Projecten overzetten van Solibri 9.10 naar 9.12

Projecten overzetten van Solibri 9.10 naar 9.12

Dit artikel is gebaseerd op een bericht in Solibri Society

Om jeworkflow over te zetten van Solibri 9.10 naar Solibri 9.12 met de BCF Live Connector, zijn er een paar aanbevelingen om problemen met de synchronisatie te voorkomen. De beste workflow hangt af van het soort project.
Lees de artikelen Omgaan met issues gevonden in Solibri en Verbinden met BIMcollab Cloud vanuit Solibri voor meer informatie over het synchroniseren van issues naar BIMcollab vanuit Solibri.

Nieuwe serverprojecten

Het wordt aanbevolen om issues in nieuwe serverprojecten aan te maken met Solibri 9.12. Dit zorgt ervoor dat links naar checking resultaten en lokale slides goed worden opgeslagen. Het is ook sterk aanbevolen dat alle projectdeelnemers de BCF Live Connector gebruiken om issues met synchronisatie, duplicatie van issues, enz. te voorkomen.

Bestaande serverprojecten

Voor projecten waarvoor al issues zijn aangemaakt met een eerdere versie van Solibri zijn er drie mogelijkheden. Bij het kiezen van een van deze opties is het belangrijk om te overwegen of de link naar de presentaties en slides van de controleresultaten bewaard moet blijven.

A) Issues importeren in een nieuw BIMcollab-project

Met deze optie kan de koppeling tussen issues in de BCF Live Connector en de slides in presentaties of checking resultaten behouden blijven. Aangezien de verbindingsfunctie vóór Solibri 9.12 niet in dezelfde mate bestond, is het noodzakelijk om de issues opnieuw aan te maken in BIMcollab Cloud.
 1. Open het SMC-bestand in Solibri 9.10
 2. Zorg ervoor dat de presentaties en dia's van de checking resultaten up-to-date zijn door het project te synchroniseren met BIMcollab
 3. Sla het SMC-bestand op
 4. Maak een nieuw, leeg project aan in BIMcollab Cloud
  Kopieer de instellingen van het bestaande project naar het nieuwe project: Een project als template gebruiken
 5. Open het SMC-bestand in Solibri 9.12
 6. Maak een verbinding met het nieuwe project met de BCF Live Connector
 7. Importeer de issues uit presentaties of checking resultaten in de BCF Live View
 8. Synchroniseer alle issues naar BIMcollab Cloud
 9. Sla het SMC-bestand op om de koppeling met de issues te behouden
 10. Deactiveer het oude project in BIMcollab Cloud
 11. Informeer alle projectdeelnemers dat zij het nieuwe project moeten gebruiken in BIMcollab Cloud

B) Alleen de BCF Live Connector gebruiken in Solibri 9.12

Met deze optie is het mogelijk om in het bestaande project in BIMcollab Cloud te blijven werken. De link naar de presentaties en controleresultaten die in een eerdere versie van Solibri zijn aangemaakt, gaan verloren. Issues kunnen nog steeds worden bijgewerkt en bewerkt in de BCF Live View, maar het overzetten en koppelen aan de oudere lokale issues wordt niet ondersteund.
 1. Open het SMC-project in Solibri 9.12
 2. Maak een verbinding met het bestaande BIMcollab Cloud project met de BCF Live Connector
 3. Bewerk en update bestaande issues in de Live Issue Details View
 4. Synchroniseer issues met BIMcollab Cloud
 5. Verwijder alle verouderde presentaties in Solibri, of pas hun naam aan om duidelijk te maken dat ze niet langer worden gebruikt.
 6. Maak nieuwe slides in een nieuwe presentatie. Wanneer deze worden geïmporteerd als issues via de BCF Live Connector, zullen ze een link hebben naar de nieuwe issues in het BIMcollab project.

C) Een vorige versie blijven gebruiken

Als optie A en B niet mogelijk zijn, blijf dan werken in een vorige versie van Solibri. Stap over naar Solibri 9.12 bij de start van een nieuw project, of wanneer optie A of B mogelijk wordt.

Het wordt afgeraden om zowel Solibri 9.10 als 9.12 in hetzelfde project te gebruiken. Het verschil in synchronisatiemethoden kan problemen veroorzaken met de synchronisatie.  • Related Articles

  • Een Solibri presentatie naar BIMcollab Cloud publiceren

   We werken hard aan de vertaling van het hele helpcenter naar het Nederlands, maar aan dit artikel zijn we nog niet toegekomen. Je vindt de inhoud in de Engelse versie van dit artikel.
  • Omgaan met issues gevonden in Solibri

   Optimale workflow tussen Solibri en BIMcollab Cloud Je hebt Solibri Office gebruikt om je BIM-modellen te evalueren en issues aan te maken. Laat ons je stap voor stap door het proces leiden en de optimale workflow demonstreren. Volg de volgende ...
  • Solibri BCF Live Connector tips en troubleshooting

   Link bewaren tussen Live issue en presentatie/checking-resultaat Sla het Solibri project op nadat issues uit presentaties of checking-resulaten zijn geïmporteerd in de BCF Live Connector en gesynchroniseerd met BIMcollab. Alleen wanneer het project ...
  • Waarom zie ik namen van oude teamleden in Solibri?

   We werken hard aan de vertaling van het hele helpcenter naar het Nederlands, maar aan dit artikel zijn we nog niet toegekomen. Je vindt de inhoud in de Engelse versie van dit artikel.
  • De import en export van issues in Solibri versnellen

   We werken hard aan de vertaling van het hele helpcenter naar het Nederlands, maar aan dit artikel zijn we nog niet toegekomen. Je vindt de inhoud in de Engelse versie van dit artikel.