Referenties naar andere issues toevoegen

Referenties naar andere issues toevoegen

Wanneer een issue in een ander issue moet worden genoemd, kan het hashtag-symbool (#) worden gebruikt om een hyperlink te maken en de navigatie naar het betreffende issue te vergemakkelijken:
 1. Open het issue dat je wilt bewerken in edit modus 
 2. Ga naar het opmerkingen-veld
 3. Typ '#' gevolgd door het nummer van het issue waarnaar je wilt verwijzen
  (bijvoorbeeld #5)
  Terwijl je de formule invoert, verschijnt de titel van het issue waarnaar je verwijst op het scherm 4. Klik op 'Opslaan'
Nadat je je opmerking hebt opgeslagen, wordt de klikbare link in het grijs weergegeven, en kun je de cursor erop plaatsen om de titel van het genoemde issue te zien. 


Indien nodig kan het hashtag-symbool ook in het veld ‚ÄėBeschrijving' worden gebruikt om naar andere issues te verwijzen.

  • Related Articles

  • Projecten migreren naar een andere private space

   Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren. Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. ...
  • Een nieuwe gebruiker toevoegen

   Voordat een gebruiker als teamlid kan worden toegevoegd aan een project in een private cloud space, moet deze eerst als nieuwe gebruiker aan de space worden toegevoegd. De spacebeheerder kan een nieuwe gebruiker toevoegen door de onderstaande stappen ...
  • Issues bewerken en becommentariëren

   In BIMcollab Cloud, maar ook met BIMcollab ZOOM of de BCF managers kan je opmerkingen toevoegen aan bestaande issues en de eigenschappen ervan bewerken. BIMcollab Cloud Vanuit BIMcollab Cloud is het mogelijk om opmerkingen toe te voegen en issues te ...
  • Meerdere issues bewerken in BIMcollab Cloud

   In BIMcollab Cloud heb je de mogelijkheid om meerdere issues tegelijk te bewerken. Om dit te doen, ga je naar de Issues pagina van het project, en kies je de lijst- of de tegelweergave om de issues weer te geven. Wanneer je de lijstweergave gebruikt, ...
  • Teamleden toevoegen en uitnodigen in een private space

   Dit artikel beschrijft hoe je teamleden kunt toevoegen aan projecten in een private BIMcollab Cloud space. Om te weten hoe je teamleden toevoegt aan je gratis project op join.bimcollab.com, raadpleeg je het artikel Teamleden toevoegen en uitnodigen ...