Waarden van meerdere properties combineren in één Smart Property

Waarden van meerdere properties combineren in één Smart Property

In IFC-modellen kunnen waarden worden gevonden in verschillende properties voor verschillende componenten. Deze properties kunnen er anders uitzien, of kunnen in verschillende property sets zitten, afhankelijk van de modelleersoftware waaruit het model geëxporteerd is. Maar zelfs binnen hetzelfde model kunnen de eigenschappen verspreid zijn. Voor het ene element is volume bijvoorbeeld gedefinieerd in Base quantities, en voor een ander element staat het onder dimensions of een andere property set.Het combineren van al deze properties in een lijst van hoeveelheden is veel werk, en levert geen duidelijk overzicht op.In dit voorbeeld zullen we bekijken hoe we het volume van alle betonnen elementen in de geladen modellen kunnen combineren in één property. Aangezien dit wanden, vloeren, balken en een heleboel andere verschillende componenten kan omvatten, zal de hoeveelheid zich hoogstwaarschijnlijk niet voor alle elementen in dezelfde property bevinden.
 1. Maak een nieuwe Smart Property aan
 2. Voeg een regel toe met deze instellingen:
  1. Elementtype : Any element
  2. Property: Material name
  3. Operator: bevat
  4. Value: beton (Property, operator en waarde zullen afhankelijk zijn van hoe deze waarden in je modellen aanwezig zijn)
  5. Action: En...
   Deze actie breidt de criteria uit naar de volgende regel van het script. Elementen moeten aan alle criteria in de reeks voldoen om de property te kunnen toewijzen.
 3. Vul de volgende regel in:
  1. Property: een property die volumehoeveelheden bevat, bijvoorbeeld ‘NetVolume'
  2. Operator: is gedefinieerd
  3. Action: Waarde koppelen
  4. Output: Kies uit de dropdown lijst dezelfde property die in deze regel is gekozen, 'NetVolume'
 4. Herhaal stap 2 en 3 totdat alle properties die volumehoeveelheden kunnen bevatten voor betonnen componenten in de geladen modellen, zijn toegevoegd aan de Smart Property  Indien meerdere properties aanwezig zijn voor een enkel element, zal de waarde van de property die het laagst in de lijst is toegevoegd, worden toegewezen aan de Smart Property.
 5. Sla de Smart Property op
 6. Maak een nieuwe List van het type ‘Property tabel’ aan om de eigenschappen van alle betonnen elementen in de modellen op te lijsten
 7. In de Properties, kies de nieuwe Smart Property en andere die je in de list wil tonen
 8. Sla de list op en voer ze uit


  • Related Articles

  • Smart Properties

   Smart Properties in BIMcollab Zoom zijn door de gebruiker gedefinieerde properties, gebaseerd op bestaande object-attributen. Ze helpen je om BIM data te reorganiseren en te structureren. Bij het werken met IFC-bestanden die door meerdere auteurs ...
  • De verschillende soorten acties voor Smart Properties

   Met Smart Properties kun je ofwel bestaande properties toewijzen aan een nieuwe property, of een nieuwe propertywaarde definiëren voor een element op basis van bepaalde criteria. Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, ...
  • IFC data vereenvoudigen met Smart Properties

   Bij het toevoegen van gegevens aan een BIM-model zijn verschillende talen, afkortingen en typefouten onvermijdelijk. Om deze verschillen glad te strijken, helpen Smart Properties bij het bekomen van een voorspelbaar resultaat voor consistente ...
  • Basics voor het maken van smart views

   Smart views filteren en kleuren objecten op basis van regels. Op basis van properties kan je componenten tonen, verbergen of kleuren in het 3D venster. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om modellen te checken op basis van een ILS. De smart views ...
  • Smart Properties als CSV-bestand bewerken

   Bij het maken van een Smart Property om de gegevens in IFC bestanden te structureren, kan veel invoer nodig zijn om de property volledig te definiëren. Om dit proces te vergemakkelijken, kunnen Smart Properties ook worden geïmporteerd, geëxporteerd ...