Workflows in BIMcollab Twin

Workflows in BIMcollab Twin

Workflows zijn ontworpen om de verschillende processen binnen een project te vertalen naar een automatische workflow. Een ingestelde workflow start wanneer een nieuw document wordt gepost dat voldoet aan de vooraf gedefinieerde vereisten. Alle workflows kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd vanaf de overzichtspagina Workflows.

Vanaf de pagina Accountinstellingen (1) kan een beheerder een nieuwe workflow (2) toevoegen. Bij het toevoegen van een nieuwe workflow moet informatie zoals naam, beschrijving, volgorde en bijlage worden toegevoegd. Daarnaast kunnen vooraf gedefinieerde voorwaarden (3) worden ingesteld waaraan een document moet voldoen om een workflow te triggeren. Na het toevoegen van de eerste workflow informatie, kunnen we vervolgens de workflow stappen instellen (4). Er zijn vier standaardacties die kunnen worden ingesteld, waaronder een auditronde, een beoordeling, een stempel en een notificatieactie. Als er een nieuw document wordt toegevoegd dat aan de voorwaarden voldoet, wordt de workflow geactiveerd en wordt de voortgang automatisch bewaakt en worden alle taken gecoördineerd.Auditronde

Een auditronde heeft de volgende eigenschappen:

1. Beschrijving: beschrijving van de auditronde, alleen ter referentie.
2. Verantwoordelijke: een of meer gebruikers. Per verantwoordelijke wordt een audittaak aangemaakt. Teamleden van hetzelfde bedrijf kunnen elkaars audittaken afwerken, maar er is altijd één gebruiker die als verantwoordelijke wordt aangewezen.
3. Duur: aantal dagen dat de audittaak openstaat. De deadline van deze taak wordt bepaald door de duur.

Na de deadline wordt het resultaat van de audittaken binnen de controleronde geëvalueerd en wordt de volgende stap in de workflow gestart. Een controleronde heeft twee uitkomsten:
 1. Altijd uitvoeren: voer de volgende stap van de workflow uit, ongeacht de uitkomst
 2. Geen opmerkingen: er zijn geen opmerkingen geplaatst bij de controletaken. Taken die niet binnen de deadline zijn afgerond tellen ook als geen commentaar. De auditronde is dus niet afhankelijk van de voltooiing van alle taken.
 3. Opmerkingen: er zijn opmerkingen geplaatst bij een of meer audittaken (binnen de deadline).

Beoordeling

Een beoordeling heeft de volgende eigenschappen:

1. Beschrijving: beschrijving van de beoordelingstaak, alleen ter referentie.
2. Verantwoordelijk: de gebruikers die geautoriseerd zijn om de beoordeling uit te voeren. Elk van deze personen kan de beoordeling afhandelen, op basis van wie er het eerst mee begint. . Er wordt dus maar één reviewtaak aangemaakt per review.
3. Deadline: het aantal dagen dat de review open staat; na de deadline wordt de reviewtaak urgent, maar de workflow gaat niet verder tot de taak is voltooid.

In tegenstelling tot de auditronde wordt een beoordeling niet geëvalueerd totdat de taak is voltooid. De deadline is alleen ter informatie. Een beoordeling heeft twee uitkomsten:
 1. Altijd uitvoeren: de volgende stap van de workflow uitvoeren, ongeacht de uitkomst
 2. Goedgekeurd: de beoordeling was positief.
 3. Afgewezen: de beoordeling was negatief, er kan een uitleg worden toegevoegd in de vorm van tekst of een bijlage.

Stempel

Dit blok wordt gebruikt om een stempel op het document te zetten. Een van de documentstempels uit de space kan worden geselecteerd. Documentstempels kunnen worden toegevoegd via de pagina Accountinstellingen.

Kennisgeving

Een notificatie stuurt een BIMcollab Twin notificatie naar geselecteerde ontvangers. Deze notificatie wordt per e-mail verstuurd, maar wordt ook opgeslagen in het persoonlijke dashboard van de gebruiker. De notificatie bevat:

1. Onderwerp: het onderwerp van de melding, ook het onderwerp van de verzonden e-mail.
2. Ontvangers: de gebruikers die de notificatie ontvangen.
3. Bericht: een tekstuele uitleg


  • Related Articles

  • API BIMcollab Twin Quickstart

   Dit document is bedoeld als een snelstartgids van de BIMcollab Twin Public API. Gedetailleerde documentatie over onze API is beschikbaar op https://api.demo-bimlink.nl/swagger. Om toegang te krijgen tot onze API en de documentatie heb je een ...
  • Aan de slag met BIMcollab Twin voor beheerders

   Deze Aan de slag-handleiding beschrijft de functionaliteiten en configuratie van je BIMcollab twin space. Hiermee kun je in een mum van tijd aan de slag. Je space is al geactiveerd door ons team. Toen je een space bestelde, werd je gevraagd om de ...
  • Power BI Connector BIMcollab Twin

   Met onze eigen Power BI connector zijn alle gegevens uit het gebouwdossier van BIMcollab Twin eenvoudig in te lezen in Power BI. Er is geen technische kennis nodig om Power BI en BIMcollab Twinmet elkaar te koppelen. Klanten van BIMcollab Twin kunnen ...
  • Modules

   BIMcollab Twin bestaat uit meerdere modules in de Projectomgeving. De functionaliteit van elke module is afgestemd op de specifieke fase van de levenscyclus van een gebouw : van ontwerp tot gebruik en beheer. Verschillende Twin abonnementen hebben ...
  • Module Documenten

   Je vindt de documentenmodule door naar "Mijn projecten" te gaan, een fase of een project te selecteren en de optie "documenten" in de linkerbalk te kiezen. Alle soorten bestanden kunnen in deze module worden geclassificeerd en opgeslagen. Het systeem ...