Verwijderde teamleden, milestones en andere waarden herstellen

Verwijderde teamleden, milestones en andere waarden herstellen

Projectleiders kunnen waarden verwijderen uit alle projectinstellingen, met uitzondering van Prioriteiten.

Nadat de waarden zijn verwijderd, is er altijd de mogelijkheid om ze opnieuw aan het project toe te voegen indien nodig. Om verwijderde waarden te herstellen, schakel de ‚ÄėVerwijderde waarden tonen' schakelaar in, zodat je verwijderde waarden kunt zien. Deze items zullen in het grijs verschijnen en een herstel-knop hebben in de laatste kolom waarmee het item weer beschikbaar kan worden gemaakt.


     
Na het terugplaatsen van een teamlid of milestone, moet de 'Toewijsbaar' functionaliteit opnieuw ingeschakeld worden, aangezien deze automatisch uitgeschakeld wordt bij het verwijderen.Het verwijderen van teamleden uit een project verwijdert de gebruiker niet uit de space. De gebruiker verliest alleen de toegang tot het project, maar heeft nog steeds toegang tot de space. Alleen administrators kunnen gebruikers verwijderen uit een space.

  • Related Articles

  • Projecten migreren naar een andere private space

   Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren. Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. ...
  • Teamleden toevoegen en uitnodigen in join.bimcollab.com

   Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan je gratis project op join.bimcollab.com. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan een project in een private space, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private ...
  • Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space

   Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan projecten in een private BIMcollab Cloud space. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan je gratis project op join.bimcollab.com, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen ...
  • Referenties naar andere issues toevoegen

   Wanneer een issue in een ander issue moet worden genoemd, kan het hashtag-symbool (#) worden gebruikt om een hyperlink te maken en de navigatie naar het betreffende issue te vergemakkelijken: Open het issue dat je wilt bewerken in edit modus  Ga naar ...
  • Issues bewerken en becommentariëren

   In BIMcollab Cloud, maar ook met BIMcollab ZOOM of de BCF managers kan je opmerkingen toevoegen aan bestaande issues en de eigenschappen ervan bewerken. BIMcollab Cloud Vanuit BIMcollab Cloud is het mogelijk om opmerkingen toe te voegen en issues te ...