Waarom worden componenten niet opgeslagen in het viewpoint?

Waarom worden componenten niet opgeslagen in het viewpoint?

In Tekla kunnen componenten deel uitmaken van een assembly, om ze gemakkelijk als groep te selecteren. Deze assemblies hebben niet dezelfde referentie ID als de componenten die ze bevatten.
Als een assembly als geheel wordt geselecteerd en gekoppeld aan een issue, zal de BCF Manager de componenten zoeken op basis van hun assembly ID, maar niet op hun individuele component ID.

Wanneer een geëxporteerd IFC-bestand uit Tekla geen assembly referenties bevat (door de opzet van de export), zal de BCF Manager deze componenten niet vinden bij het inzoomen naar een issue.

Om dit te voorkomen, zorg ervoor dat je één of meer componenten binnen de assembly (subparts) selecteert voordat je een issue aanmaakt. Op deze manier worden de ID's van de componenten opgeslagen in het viewpoint, en kan de BCF manager ze vinden in het IFC model.