Quick Start Guide BIMcollab ZOOM

Quick Start Guide BIMcollab ZOOM

Deze Quick Start Guide beschrijft de werkomgeving en de functionaliteiten van BIMcollab ZOOM. Zo kan je in een mum van tijd aan de slag.

Als je het nog niet geïnstalleerd hebt,  download en installeer BIMcollab ZOOM hier.
Als je BIMcollab ZOOM voor de eerste keer gebruikt, moet je eerst    BIMcollab ZOOM activeren.

Met BIMcollab ZOOM kan je:
 1. Een of meer IFC-bestanden en puntenwolken openen en door het federatiemodel navigeren
 2. Door de IFC properties bladeren en handmatige en automatische kwaliteitscontroles uitvoeren
 3. IFC-gegevens en hoeveelheden uit de modellen halen
 4. BIMcollab issues evalueren tijdens teamvergaderingen met de modellen bij de hand, en reviewers eenvoudig laten deelnemen aan het proces van issue-management


Verbinding maken met een project op BIMcollab Cloud

Door verbinding te maken met een project op BIMcollab Cloud, kan je het volledige potentieel van BIMcollab ZOOM benutten.
Toegevoegde functionaliteiten van het verbinden met een project op BIMcollab Cloud zijn onder andere:
 1. Ervoor zorgen dat alle teamleden steeds met de laatste modelversies werken met de Projectmap functionaliteit.
 2. Centraliseren van alle communicatie over een project in de cloud door issues te synchroniseren met het project.
 3. De status van conflicten bijhouden met Smart Issues.
 4. Smart views, clashes en listdefinities delen met het hele team.
 5. Uit het model gehaalde IFC-gegevens en hoeveelheden delen met het hele team.

Werken met IFC- en point cloud modellen

 1. Laad, deactiveer en werk modellen eenvoudig bij in uw project. Lees meer over modellen laden.
 2. Laad automatisch IFC-bestanden en zorg ervoor dat alle teamleden toegang hebben tot de meest recente bestanden door een gedeelde Projectmap op te zetten.
 3. Geef prefixen aan bestanden om de modellen te sorteren. Lees meer over het sorteren van modellen.

Tree views in het Navigatie tabblad

De tree views bieden inzicht in de structuur van modellen en de componenten die ze bevatten. Sorteer en groepeer de modellen op basis van:
 1. Model tree, gegroepeerd per geladen IFC-model.


 1. Type tree, gegroepeerd per objecttype, gecombineerd van alle modellen.Klik met de rechtermuisknop op items in de boomstructuur op elk niveau om extra opties weer te geven, zoals het tonen of verbergen van items, en het toevoegen van kleuren.
Dubbelklik op een item in de boomstructuur om erop in te zoomen.

Properties view 

 1. Bekijk alle IFC properties van een in het 3D-venster of in de IFC tree geselecteerd component.
 2. Het Summary tabblad toont de meeste belangrijke eigenschappen in één overzicht. 3. Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde property om componenten met vergelijkbare waarden te tonen of te verbergen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op bestandspaden of hyperlinks om direct te openen in een browser of bestandsviewer.

Point clouds

 1. Open E57 of tekstgebaseerde bestanden om puntenwolken te visualiseren in ZOOM.
 2. Combineer met IFC om 'as-built' te vergelijken met 'as-designed'.
 3. Point clouds kunnen worden ingekleurd, doorsneden en gevisualiseerd op dezelfde manier als IFC-bestanden.

Voor grote point clouds kan je de gedeeltelijke laadfunctie gebruiken om de prestaties te verhogen. Doe dit door rechts te klikken op het bestand in de model tree.
Meer informatie over Werken met point clouds.

Muis en toetsenbord combinaties


Annotaties

 1. Voeg tekst, lijnen, pijlen, cirkels, rechthoeken of wolken toe aan je 3D-weergaven om specifieke aandachtspunten te benadrukken.
 2. Annotaties worden gemaakt in het geklikte vlak.
  Houd SHIFT ingedrukt om annotaties te plaatsen in het vlak dat naar de camera is gericht.
 3. Selecteer annotaties om eigenschappen als lijndikte, kleur en pijl te wijzigen.
 4. Verander de grootte met de grips of sleep om ze in hun vlak te verplaatsen. Gebruik SHIFT om van dat vlak af te wijken.
 5. Annotaties worden opgeslagen inissues en kunnen worden geüpload naar BIMcollab Cloud.

Meer tips over  Annotaties.

Maatvoering

 1. Maak aantekeningen met het 3D maatvoeringsgereedschap
 2. Beweeg je cursor en zweef boven het beginpunt van je maat
 3. Begin bij een rand, hoek of een vlak dat wordt weergegeven door de muiscursor plus:
  1. Randen worden rood gemarkeerd
  2. Hoeken worden aangeduid met een cirkel
  3. Vlakken worden aangeduid met een vierkant
 4. Je ziet een voorbeeld van de maat terwijl je de muiscursor beweegt

Meer tips over Maatvoering.

Kleuren

 1. Markeer een component of set van componenten.
 2. Kleuren worden opgeslagen in issues die worden geüpload naar BIMcollab of geëxporteerd naar een BCF-bestand.
 3. Kleuren opgeslagen in issues vanuit andere software worden ook getoond.


Voor meer informatie over het toevoegen van kleuren aan componenten, raadpleeg het artikel De kleur van specifieke elementen manueel aanpassen.

Modelvalidatie

Smart views 

 1. Met smart views kan je filters definiëren om objecten te tonen en te kleuren op basis van hun eigenschappen.
 2. Smart views kunnen worden gebruikt om snel inzicht te krijgen in de kwaliteit van de informatie in uw BIM-model op basis van vereisten.
 3. Gebruik auto color om componenten automatisch in te delen op basis van de waarden van de geselecteerde eigenschap.
  De legende kan worden gebruikt om interactief door alle materialen, classificaties, of om het even welke eigenschap te gaan die u wilt.
 4. Smart views kunnen worden gedeeld met teamleden via BIMcollab synchronisatie, of ze kunnen worden geëxporteerd.
 5. Gebruik de Property listing van de auto color functie (ZOOM functie, geen ZOOM Free functie) om snel de som, het gemiddelde, de min of max waarden voor numerieke eigenschappen van uw project weer te geven. ZOOM zal alle eigenschappen op basis van uw criteria opsommen en de operator van uw keuze toepassen.

Vind nog veel meer info over het werken met smart views.

Clashdetectie (ZOOM-functie, geen ZOOM-Free-functie) 

 1. Gebruik clashdetectie om conflicterende of gedupliceerde componenten op te sporen. Je kunt voorgedefinieerde groepen van componenten kiezen en toleranties instellen.
 2. ZOOM biedt opties om je issues te groeperen op basis van verschillende eigenschappen en laat drie verschillende visualisatiemodi toe: standaard, geselecteerd en schematisch.
 3. Gebruik bij het bekijken van de resultaten de batch-issue generatie om meerdere clashes of groepen clashes als issues te rapporteren.
 4. Volledig functionele voorbeeldregels kunnen worden gebruikt wanneer verbinding wordt gemaakt met het BIMcollab-voorbeeldproject op join.bimcollab.com.

Ontdek meer over clashdetectie.

Lists (ZOOM-functie, geen ZOOM-Free-functie) 

Lists worden gebruikt om eigenschappen en hoeveelheden  uit IFC-modellen te extraheren  en om deze resultaten te delen binnen een project. BIMcollab ZOOM gebruikers met een licentie en ZOOM-bewerkrechten kunnen lijsten maken en bewerken. 
Er zijn drie soorten lijsten:
 1. Property tabel
 2. Pivot grid
 3. Dashboard data (enkel gedeeld)Meer informatie over Lists vind je in het helpcenter.

Smart views, clashregels en lists delen

Wanneer je verbonden bent met een project in BIMcollab, wordt de gedeelde node ingeschakeld. Regels binnen deze node worden opgeslagen op projectbasis en worden gedeeld met het hele team.
Versleep regels of maak ze rechtstreeks in de gedeelde node.
BIMcollab ZOOM gebruikers met ZOOM-bewerkrechten kunnen smart views creëren in de gedeelde node. Om clashregels en listdefinities aan te maken, hebben ze ook een ZOOM-licentie nodig.Samenwerken

Issuemanagement

 1. Maak verbinding met een project op BIMcollab Cloud of op join.bimcollab.com voor de beste ervaring. Je kunt ook de handmatige import van BCF-bestanden gebruiken.
 2. Maak nieuwe issues aan of bekijk en beheer bestaande issues direct vanuit het 3D-venster. Publiceer alle wijzigingen naar BIMcollab Cloud.
 3. Beheer issue-eigenschappen door type, area, label, milestone of status te selecteren en wijs issues toe aan teamleden om op te volgen.
 4. Alle issuemanagement functies van BIMcollab ZOOM zijn te vinden in het issue tabblad, wanneer je bent verbonden met een project.

Bespaar tijd en maak betere issues met goed issuemanagement.

Smart Issues (ZOOM-functie, geen ZOOM-Free-functie) 

Wanneer je verbonden bent met een project in BIMcollab Cloud, kunnen clashes die zijn gevonden met de clashdetectie worden gerapporteerd in Smart Issues.
 1. Smart Issues weten welke clashes ze vertegenwoordigen, bij welke elementen ze horen, en wat hun status in BIMcollab ZOOM is.
 2. De 3D-weergave in BIMcollab ZOOM geeft feedback over of de clash nog actief of opgelost is wanneer je inzoomt naar het issue, wanneer je een actieve ZOOM-licentie gebruikt.
 3. De issues kunnen automatisch worden bijgewerkt aan de hand van de laatste status van de clashes.
 4. Omdat de Smart Issues in de cloud worden gedeeld, is het onmogelijk om per ongeluk reeds gerapporteerde clashes te melden, zelfs als dezelfde clash in meerdere clashregels wordt gedetecteerd. 

Ontdek meer over Smart Issues.

  • Related Articles

  • Een BIMcollab ZOOM Trial opzetten

   BIMcollab ZOOM is een desktop IFC viewer voor modelvalidatie. De volledige functionaliteit van BIMcollab ZOOM kan ontketend worden door een volledige ZOOM licentie aan te schaffen.  Dit artikel zal stap voor stap de procedure doorlopen om een gratis ...
  • Zoomen naar issues versnellen

   De Zoom-naar of Snelle zoom optie helpt bij het snel ophalen van zware viewpoints die een groot aantal componenten bevatten of bij het werken met zware projecten. Wanneer de snelle zoom is ingeschakeld, wordt alleen de camerapositie verplaatst naar ...
  • Lists instellen in BIMcollab ZOOM

   Lists worden gebruikt om informatie uit IFC modellen te extraheren en om deze resultaten in een project te delen. BIMcollab ZOOM gebruikers met een licentie en ZOOM-bewerkrechten kunnen lists aanmaken en bewerken. Een nieuwe List aanmaken Start ...
  • Een clashdetectie uitvoeren met BIMcollab ZOOM

   BIMcollab ZOOM gebruikers met een ZOOM-licentie, kunnen een clashdetectie uitvoeren met geladen modellen. Een clashregel instellen Volg deze stappen om een clashregel aan te maken: Start BIMcollab ZOOM met een een ZOOM-licentie Maak verbinding met ...
  • Stille installatie BIMcollab ZOOM

   Systeembeheerders die BIMcollab ZOOM willen uitrollen kunnen de volgende commandoregel gebruiken om de installatie op de achtergrond uit te voeren: BIMcollab_ZOOM_x-x-xx.exe /exenoui /quiet Om de stille installatie correct te laten werken, moet het ...