Smart Issues maken door conflictresultaten te rapporteren

Smart Issues maken door conflictresultaten te rapporteren

Smart Issues in BIMcollab zijn issues die gerapporteerde clashes uit BIMcollab Zoom bevatten en opvolgen.

In een traditionele modelcontrole-workflow worden clashes gedetecteerd in een modelvalidatietool en gerapporteerd als issues. Wanneer nieuwe modellen worden gemaakt, moet de clashdetectie worden herhaald om te controleren of clashes zijn opgelost. In sommige gevallen is het mogelijk om issues bij te werken op basis van bijgewerkte clashresultaten.
Deze workflow heeft enkele beperkingen:
 1. Een volledige clashdetectietest moet opnieuw worden uitgevoerd om de clashresultaten op basis van nieuwe modellen bij te werken.
 2. Als de nieuwe clashdetectie tot minder clashes leidt dan de vorige versie, is het niet altijd duidelijk wat er met de opgeloste clashes is gebeurd.
 3. Elke statuswijziging van een clash moet ofwel manueel worden bijgewerkt in de issues, ofwel is een bijkomende actie vereist om de status van het issue bij te werken op basis van de status van de clash.
 4. Dezelfde clashes kunnen worden gevonden in meerdere clashtests, wat kan resulteren in dubbele issues.
Om deze beperkingen aan te pakken, verbeteren de Smart Issues in het BIMcollab ecosysteem de traceerbaarheid van clashes:
 1. Smart Issues weten welke clashes ze vertegenwoordigen, bij welke elementen ze horen, en wat hun status in BIMcollab Zoom is. Hierdoor is het overbodig om een clashtest opnieuw uit te voeren om clashes te updaten. Een nieuwe clashdetectie hoeft alleen uitgevoerd te worden om nieuwe en niet gerapporteerde clashes te vinden.
 2. De 3D view in BIMcollab Zoom geeft feedback over of de clash nog actief of opgelost is wanneer je naar het issue zoomt, bij het gebruik van een actieve Zoom-licentie.
 3. De issues kunnen automatisch worden bijgewerkt aan de hand van de laatste status van de clashes.
 4. Omdat de Smart Issues in BIMcollab Nexus worden gedeeld, is het onmogelijk om per ongeluk een reeds gerapporteerde clash te rapporteren, zelfs als dezelfde clash in meerdere clashregels wordt gedetecteerd. De clash-resultaten en het 3D-venster geven feedback over of een clash gerapporteerd, genegeerd of nieuw is.
In dit artikel leggen we uit hoe je Smart Issues rapporteert en hoe je ze opvolgt.
Om Smart Issues aan te maken vanuit BIMcollab Zoom, zorg ervoor dat je aan deze vereisten voldoet:
 1. Je gebruikt een actieve Zoom-licentie
 2. Je bent verbonden met een project in BIMcollab Nexus. Issues die in offline modus in BIMcollab Zoom zijn aangemaakt, houden de status van clashes niet bij
 3. Zoom-bewerkrechten zijn voor jou ingeschakeld in de BIMcollab Nexus projectinstellingen
 4. Je bent een projectleider of editor in het BIMcollab Nexus project

Voer een Clashdetectie uit

Om te beginnen met het rapporteren van clashes, is de eerste stap het uitvoeren van een clashdetectie in BIMcollab Zoom.
De clashes die zijn gedetecteerd op basis van de parameters van de clashregel, zullen worden weergegeven in het Clashresultaten venster, alsook in het 3D venster.

Rapporteer clashes vanuit de Clashresultaten

Ga door de clashes in het resultatenvenster en bepaal of je ze wilt rapporteren of negeren. Je kunt dit doen door met rechts te klikken op de clash of clashgroep, of door de knoppen bovenin het resultatenvenster te gebruiken.
 1. Rapporteren: Een issue wordt gegenereerd voor geselecteerde clashes, of niet-afgehandelde clashes in een clashgroep. De clash zal worden uitgegrijsd in de lijst van clashes.
 2. Negeren: Er wordt geen issue aangemaakt, en de geselecteerde clashes of niet-afgehandelde clashes in een clash groep worden uitgegrijsd in de lijst van clashes.
 3. Markeer als nieuw: Markeer gerapporteerde of genegeerde clashes weer als onbehandeld.
  Opmerking: Bij het markeren van reeds gerapporteerde clashes als nieuw, gaat de link naar het issue verloren. De issues moeten handmatig gesloten worden.
Je kan ofwel afzonderlijke clashes, ofwel clashgroepen als één issue rapporteren. Je kunt ook meerdere clashes of clashgroepen selecteren om meerdere issues te rapporteren.
Bij het negeren of rapporteren van clashgroepen naar issues, zal de actie alleen van toepassing zijn op niet-afgehandelde clashes in de groep.
Je krijgt feedback over de rapportage-status van clashes in het overzicht van resultaten door middel van de symbolen voor de clashes, en in het 3D venster door middel van de kleur van de clash boxen.
Voor meer informatie over de statussen van de clashes, raadpleeg het artikel De status van een clash.Gedetecteerde clashes zijn uniek, gebaseerd op de relatie tussen de clashende elementen. De status van een clash is hetzelfde, ongeacht de clashregel die is gebruikt om de clash te detecteren, of welk teamlid de clashdetectie heeft uitgevoerd.
Bijvoorbeeld:
Teamlid 1 voert een clashregel uit die het ventilatiesysteem controleert ten opzichte van het constructiemodel.
Hij rapporteert de clashes die met de clashregel zijn gedetecteerd.
Enige tijd later voert teamlid 2 een clashregel uit die de MEP-systemen controleert ten opzichte van de constructieve wanden. Sommige van de clashes die met deze clashregel worden gevonden, waren ook aanwezig in de resultaten van de clashregel van zijn collega.
Omdat deze clashes al waren gerapporteerd, en clashes uniek zijn, worden ze in de clashresultaten van teamlid 2 ook gemarkeerd als Gerapporteerd.
Dit helpt een team om dubbele issues te voorkomen in een meer eenduidige workflow.
Als een clash al gerapporteerd is, is het nog steeds mogelijk om een extra issue toe te voegen voor dezelfde clash, als extra communicatie noodzakelijk is.
In het overzicht van clashresultaten zullen beide issue-nummers aan de clash worden gekoppeld.

Deel issues met je team

In het issues-paneel worden issues aangemaakt voor alle gerapporteerde clashes en clashgroepen.
Synchroniseer het project om de issues te delen met de rest van het team. Het nummer van de nieuw aangemaakte issues waaraan de clashes gekoppeld zijn, wordt getoond in de clashresultaten.De issues zijn nu beschikbaar voor alle teamleden en kunnen worden opgezocht in hun eigen BIM software om op te lossen.

Update Smart Issues in BIMcollab Zoom

Wanneer er nieuwe modellen beschikbaar zijn, is het mogelijk om bestaande Smart Issues met clashes bij te werken. De update controleert of de clashes nog aanwezig zijn in de nieuwe modellen.
 1. Update de modellen in BIMcollab Zoom naar de nieuwe versie
 2. Ga naar het Issues tabblad
 3. Stel de issuefilter in om alle Smart Issues te tonen die je wilt updaten
  Alleen issues die zichtbaar zijn in het issuepaneel zullen worden bijgewerkt
 4. Werk de issues bij door op de knop te klikken
  De issues zullen zelf bepalen of de clashes nog aanwezig zijn in de huidige modellen of niet. Het is niet nodig om de clashdetectie opnieuw uit te voeren voordat de issues worden bijgewerkt
 5. De viewpoints van de issues worden bijgewerkt aan de hand van de laatste stand van zaken van de clashes. Er wordt bepaald of het viewpoint moet worden bijgewerkt aan de hand van de volgende elementen:
  1. De grootte en plaats van de clash box
  2. De status van de clash
   Je krijgt feedback over de status van clashes in het 3D venster door middel van de kleur van de clash boxen.
   Voor meer informatie over de statussen van de clashes, raadpleeg het artikel De status van een clash.
 6. Ga door de bijgewerkte issues om te bepalen welke gesloten kunnen worden op basis van de nieuwe status. Het is ook mogelijk om issues automatisch te sluiten tijdens de update als alle clashes die in het issue zijn gerapporteerd, zijn opgelost
 7. Synchroniseer het project zodat de laatste status van de issues beschikbaar is voor alle teamleden
Extra opties bij het bijwerken van de issues:
 1. Enkel geselecteerde issues : Als deze optie is uitgeschakeld, zullen alle issues die zichtbaar zijn in het issue-paneel worden bijgewerkt
 2. Issues waarvan alle clashes zijn opgelost sluiten : als alle clashes die in een issue zijn gerapporteerd, opgelost blijken te zijn, wordt het Smart Issue automatisch gesloten
 3. Eerder gesloten issues heropenen : indien clashes nog (of opnieuw) actief zijn in issues die gesloten zijn, zal het Smart Issue heropend worden
 4. Voeg een opmerking toe : de opmerking zal worden toegevoegd aan alle bijgewerkte issues, samen met de nieuwe snapshotProjectvoortgang volgen in BIMcollab Nexus

Je kunt de voortgang van Smart Issues ook volgen in BIMcollab Nexus.
Smart Issues die clashes bevatten, zullen een overzicht tonen van alle clashes in het issue en hun status. Deze lijst, evenals de snapshot van het issue, zal de status van het Smart Issue weergeven, zodat je ook issues direct vanuit het project in je space kunt bekijken.Het is mogelijk dat de laatste snapshot in het overzicht van Issues niet onmiddellijk wordt ververst. Om er zeker van te zijn dat de meest recente snapshots worden getoond in BIMcollab Nexus, moet je de cache van je browser leegmaken bij het verversen van de Issues pagina.
Gebruik deze sneltoetsen om de browser te dwingen de pagina te verversen met nieuwe gegevens en de in de cache opgeslagen gegevens te negeren:
 1. Windows: Ctrl + F5
 2. Mac Chrome/Firefox : Cmd + Shift + R
 3. Mac Safari: Shift + Reload

  • Related Articles

  • Basics voor het maken van smart views

   Smart views filteren en kleuren objecten op basis van regels. Op basis van properties kan je componenten tonen, verbergen of kleuren in het 3D venster. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om modellen te checken op basis van een ILS. De smart views ...
  • Smart Issues updaten op basis van clashresultaten

   Wanneer er nieuwe modellen beschikbaar zijn, is het mogelijk om bestaande Smart Issues met clashes bij te werken. De update controleert of de clashes nog aanwezig zijn in de nieuwe modellen. Open Zoom met een actieve licentie Maak verbinding met het ...
  • Smart Properties

   Smart Properties in BIMcollab Zoom zijn door de gebruiker gedefinieerde properties, gebaseerd op bestaande object-attributen. Ze helpen je om BIM data te reorganiseren en te structureren. Bij het werken met IFC-bestanden die door meerdere auteurs ...
  • Issues vinden in BIMcollab Zoom

   Door een combinatie te maken van modellen (gemaakt door verschillende disciplines) kun je visueel conflicten detecteren tussen deze modellen. Daarnaast beschikt Zoom over Smart views die het identificeren en inkleuren van componenten kunnen ...
  • Een JSON script maken voor Zoom Nightshift

   ZOOM Nightshift automatiseert acties in Zoom met behulp van JSON scriptbestanden in combinatie met de Windows Taakplanner. Met Nightshift kan je de volgende acties automatiseren in BIMcollab Zoom: Modellen openen / Aan project toevoegen Verbinden met ...