Release history BIMcollab Twin

Release history BIMcollab Twin

Dit artikel bevat de release notes van BIMcollab Twin voor 2023 en 2024

BIMcollab Twin | 16-04-2024

Nieuw

 1. Conventie voor documentnaamgeving
 2. Document revisies
 3. Diverse prestatieverbeteringen
 4. Rapporten over gebruikersactiviteiten

Bugfixes

 1. Opgelost: Locatiegroepen die zichzelf bevatten veroorzaakten een fout
 2. Opgelost: Downloaden van bestanden voor audit taken was gebroken
 3. Opgelost: Kaart van locatie werkt niet consistent
 4. Opgelost: Selectievakjes zijn onzichtbaar op de projectaanmaakpagina


BIMcollab Twin | 14-09-2023

Build nummer 3.8.5
De grootste verandering in deze release is van technische aard. We hebben de applicatie gemigreerd van .NET3.1 naar .NET6. Als gebruiker zul je hier niet veel van merken omdat het allemaal op de achtergrond gebeurt. We hebben ook een aantal problemen opgelost en daar heb je natuurlijk meteen profijt van.

Nieuw

 1. Migratie van ASP.NET Core 3.1 naar .NET6
 1. Beschrijvingen die worden gegeven aan controle- en beoordelingstaken in een workflow worden nu ook getoond voor de relevante taken die voortkomen uit de workflow.
Bugfixes
 1. Opgelost: Plaatshouders werden niet weergegeven in documentsets.
 2. Opgelost: PDF-documenten bekijken vanaf de detailpagina van een documentversie werkte niet.
 3. Opgelost: Bijlagen werden altijd gekoppeld aan de laatste versie van een document en niet aan de geselecteerde versie.
 4. Opgelost: Het downloaden van een uploadlijst zonder documenten leverde een leeg zip-bestand op. De uploadlijst werd daarom niet verzonden.
 5. Opgelost: Op nog twee plaatsen was de uploadlijst niet volledig ingevuld en bleven kolommen leeg.

 


 

BIMcollab Twin | 20-06-2023

Build nummer 3.8.4

Deze release brengt verbeteringen aan het nieuwe downloadmenu en een aantal API-uitbreidingen. Het downloaden van documenten gebeurt op zoveel plaatsen in de applicatie dat bleek dat we er nog twee over het hoofd hadden gezien. Daarnaast was de uploadlijst niet op alle plaatsen volledig ingevuld en bleven kolommen leeg. Dat is met deze update gecorrigeerd.

Nieuw

 1. Gewijzigd downloadmenu: het menu is nu op nog meer plaatsen hetzelfde.
 2. De locatiecode, het project en de projectfase zijn toegevoegd aan het eindpunt Locatie in de API.
 3. Je kunt naar labels zoeken in het eindpunt Documenten via de API.
 4. Alle eindpunten in de API zijn nu toegankelijk met client credentials grant.

Bugfixes

 1. Opgelost: Het downloaden van een documentenlijst die ook placeholders bevatte, werkte niet.
 2. Opgelost: Bij het uploaden van een nieuwe versie van een document werden de schaal en het papierformaat niet correct gekopieerd uit de uploadlijst.
 3. Opgelost: Objecten verwijderen gaf een foutmelding en de objecten werden niet echt verwijderd.
 4. Opgelost: Het bleek niet mogelijk om documentsets te verwijderen.
 5. Opgelost: Bij het bewerken van een bestaand document was het in sommige projecten niet mogelijk om vloeren te selecteren in de ruimtelijke structuur.

 


 

BIMcollab Twin | 06-06-2023

Bouwnummer 3.8.3

Nieuw

 1. Downloadmenu gewijzigd: Het menu is nu op alle locaties hetzelfde. En er zijn enkele nieuwe opties toegevoegd, zoals alleen een uploadlijst downloaden en bestanden downloaden met de gekoppelde bestanden.
 2. Via de accountinstellingen kunnen beheerders nu eenvoudig labels verwijderen uit alle documenten en communicatie in één keer.
 3. Metadata van meerdere documenten tegelijk kunnen eenvoudig worden aangepast met behulp van een Excel-bestand. Deze functie wordt altijd uitgevoerd in overleg met een BIMcollab Twin beheerder.
 4. De DWG viewer opent bestanden nu in zoom-extensies, zodat je het hele bestand in één keer kunt bekijken.
 5. De DWG Viewer toont altijd de laatste versie van een bestand (en zijn xrefs). Dit veroorzaakte enige verwarring, dus is er een melding toegevoegd aan oudere versies van een DWG-bestand om gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Bugfixes

 1. Opgelost: Het verwijderen van locatiegroepen in het overzicht "Mijn projecten" werkte niet correct bij het werken binnen een locatiegroep.
 2. Opgelost: Bij Teams binnen een projectfase zag je ook teams uit andere fasen binnen hetzelfde project. Nu zie je alleen de teams die daadwerkelijk toegang hebben tot de betreffende fase.
 3. Opgelost: de oude PDF-viewer is uitgeschakeld omdat deze altijd alleen de nieuwste versie van een document kon weergeven en niet oudere versies. Dit zorgde voor verwarring als je schakelde tussen de oude en de nieuwe viewer voor een PDF met meerdere versies.
 4. Opgelost: Afzender werd niet gewijzigd na bewerken antwoord door collega. Nu wordt de afzender altijd weergegeven als de persoon die het antwoord het laatst heeft gewijzigd.
 5. Opgelost: DWG viewer opent niet altijd in Model-space.
 6. Opgelost: Kolommen met vrije velden toonden alle gekoppelde waarden. Hierdoor werden tabellen snel rommelig en verwarrend. De kolommen tonen nu maximaal drie waarden en vertellen je of er meer zijn. Je kunt de andere waarden dan vinden in de details van het document.
 7. Opgelost: soms werd het overzicht van verzonden meldingen in de persoonlijke omgeving niet correct weergegeven en trad er een 500-fout op

 


 

BIMcollab Twin | 20-04-2023

Bouwnummer 3.8.2

Nieuw

 1. Er zijn twee belangrijke verbeteringen toegevoegd aan de Formulieren:
 2. De formulierenmodule werkt nu ook volledig op mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.
 3. Andere applicaties kunnen nu formulieren ophalen via de API.
 4. Er zijn een aantal optimalisaties doorgevoerd om ervoor te zorgen dat pagina's sneller laden als ze veel informatie bevatten.
 5. Voor controle- en beoordelingstaken kunnen gebruikers de documenten rechtstreeks in de PDF Viewer bekijken, zodat ze ze niet eerst hoeven te downloaden.

Bugfixes

 1. Opgelost: Door een issue met machtigingen konden sommige gebruikers geen details van 3D-objecten bekijken.
 2. Opgelost: Van gebruikers die inloggen via SSO werden hun inlogpogingen niet opgeslagen in de database.
 3. Opgelost: Bestanden met een grootte van 0 byte (lege bestanden) konden op BIMcollab Twin worden geplaatst. Dit zijn echter corrupte bestanden of bestanden die nog niet zijn gesynchroniseerd met de computer van de gebruiker (bijvoorbeeld via OneDrive). Daarom worden deze bestanden overgeslagen bij het uploaden en krijgen gebruikers een melding dat de bestanden niet zijn toegevoegd.
 4. Opgelost: in de downloadlijst van goedgekeurde documenten werd beschrijving 1 van documenten niet getoond.
 5. Opgelost: Sommige PDF-bestanden werden "verknipt" wanneer de toepassing de PDF stempelde. Hierdoor was de PDF niet langer leesbaar.
 6. Opgelost: Gebruikers kregen een 500-foutmelding als een projectnaam of -code werd ingevoerd die hetzelfde was als een bestaand project. Nu krijgen gebruikers een melding dat de naam of code al bestaat.

 


 

BIMcollab Twin | 18-03-2023

Bouwnummer 3.8.1

Nieuw

 1. Als in de dwg viewer blijkt dat xrefs niet gekoppeld zijn aan een document terwijl ze wel op BIMcollab Twin staan, kun je ze eenvoudig koppelen binnen de dwg viewer. Het is een kwestie van één keer op een knop klikken en de dwg is weer compleet!
 2. Het is mogelijk voor ontvangers van vragen en actie-items om items door te sturen naar andere gebruikers en hen zo verantwoordelijk te maken voor de vraag of het actie-item in kwestie.
 3. Voorheen kon je alleen locaties aan locatiegroepen toevoegen, nu is het ook mogelijk om een locatiegroep voor een locatie te kiezen.
 4. De overzichtslijst van documenten laat zien aan welke objecten het document is gekoppeld. Deze lijst kon echter vrij lang worden, waardoor hij onwerkbaar werd. Daarom toont de lijst nu maximaal drie regels met daarin, indien van toepassing, het aantal objecten dat niet wordt getoond.
 5. Het is mogelijk geworden om metadatavelden toe te voegen aan documenten binnen een account. Voorlopig kan dit alleen op verzoek van BIMcollab Twin medewerkers, maar in de toekomst kunnen accountbeheerders dit zelf instellen. Dit geeft klanten de flexibiliteit om metadata aan te passen aan hun eigen werkprocessen.
 6. XLSM-bestanden en andere Microsoft-bestanden worden herkend en met het juiste symbool weergegeven in de lijst met documenten.
 7. Het bevestigingssymbool wordt weergegeven op het dashboard voor documenten met een bijlage.

Bugfixes

 1. Opgelost: Bij het uploaden van meer dan honderd bestanden tegelijk crashte de applicatie soms.
 1. Opgelost: Het zoekveld voor documenten op het dashboard deed niets.
 2. Opgelost: Bij het indrukken van de Enter-toets in tabelzoekvelden werd de pagina ververst. De Enter-toets wordt nu genegeerd, waardoor gebruikers op de betreffende pagina blijven.
 3. Opgelost: Het exporteren van de documentenlijst naar Excel werkte niet als een metagegevensveld leeg was in een van de documenten.


 

BIMcollab Twin | 25-02-2023

Bouwnummer 3.8

Met deze update kunnen gebruikers nog eenvoudiger inloggen via Single Sign On. Dit betekent dat gebruikers kunnen kiezen om hun account bij Microsoft of SurfConext te gebruiken om in te loggen bij BIMcollab Twin. Hierdoor hoef je geen extra wachtwoord meer te onthouden en kun je sneller inloggen.


Nieuw

 1. Inloggen via Single Sign On: Gebruik uw Microsoft of SurfConext account om in te loggen op BIMlink.
 2. Een aantal verbeteringen rondom de integratie van BIMcollab. Je kunt bijvoorbeeld nieuwe issues aanmaken via BIMcollab Twin en ze opslaan in BIMcollab.

Bugfixes

 1. Opgelost: Bij het tekenen van een vorm in de PDF Viewer werd de vulkleur standaard transparant. We hebben gemerkt dat gebruikers hier veel meer behoefte aan hebben.
 2. Opgelost: Bij het uploaden van nieuwe documenten werden alle gekoppelde objecten ook getoond in de ruimtelijke structuur.
 3. Opgelost: De selectie van locatiegroepen in de projectomgeving werd ook gebruikt in de accountinstellingen, maar was daar niet aanpasbaar. Erg onhandig omdat het onduidelijk was waarom niet alle locatiegroepen werden getoond.
 4. Opgelost: het huisnummerveld voor adressen bij het toevoegen van bedrijven werd erg onduidelijk weergegeven.
 5. Opgelost: Meldingsonderwerpen werden weergegeven op het persoonlijke dashboard.
 6. Opgelost: hetzelfde label kon twee keer aan een document worden gekoppeld. Dit gaf foutmeldingen op verschillende plaatsen.
 7. Opgelost: Objecten die niet gekoppeld waren aan een verdieping werden niet weergegeven in de 2D-plattegronden.
 8. Opgelost: Bij het toevoegen van een vraag of actie-item dat gekoppeld was aan een verdieping, was het niet mogelijk om een ontvanger te selecteren.
 9. Opgelost: De externe link die werd ingevoerd in de uploadlijst eindigde met de externe referentie. Externe link is gekoppeld aan een versie van een document, externe referentie aan het document.

 

 

 


  • Related Articles

  • Release geschiedenis Nexus, BCF Manager, Zoom

   In dit artikel vind je een overzicht van de nieuwe functies in en verbeteringen van het BIMcollab Ecosysteem die vanaf 2023 zijn doorgevoerd. Oudere release notes zijn gearchiveerd. Gebruik de navigatiekolom rechts om snel naar oudere release notes ...
  • Release geschiedenis Nexus, BCF Manager, Zoom - Archief

   In dit artikel vindt u een overzicht van de nieuwe functies en verbeteringen van het BIMcollab Ecosysteem die in 2022 of eerder zijn doorgevoerd. Gebruik de navigatiekolom rechts om snel naar oudere release notes te navigeren. BCF Managers | ...
  • Aan de slag met BIMcollab

   Alle BIMcollab tools downloaden BIMcollab Nexus werkt in een webgebaseerde omgeving, hiervoor zijn dan ook geen downloads nodig. Als aanvulling hierop biedt BIMcollab downloadbare bestanden voor gespecialiseerde tools zoals BIMcollab Zoom voor ...
  • Downloads

   Op deze pagina vind je downloads voor alle BIMcollab applicaties. BIMcollab Zoom Download Build 7.4.9 Mac OS X Build 7.4.9 Windows Aanvullende community talen Ests Vietnamees BCF Manager BIMcollab Installer De BIMcollab Installer helpt je bij het ...
  • Voorbeeldprojecten en templates

   Voorbeeldproject Voor Archicad, Revit en Solibri is het voorbeeldproject beschikbaar in het programma-eigen bestandsformaat, voor andere BIM-tools kan het voorbeeldproject gedownload worden als een IFC-bestand. Referentiegids BCP- en IFC-bestanden ...