Issues met filters beheren

Issues met filters beheren

Bij het werken aan grote projecten kan het gebruik van filters zeer nuttig zijn om een groot aantal issues effectief aan te pakken. Door verschillende eigenschappen in de filter te combineren, kan je de vooruitgang van de verschillende teamleden volgen, vertragingen opsporen, een bepaalde zone in het gebouw van naderbij bekijken, enz. Hoe meer je de criteria specificeert in de configuratie van de filter, hoe verfijnder en specifieker je resultaten zullen zijn. Na het instellen van de filters, is het mogelijk om een rapport te maken van de gefilterde issuelijst.

Filters instellen

Navigeer naar het tabblad Issues in je BIMcollab Nexus project. Door te klikken op 'Filter' rechtsboven op deze pagina, kan je verschillende mogelijkheden kiezen om de issues te filteren. Afhankelijk van de weergavemodus, zal de filter verschillende instellingen tonen.
 1. Wanneer je in lijst- of tegelweergave bent, heb je de keuze om filters toe te passen voor alle eigenschappen van een issue, zoals type, prioriteit, zichtbaarheid van het issue, enz. alsook de status van het issue.
  Je kan meerdere waarden per dropdown-veld selecteren 2. In de grafiekenmodus zijn bijna dezelfde opties beschikbaar als in de lijst- of tegelweergavemodus, alleen het veld 'Gesorteerd op' is niet van toepassing.  In de grafiekenmodus bepalen de filters die je op de issues instelt, welke gegevens in de grafieken in rekening worden gebracht. Er is ook een filter voor de soorten grafieken die je wilt laten zien. Om toegang te krijgen tot deze tweede filter, klik op de instellingenknop om het ‘Grafiekinstellingen' dialoogvenster te openen waarmee je de verschillende soorten grafieken kan aan- of uitzetten. Meer informatie is te vinden in het artikel BIM projecten opvolgen met grafieken.

 3. In de modus 'Activiteiten tonen' is de filterfunctie niet van toepassing op de volledige lijst van issues, maar alleen op de laatste wijzigingen van de issues. Er zijn in dit geval minder opties beschikbaar.Wat je moet weten over de filters

 1. Je kunt meerdere items per dropdown-veld selecteren
 2. Wanneer keuzes worden gemaakt in meer dan één beschikbaar veld, moeten de issues aan alle criteria voldoen om weergegeven te worden in de lijst van gefilterde issues
 3. De filters voor de statussen worden voorgesteld in de vorm van een schakelaar, die je de mogelijkheid geeft om elke status onafhankelijk aan de filter toe te voegen
 4. Voor het veld 'Deadline' kan je kiezen om te filteren op de issues die een deadline =, ≥, of ≤ hebben aan de datum van je keuze
 5. Per project wordt een filter en sortering onthouden, zodat de volgende keer dat je het project opent dezelfde filter actief is als toen je het verliet
 6. Filters kunnen niet worden gebruikt in combinatie met 'favorieten'

Issues selecteren voor in een BCF export of XLS- of PDF rapport

De functie ‘Rapport' houdt rekening met de filters die zijn toegepast op de lijst van issues. Hiermee is het mogelijk een selectie van specifieke issues te exporteren in een rapport in PDF, XLS, of BCF formaat. Om de issues te kiezen die in een rapport moeten worden geëxporteerd, kan je filters instellen voordat je op ‘Rapport' klikt. Merk op dat de 'Rapport' functie ook rekening houdt met de selectie van issues gemaakt met behulp van de selectievakjes. Als je een deel van de issues uit de lijst selecteert door deze vakjes aan te vinken, zullen alleen de geselecteerde issues naar het rapport worden geëxporteerd. Als je niets selecteert, zal het rapport alle issues bevatten die zichtbaar zijn op het moment van exporteren.
  • Related Articles

  • Omgaan met issues gevonden in Navisworks

   Optimale workflow Navisworks, met zijn ingebouwde Clash Detective tool, kan je helpen issues sneller te vinden. In combinatie met BIMcollab Nexus wordt het onderdeel van een even krachtig issuemanagement ecosysteem. Laat ons je stap voor stap door ...
  • Issues classificeren en structureren

   Om issues te kunnen ordenen en structureren, is het nodig zoveel mogelijk eigenschappen te definiëren. Hoe meer details een issue bevat, hoe beter het te plaatsen en ermee te werken is. Begin met het definiëren van de velden Type, Area, Milestone, ...
  • Omgaan met issues gevonden in Solibri

   Optimale workflow tussen Solibri en BIMcollab Nexus Je hebt Solibri Office gebruikt om je BIM-modellen te evalueren en issues aan te maken. Laat ons je stap voor stap door het proces leiden en de optimale workflow demonstreren. Volg de volgende ...
  • Issues synchroniseren met je BIMcollab Space

   Issues synchroniseren met je BIMcollab Space Nadat je issues hebt gemaakt of bijgewerkt, kun je ze synchroniseren met het project in je BIMcollab space door te klikken op de knop 'project synchroniseren' boven in het menu: Nieuwe of bewerkte issues ...
  • Kleuren van issues op basis van hun status

   De titel van issues in BIMcollab Nexus, BCF Managers, en BIMcollab Zoom zullen verschillende kleuren hebben, afhankelijk van hun status. Lees meer over de goedkeuringsworkflow en de status van de voortgang in Issues classificeren en structureren. De ...