De goedkeuringsworkflow

De goedkeuringsworkflow

De goedkeuringsworkflow is een formelere manier van werken waarbij de oplossing van een issue eerst wordt gecontroleerd en goedgekeurd voordat het definitief als gesloten wordt gemarkeerd. Op deze manier heb je meer controle over de oplossing van een issue. Met behulp van een extra issuestatus en kleuren kan het beheer van issues op een transparantere manier gebeuren, waardoor gegarandeerd wordt dat er nooit een issue wordt gesloten zonder dat het goed wordt nagekeken.
De goedkeuringsworkflow is alleen beschikbaar voor Premium en Ultimate BIMcollab Nexus plannen.

De goedkeuringsworkflow in een project inschakelen

De goedkeuringsworkflow kan aan- of uitgezet worden voor elk afzonderlijk project in je space. Om goedkeurders de mogelijkheid te geven om issues in een project goed te keuren, volg de stappen hieronder.
 1. Als Projectleider, ga naar de instellingen van het project.
 2. Zet de schakelaar 'Goedkeuringsworkflow gebruiken' aan


 3. Zodra de optie is ingeschakeld, verschijnt het veld ‘Goedkeuring' in de issue-instellingen

De levensduur van een issue in de goedkeuringsworkflow

De status van een issue verandert gedurende zijn levenscyclus. Er zijn drie standaardopties beschikbaar voor de status van een issue: Actief, Opgelost en Gesloten. Wanneer de goedkeuringsworkflow is ingeschakeld, wordt een andere status toegevoegd aan de beschikbare opties: Goed te keuren.
 1. Wanneer je een issue aanmaakt, wijs je het toe aan de persoon die het probleem moet verhelpen, en selecteer je gebruikers die de oplossing van het issue moeten goedkeuren nadat het is opgelost. Na het aanmaken is de status van het issue Actief. 2. De persoon aan wie het issue is toegewezen, zal een oplossing voor het probleem implementeren, en het issue markeren als Opgelost. De oplossing moet worden goedgekeurd door de teamleden die zijn toegevoegd aan het veld Goedkeuring. Zij zullen een melding krijgen dat ze het issue moeten goedkeuren, en het issue zal paars gemarkeerd worden.
 3. De goedkeurders kunnen de oplossing van het issue weigeren, zodat de status weer Actief wordt, of de oplossing goedkeuren, zodat de status verandert in Goedgekeurd. Het issue wordt blauw gemarkeerd voor alle gebruikers.
 4. Zodra de issues zijn goedgekeurd, kunnen ze worden Gesloten.Wie kan issues goedkeuren?

Elke gebruiker met de rol Projectleider, Editor of Reviewer kan als goedkeurder worden geselecteerd. Goedkeurders kunnen worden toegevoegd wanneer het issue wordt aangemaakt, of achteraf door het issue te bewerken. Het is ook mogelijk om meerdere issues tegelijk te bewerken en voor meerdere issues een gemeenschappelijke goedkeurder(s) te kiezen.

Merk op dat in deze workflow, zodra een issue is opgelost, het automatisch zal worden gemarkeerd als Goed te keuren voor de goedkeurder(s). Dat weerhoudt andere gebruikers er echter niet van om het issue te sluiten voordat het is goedgekeurd. Om dat te voorkomen is goede communicatie nodig: als een issue paars gemarkeerd is, moet worden afgesproken dat het niet door teamleden gesloten mag worden voordat het als Goedgekeurd gemarkeerd wordt. Het is ook mogelijk om teamleden te beperken in het sluiten van issues.

  • Related Articles

  • Kleuren van issues op basis van hun status

   De titel van issues in BIMcollab Nexus, BCF Managers, en BIMcollab Zoom zullen verschillende kleuren hebben, afhankelijk van hun status. Lees meer over de goedkeuringsworkflow en de status van de voortgang in Issues classificeren en structureren. De ...
  • Issues classificeren en structureren

   Om issues te kunnen ordenen en structureren, is het nodig zoveel mogelijk eigenschappen te definiëren. Hoe meer details een issue bevat, hoe beter het te plaatsen en ermee te werken is. Begin met het definiëren van de velden Type, Area, Milestone, ...
  • Een nieuw project aanmaken

   Om een nieuw project aan te maken, klik op de knop 'Nieuw project' in de rechterbovenhoek van de 'Mijn projecten' pagina. Als je de knop 'Nieuw project' niet ziet, heb je geen rechten om projecten aan te maken in de ruimte. Neem contact op met de ...
  • De beste viewpoints maken

   Met de 'beste' viewpoints bedoelen we dat ze begrijpbaar moeten zijn voor anderen en werkbaar in het BIMcollab ecosysteem en in BCF-communicatie. Laten we beginnen met effectieve BCF-communicatie en een aantal basisprincipes formuleren. De ...
  • De projectiemodus in Tekla behouden

   Om Tekla te dwingen in zijn huidige projectiemodus te blijven wanneer je inzoomt naar een issue, ga naar 'Toon de BCF opties' in de werkbalk, en kies 'Instellingen'. Daar kan je de checkbox 'Projectiemodus behouden' aanzetten.