Omgaan met issues gevonden in Solibri

Omgaan met issues gevonden in Solibri

Optimale workflow tussen Solibri en BIMcollab Nexus

Je hebt Solibri Office gebruikt om je BIM-modellen te evalueren en issues aan te maken. Laat ons je stap voor stap door het proces leiden en de optimale workflow demonstreren.

Volg de volgende stappen om je issuemanagement workflow met Solibri en BIMcollab Nexus te optimaliseren.

Versie 9.12 - De BCF Live connector

Stap 1: Je IFC-modellen in Solibri laden

Maak een federatief model van je project door de IFC-modellen van de verschillende disciplines in te laden.


Stap 2: Regelsets uitvoeren

Selecteer de regelsets die je wilt gebruiken en voer ze uit.Stap 3: Slides aanmaken

Evalueer de resultaten van de uitgevoerde regels en maak slides voor de issues die moeten worden opgelost.

Stap 4: Verbinden met je space in de BCF Live View

Activeer de schuifknop om de verbinding in te stellen.


Voor de volledige verbindingsworkflow, raadpleeg het artikel Verbinden met BIMcollab Nexus vanuit Solibri.
Issues die al aanwezig zijn in het project in BIMcollab Nexus worden gesynchroniseerd naar Solibri.
Het is mogelijk om de optie "Use automatic synchronization" aan of uit te zetten in File>Settings> BCF Live Connector. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt het issue dat je hebt gemaakt of bewerkt niet onmiddellijk gesynchroniseerd, en moet je op "Mark as ready" klikken voor de BCF Live Connector begint met het synchroniseren van het betreffende issue naar BIMcollab Nexus.

Stap 5: Checking resultaten als issues importeren

Klik op Import issues in de BCF Live View. Kies in het geopende venster From checking results, en duid de regelset aan waaruit je issues wilt aanmaken. Issues worden alleen aangemaakt uit checking resultaten waarvoor een slide is toegevoegd.
Zodra de issues zijn geïmporteerd, kan je ze herkennen aan het symbool in de kolom "Link" in de BCF Live View.Stap 6: Issues synchroniseren met BIMcollab Nexus

Als de optie "Use automatic synchronization" is geactiveerd in de instellingen, worden de issues na de import onmiddellijk gesynchroniseerd met BIMcollab Nexus.
Maar als de optie "Use automatic synchronization" is uitgeschakeld, moet je voor elk geïmporteerd issue op de knop "Mark as ready" klikken, zodat de BCF Live Connector de synchronisatie voor deze geïmporteerde issues start.

Stap 7: De verbinding in de BCF Live View afsluiten

Als je klaar bent met werken in een project, sluit dan altijd het project af vanuit BCF Live view.


Stap 8: Je modellen updaten

Controleer voordat je weer verbinding maakt met BIMcollab Nexus altijd of je de nieuwste modellen in Solibri hebt geladen. Merk op dat het belangrijk is dat je de modellen bijwerkt en niet vervangt, omdat dit de koppelingen tussen de modellen en de issues verbreekt.

Stap 9: Met BIMcollab Nexus synchroniseren

Door de verbinding met je space in de BCF Live View, zullen alle wijzigingen aan issues die in BIMcollab Nexus zijn gemaakt, automatisch terug naar Solibri worden gesynchroniseerd.

Stap 10: Je regelsets opnieuw uitvoeren in Solibri

Hiermee wordt geëvalueerd of de huidige issues zijn opgelost. Als er nieuwe problemen worden gevonden, kunt u deze ook als issues importeren.

Stap 11: Issues van de controleresultaten updaten

Importeer de issues opnieuw vanuit de controleresultaten.
 1. Als de clash niet meer aanwezig is in de controleresultaten, verdwijnt de relatie tussen het issue en de slide, en is het linksymbool niet meer zichtbaar in de BCF Live View. Beoordeel of deze issues zijn opgelost, en bewerk ze waar nodig.
 2. Alle wijzigingen in de slides van de controleresultaten worden bijgewerkt in de issues.
 3. Nieuwe slides uit de controleresultaten worden toegevoegd als nieuwe issues.
Je issues zijn nu bijgewerkt en worden automatisch gesynchroniseerd naar BIMcollab Nexus.


Versie 9.10 en eerder - De BCF-connector

Stap 1 tot en met 3: volg dezelfde stappen als in de workflow voor Solibri 9.12

Stap 4: Presentatie maken

Maak een nieuwe presentatie op basis van de resultaten.Stap 5: Met BIMcollab Nexus synchroniseren

Synchroniseer je resultaten met BIMcollab Nexus door nieuwe en gewijzigde issues te exporteren.Als je nog niet eerder verbinding hebt gemaakt met een project op BIMcollab, wordt je gevraagd het project te selecteren waarmee je je presentatie wilt synchroniseren.
Zodra je verbonden bent, kan je de opties voor het importeren en exporteren van issues kiezen.Stap 6: Opnieuw synchroniseren

Synchroniseer je resultaten uit BIMcollab Nexus door gewijzigde issues te importeren.
Nu je issues zijn geüpload in BIMcollab en volledig gesynchroniseerd zijn met Solibri kunnen ze worden beheerd en bewerkt door het team. Bevestig vervolgens of de issues inderdaad zijn opgelost.

Stap 7: Modellen bijwerken

Zorg voordat je weer synchroniseert met BIMcollab Nexus altijd dat je de nieuwste modellen in Solibri hebt geladen. Let op: het is belangrijk dat je de modellen bijwerkt en niet vervangt, want dan worden de koppelingen tussen de modellen en de issues verbroken.

Stap 8: Met BIMcollab Nexus synchroniseren

Blijf dezelfde presentatie gebruiken (niet verwijderen) en synchroniseer je resultaten uit BIMcollab Nexus door gewijzigde issues te importeren.

Stap 9: Regelsets opnieuw uitvoeren in Solibri

Dit zal evalueren of de huidige issues zijn opgelost. Als er nieuwe problemen worden gevonden, kan je daar ook slides voor maken.

Stap 10: Je presentatie bijwerken

Voer opnieuw met dezelfde presentatie een "Update Presentation from Results" uit

De issues zijn nu bijgewerkt en klaar om te worden gesynchroniseerd met BIMcollab Nexus. Ga hiervoor terug naar Stap 5 en blijf deze cyclus herhalen totdat alle issues zijn opgelost.

Je issuemanagement migreren naar BIMcollab Nexus

Als je met Solibri hebt gewerkt en projecten en presentaties hebt die je wilt migreren naar BIMcollab, dan zijn er enkele speciale stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat de overgang soepel verloopt en dat je in een mum van tijd aan de slag kunt in BIMcollab Nexus. Als je een bestaande SMC presentatie synchroniseert met BIMcollab dan kan je te maken krijgen met enkele beperkingen van de BCF connector.

De beste manier om een bestaande Solibri presentatie te publiceren naar BIMcollab Nexus is:
 1. Maak een nieuw project aan in BIMcollab
 2. Maak een rapport in Solibri van de presentatie in BCF-formaat
 3. Importeer het BCF-bestand in BIMcollab
Als het BCF-bestand eenmaal correct is geïmporteerd in BIMcollab Nexus, kan je doorgaan met het synchroniseren van je project via de BCF Connector.


  • Related Articles

  • Omgaan met issues gevonden in Navisworks

   Optimale workflow Navisworks, met zijn ingebouwde Clash Detective tool, kan je helpen issues sneller te vinden. In combinatie met BIMcollab Nexus wordt het onderdeel van een even krachtig issuemanagement ecosysteem. Laat ons je stap voor stap door ...
  • Verbinden met BIMcollab Nexus vanuit Solibri

   Solibri is een zeer krachtige en flexibele BIM tool. Verbonden met BIMcollab Nexus wordt het onderdeel van een even krachtig ecosysteem voor issuemanagement. Versie 9.12 - De BCF Live connector De BCF Live connector is geïntroduceerd in Solibri 9.12. ...
  • BIMcollab Zoom en Solibri in een project combineren

   Bouwprojecten zijn altijd een complexe onderneming, en projectteams gebruiken vaak een veelheid aan software. In dit artikel tonen we een workflow waarbij zowel BIMcollab Zoom als Solibri worden gebruikt binnen hetzelfde team. Om IFC-modellen en ...
  • Issues met filters beheren

   Bij het werken aan grote projecten kan het gebruik van filters zeer nuttig zijn om een groot aantal issues effectief aan te pakken. Door verschillende eigenschappen in de filter te combineren, kan je de vooruitgang van de verschillende teamleden ...
  • Issues synchroniseren met je BIMcollab Space

   Issues synchroniseren met je BIMcollab Space Nadat je issues hebt gemaakt of bijgewerkt, kun je ze synchroniseren met het project in je BIMcollab space door te klikken op de knop 'project synchroniseren' boven in het menu: Nieuwe of bewerkte issues ...