Quick Start Guide BIMcollab Zoom

Quick Start Guide BIMcollab Zoom

Vind een afdrukbare versie als bijlage

Deze Quick Start Guide beschrijft de werkomgeving en de functionaliteiten van BIMcollab Zoom. Zo kan je in een mum van tijd aan de slag.

Als je het nog niet hebt geïnstalleerd, download en installeer dan eerst BIMcollab Zoom.
Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je inloggen als je het programma voor de eerste keer opstart.

Met BIMcollab Zoom kan je:
 1. Een of meer IFC-bestanden en puntenwolken openen en door het federatiemodel navigeren
 2. Door de IFC properties bladeren en handmatige en automatische kwaliteitscontroles uitvoeren
 3. IFC-gegevens en hoeveelheden uit de modellen halen
 4. BIMcollab issues evalueren tijdens teamvergaderingen met de modellen bij de hand, en reviewers eenvoudig laten deelnemen aan het proces van issue-management
Wilt u liever meer praktijkgericht leren? Ga dan naar onze BIMcollab Academy en schrijf u in voor de BIMcollab Zoom basic course.
Gebruikers in een Premium of Ultimate BIMcollab Nexus-ruimte kunnen de BIMcollab Model WebViewer gebruiken om hun IFC-bestanden rechtstreeks op het BIMcollab Nexus-platform te laden en te bekijken. Deze functionaliteit verbetert de toegankelijkheid en samenwerking en biedt gebruikers naadloze mogelijkheden om hun IFC-bestanden online te verkennen.

Verbinding maken met een project op BIMcollab Nexus

Door verbinding te maken met een project op BIMcollab Nexus, kan je het volledige potentieel van BIMcollab Zoom benutten.
Toegevoegde functionaliteiten van het verbinden met een project op BIMcollab Nexus zijn onder andere:
 1. Ervoor zorgen dat alle teamleden steeds met de laatste modelversies werken met de Projectmap functionaliteit.
 2. Centraliseren van alle communicatie over een project in BIMcollab Nexus door issues te synchroniseren met het project.
 3. De status van conflicten bijhouden met Smart Issues.
 4. Smart views, clashes en listdefinities delen met het hele team.
 5. Uit het model gehaalde IFC-gegevens en hoeveelheden delen met het hele team.

Werken met IFC- en point cloud modellen

 1. Laad, deactiveer en werk modellen eenvoudig bij in uw project. Lees meer over modellen laden.
 2. Laad automatisch IFC-bestanden en zorg ervoor dat alle teamleden toegang hebben tot de meest recente bestanden door een gedeelde Projectmap op te zetten.
 3. Geef prefixen aan bestanden om de modellen te sorteren. Lees meer over het sorteren van modellen.

Tree views in het Navigatie tabblad

De tree views bieden inzicht in de structuur van modellen en de componenten die ze bevatten. Sorteer en groepeer de modellen op basis van:
 1. Model tree, gegroepeerd per geladen IFC-model.


 1. Type tree, gegroepeerd per objecttype, gecombineerd van alle modellen.Klik met de rechtermuisknop op items in de boomstructuur op elk niveau om extra opties weer te geven, zoals het tonen of verbergen van items, en het toevoegen van kleuren.
Dubbelklik op een item in de boomstructuur om erop in te zoomen.

Properties view

 1. Bekijk alle IFC properties van een in het 3D-venster of in de IFC tree geselecteerd component.
 2. Het Summary tabblad toont de meeste belangrijke eigenschappen in één overzicht. 3. Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde property om componenten met vergelijkbare waarden te tonen of te verbergen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op bestandspaden of hyperlinks om direct te openen in een browser of bestandsviewer.

Point clouds

 1. Open E57 of tekstgebaseerde bestanden om puntenwolken te visualiseren in Zoom.
 2. Combineer met IFC om 'as-built' te vergelijken met 'as-designed'.
 3. Point clouds kunnen worden ingekleurd, doorsneden en gevisualiseerd op dezelfde manier als IFC-bestanden.

Voor grote point clouds kan je de gedeeltelijke laadfunctie gebruiken om de prestaties te verhogen. Doe dit door rechts te klikken op het bestand in de model tree.
Meer informatie over Werken met point clouds.

Muis en toetsenbord combinaties


Annotaties

 1. Voeg tekst, lijnen, pijlen, cirkels, rechthoeken of wolken toe aan je 3D-weergaven om specifieke aandachtspunten te benadrukken.
 2. Annotaties worden gemaakt in het geklikte vlak.
  Houd SHIFT ingedrukt om annotaties te plaatsen in het vlak dat naar de camera is gericht.
 3. Selecteer annotaties om eigenschappen als lijndikte, kleur en pijl te wijzigen.
 4. Verander de grootte met de grips of sleep om ze in hun vlak te verplaatsen. Gebruik SHIFT om van dat vlak af te wijken.
 5. Annotaties worden opgeslagen inissues en kunnen worden geüpload naar BIMcollab Nexus.

Meer tips over Annotaties.

Maatvoering

 1. Maak aantekeningen met het 3D maatvoeringsgereedschap
 2. Beweeg je cursor en zweef boven het beginpunt van je maat
 3. Begin bij een rand, hoek of een vlak dat wordt weergegeven door de muiscursor plus:
  1. Randen worden rood gemarkeerd
  2. Hoeken worden aangeduid met een cirkel
  3. Vlakken worden aangeduid met een vierkant
 4. Je ziet een voorbeeld van de maat terwijl je de muiscursor beweegt

Meer tips over Maatvoering.

Kleuren

 1. Markeer een component of set van componenten.
 2. Kleuren worden opgeslagen in issues die worden geüpload naar BIMcollab of geëxporteerd naar een BCF-bestand.
 3. Kleuren opgeslagen in issues vanuit andere software worden ook getoond.


Voor meer informatie over het toevoegen van kleuren aan componenten, raadpleeg het artikel De kleur van specifieke elementen manueel aanpassen.

Modelvalidatie

Smart views

 1. Met smart views kan je filters definiëren om objecten te tonen en te kleuren op basis van hun eigenschappen.
 2. Smart views kunnen worden gebruikt om snel inzicht te krijgen in de kwaliteit van de informatie in uw BIM-model op basis van vereisten.
 3. Gebruik auto color om componenten automatisch in te delen op basis van de waarden van de geselecteerde eigenschap.
  De legende kan worden gebruikt om interactief door alle materialen, classificaties, of om het even welke eigenschap te gaan die u wilt.
 4. Smart views kunnen worden gedeeld met teamleden via BIMcollab synchronisatie, of ze kunnen worden geëxporteerd.
 5. Gebruik de Property listing van de auto color functie (Zoom functie, geen Zoom Free functie) om snel de som, het gemiddelde, de min of max waarden voor numerieke eigenschappen van uw project weer te geven. BIMcollab Zoom zal alle eigenschappen op basis van uw criteria opsommen en de operator van uw keuze toepassen.

Vind nog veel meer info over het werken met smart views.

Clashdetectie (Zoom-functie, geen Zoom-Free-functie)

 1. Gebruik clashdetectie om conflicterende of gedupliceerde componenten op te sporen. Je kunt voorgedefinieerde groepen van componenten kiezen en toleranties instellen.
 2. Zoom biedt opties om je issues te groeperen op basis van verschillende eigenschappen en laat drie verschillende visualisatiemodi toe: standaard, geselecteerd en schematisch.
 3. Gebruik bij het bekijken van de resultaten de batch-issue generatie om meerdere clashes of groepen clashes als issues te rapporteren.

Ontdek meer over clashdetectie.

Lists (Zoom-functie, geen Zoom-Free-functie)

Lists worden gebruikt om eigenschappen en hoeveelheden uit IFC-modellen te extraheren en om deze resultaten te delen binnen een project. BIMcollab Zoom gebruikers met een licentie en Zoom-bewerkrechten kunnen lijsten maken en bewerken.
Er zijn drie soorten lijsten:
 1. Property tabel
 2. Pivot grid
 3. Dashboard data (enkel gedeeld)Meer informatie over Lists vind je in het helpcenter.

Smart views, clashregels en lists delen

Wanneer je verbonden bent met een project in BIMcollab, wordt de gedeelde node ingeschakeld. Regels binnen deze node worden opgeslagen op projectbasis en worden gedeeld met het hele team.
Versleep regels of maak ze rechtstreeks in de gedeelde node.
BIMcollab Zoom gebruikers met Zoom-bewerkrechten kunnen smart views creëren in de gedeelde node. Om clashregels en listdefinities aan te maken, hebben ze ook een Zoom-licentie nodig.Property check met IDS (Zoom-licentie en BIMcollab Nexus-abonnement vereist)

Een IDS-controle (Information Delivery Specification) in BIMcollab Zoom is een kwaliteitscontroleproces dat ervoor zorgt dat de informatie in een Building Information Model (BIM) voldoet aan vooraf gedefinieerde vereisten en normen. Het werkt door de BIM-gegevens te vergelijken met gespecificeerde criteria om afwijkingen te identificeren. Informatievereisten en projectnormen worden vastgesteld door gebruikers binnen het IDS-gedeelte van de BIMcollab-Nexus. Eenmaal verbonden met een project in BIMcollab Zoom, worden de specificaties toegankelijk via het tabblad 'Conflicten'.Meer informatie over het controleren van eigendommen met IDS vindt u in het Helpcenter.

Samenwerken

Issuemanagement

 1. Maak verbinding met een project op BIMcollab Nexus voor de beste ervaring. Je kunt ook de handmatige import van BCF-bestanden gebruiken.
 2. Maak nieuwe issues aan of bekijk en beheer bestaande issues direct vanuit het 3D-venster. Publiceer alle wijzigingen naar BIMcollab Nexus.
 3. Beheer issue-eigenschappen door type, area, label, milestone of status te selecteren en wijs issues toe aan teamleden om op te volgen.
 4. Alle issuemanagement functies van BIMcollab Zoom zijn te vinden in het issue tabblad, wanneer je bent verbonden met een project.

Bespaar tijd en maak betere issues met goed issuemanagement.

Smart Issues (Zoom-functie, geen Zoom-Free-functie)

Wanneer je verbonden bent met een project in BIMcollab Nexus, kunnen clashes die zijn gevonden met de clashdetectie worden gerapporteerd in Smart Issues.
 1. Smart Issues weten welke clashes ze vertegenwoordigen, bij welke elementen ze horen, en wat hun status in BIMcollab Zoom is.
 2. De 3D-weergave in BIMcollab Zoom geeft feedback over of de clash nog actief of opgelost is wanneer je inzoomt naar het issue, wanneer je een actieve Zoom-licentie gebruikt.
 3. De issues kunnen automatisch worden bijgewerkt aan de hand van de laatste status van de clashes.
 4. Omdat de Smart Issues in BIMcollab Nexus worden gedeeld, is het onmogelijk om per ongeluk reeds gerapporteerde clashes te melden, zelfs als dezelfde clash in meerdere clashregels wordt gedetecteerd.

Ontdek meer over Smart Issues.

  • Related Articles

  • Een BIMcollab Zoom Trial opzetten

   BIMcollab Zoom is een desktop IFC viewer voor modelvalidatie. De volledige functionaliteit van BIMcollab Zoom kan ontketend worden door een volledige Zoom licentie aan te schaffen. Dit artikel zal stap voor stap de procedure doorlopen om een gratis ...
  • WebViewer-modellen laden in BIMcollab Zoom

   Als je werkt met een project dat is gemaakt in BIMcollab Nexus, is het eenvoudig om modellen te uploaden naar de WebViewer en ze meteen te laden in BIMcollab Zoom om te beginnen met modelcontrole. Dit betekent ook dat modellen slechts op één plaats, ...
  • Zoomen naar issues versnellen

   De Zoom-naar of Snelle zoom optie helpt bij het snel ophalen van zware viewpoints die een groot aantal componenten bevatten of bij het werken met zware projecten. Wanneer de snelle zoom is ingeschakeld, wordt alleen de camerapositie verplaatst naar ...
  • IDS-eigenschapvalidatie in BIMcollab Zoom

   Door IDS te integreren in BIMcollab Zoom kunnen BIM-managers eenvoudig controleren op ontbrekende of niet-conforme informatie in de IFC-bestanden. Wanneer een model niet voldoet aan de vereisten die zijn gespecificeerd in de IDS, kun je met BIMcollab ...
  • Lists instellen in BIMcollab Zoom

   Lists worden gebruikt om informatie uit IFC modellen te extraheren en om deze resultaten in een project te delen. BIMcollab Zoom gebruikers met een licentie en Zoom-bewerkrechten kunnen lists aanmaken en bewerken. Liever meer praktijkgericht leren? ...