Stap 5: Checking resultaten als issues importeren

Klik op Import issues in de BCF Live View. Kies in het geopende venster From checking results, en duid de regelset aan waaruit je issues wilt aanmaken. Issues worden alleen aangemaakt uit checking resultaten waarvoor een slide is toegevoegd.
Zodra de issues zijn geïmporteerd, kan je ze herkennen aan het symbool in de kolom "Link" in de BCF Live View.Stap 6: Issues synchroniseren met BIMcollab Cloud

Als de optie "Use automatic synchronization" is geactiveerd in de instellingen, worden de issues na de import onmiddellijk gesynchroniseerd met BIMcollab Cloud.
Maar als de optie "Use automatic synchronization" is uitgeschakeld, moet je voor elk geïmporteerd issue op de knop "Mark as ready" klikken, zodat de BCF Live Connector de synchronisatie voor deze geïmporteerde issues start.

Stap 7: De verbinding in de BCF Live View afsluiten

Als je klaar bent met werken in een project, sluit dan altijd het project af vanuit BCF Live view.


Stap 8: Je modellen updaten

Controleer voordat je weer verbinding maakt met BIMcollab Cloud altijd of je de nieuwste modellen in Solibri hebt geladen. Merk op dat het belangrijk is dat je de modellen bijwerkt en niet vervangt, omdat dit de koppelingen tussen de modellen en de issues verbreekt.

Stap 9: Met BIMcollab Cloud synchroniseren

Door de verbinding met je space in de BCF Live View, zullen alle wijzigingen aan issues die in BIMcollab Cloud zijn gemaakt, automatisch terug naar Solibri worden gesynchroniseerd.

Stap 10: Je regelsets opnieuw uitvoeren in Solibri

Hiermee wordt geëvalueerd of de huidige issues zijn opgelost. Als er nieuwe problemen worden gevonden, kunt u deze ook als issues importeren.

Stap 11: Issues van de controleresultaten updaten

Importeer de issues opnieuw vanuit de controleresultaten.
 1. Als de clash niet meer aanwezig is in de controleresultaten, verdwijnt de relatie tussen het issue en de slide, en is het linksymbool niet meer zichtbaar in de BCF Live View. Beoordeel of deze issues zijn opgelost, en bewerk ze waar nodig.
 2. Alle wijzigingen in de slides van de controleresultaten worden bijgewerkt in de issues.
 3. Nieuwe slides uit de controleresultaten worden toegevoegd als nieuwe issues.
Je issues zijn nu bijgewerkt en worden automatisch gesynchroniseerd naar BIMcollab Cloud.


Versie 9.10 en eerder - De BCF-connector

Stap 1 tot en met 3: volg dezelfde stappen als in de workflow voor Solibri 9.12

Stap 4: Presentatie maken

Maak een nieuwe presentatie op basis van de resultaten.Stap 5: Met BIMcollab Cloud synchroniseren

Synchroniseer je resultaten met BIMcollab Cloud door nieuwe en gewijzigde issues te exporteren.Als je nog niet eerder verbinding hebt gemaakt met een project op BIMcollab, wordt je gevraagd het project te selecteren waarmee je je presentatie wilt synchroniseren.
Zodra je verbonden bent, kan je de opties voor het importeren en exporteren van issues kiezen.Stap 6: Opnieuw synchroniseren

Synchroniseer je resultaten uit BIMcollab Cloud door gewijzigde issues te importeren.
Nu je issues zijn geüpload in BIMcollab en volledig gesynchroniseerd zijn met Solibri kunnen ze worden beheerd en bewerkt door het team. Bevestig vervolgens of de issues inderdaad zijn opgelost.

Stap 7: Modellen bijwerken

Zorg voordat je weer synchroniseert met BIMcollab Cloud altijd dat je de nieuwste modellen in Solibri hebt geladen. Let op: het is belangrijk dat je de modellen bijwerkt en niet vervangt, want dan worden de koppelingen tussen de modellen en de issues verbroken.

Stap 8: Met BIMcollab Cloud synchroniseren

Blijf dezelfde presentatie gebruiken (niet verwijderen) en synchroniseer je resultaten uit BIMcollab Cloud door gewijzigde issues te importeren.

Stap 9: Regelsets opnieuw uitvoeren in Solibri

Dit zal evalueren of de huidige issues zijn opgelost. Als er nieuwe problemen worden gevonden, kan je daar ook slides voor maken.

Stap 10: Je presentatie bijwerken

Voer opnieuw met dezelfde presentatie een "Update Presentation from Results" uit

De issues zijn nu bijgewerkt en klaar om te worden gesynchroniseerd met BIMcollab Cloud. Ga hiervoor terug naar Stap 5 en blijf deze cyclus herhalen totdat alle issues zijn opgelost.

Je issuemanagement migreren naar BIMcollab Cloud

Als je met Solibri hebt gewerkt en projecten en presentaties hebt die je wilt migreren naar BIMcollab, dan zijn er enkele speciale stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat de overgang soepel verloopt en dat je in een mum van tijd aan de slag kunt in BIMcollab Cloud. Als je een bestaande SMC presentatie synchroniseert met BIMcollab dan kan je te maken krijgen met enkele beperkingen van de BCF connector.

De beste manier om een bestaande Solibri presentatie te publiceren naar BIMcollab Cloud is:
 1. Maak een nieuw project aan in BIMcollab
 2. Maak een rapport in Solibri van de presentatie in BCF-formaat
 3. Importeer het BCF-bestand in BIMcollab
Als het BCF-bestand eenmaal correct is geïmporteerd in BIMcollab Cloud, kan je doorgaan met het synchroniseren van je project via de BCF Connector.


  • Related Articles

  • Omgaan met issues gevonden in Navisworks

   Optimale workflow Navisworks, met zijn ingebouwde Clash Detective tool, kan je helpen issues sneller te vinden. In combinatie met BIMcollab Cloud wordt het onderdeel van een even krachtig issuemanagement ecosysteem. Laat ons je stap voor stap door ...
  • Projecten overzetten van Solibri 9.10 naar 9.12

   Dit artikel is gebaseerd op een bericht in Solibri Society Om jeworkflow over te zetten van Solibri 9.10 naar Solibri 9.12 met de BCF Live Connector, zijn er een paar aanbevelingen om problemen met de synchronisatie te voorkomen. De beste workflow ...
  • Verbinden met BIMcollab Cloud vanuit Solibri

   Solibri is een zeer krachtige en flexibele BIM tool. Verbonden met BIMcollab Cloud wordt het onderdeel van een even krachtig ecosysteem voor issuemanagement. Versie 9.12 - De BCF Live connector De BCF Live connector is geïntroduceerd in Solibri 9.12. ...
  • BIMcollab ZOOM en Solibri in een project combineren

   Bouwprojecten zijn altijd een complexe onderneming, en projectteams gebruiken vaak een veelheid aan software. In dit artikel tonen we een workflow waarbij zowel BIMcollab ZOOM als Solibri worden gebruikt binnen hetzelfde team. Om IFC-modellen en ...
  • Solibri BCF Live Connector tips en troubleshooting

   Link bewaren tussen Live issue en presentatie/checking-resultaat Sla het Solibri project op nadat issues uit presentaties of checking-resulaten zijn geïmporteerd in de BCF Live Connector en gesynchroniseerd met BIMcollab. Alleen wanneer het project ...