De 3D view instellingen definiëren voor het zoomen naar een issue

De 3D view instellingen definiëren voor het zoomen naar een issue

De weergave-instellingen zijn niet opgenomen in het BCF-bestandsformaat. Je modelleersoftware bepaalt de manier waarop viewpoints worden getoond wat betekent dat de BCF Managers de actieve view-instellingen  gebruiken bij het zoomen naar een issue.
 
In Revit is het mogelijk de manier waarop de BCF Managers viewpoints tonen op de volgende manier be├»nvloeden: Maak een view template aan als onderdeel van de bureautemplate of het lopende project. Geef aanzichten precies de naam zoals hieronder geschreven. De BCF manager herkent deze namen (hoofdlettergevoelig): 
  1. Template naam voor een 3D-weergave:  BCF Manager 3D
  2. Template naam voor een 2D plattegrond:  BCF Manager PLA
  3. Template naam voor een plafondplan:  BCF Manager CEI
  4. Template naam voor een doorsnede of gevelaanzicht:  BCF Manager S/E 
De BCF Manager toont alle aanzichten in Revit om in te zoomen op issues volgens de bijbehorende view template. 

In het geval dat verschillende teamleden in een gedeeld model werken en hun eigen persoonlijke view template wensen; ga als volgt te werk:
  1. Ga in de BCF Manager naar Instellingenen definieer een "View naam extensie"
    Dit wordt gebruikt om zowel unieke view-namen als je persoonlijke view templates te identificeren  2. Maak een template zoals hierboven beschreven en voeg de extensie van de view naam toe aan de view template naam