Een nieuw template aanmaken

Een nieuw template aanmaken

Een nieuw template aanmaken

Als beheerder van een space kunt u projecttemplates aanmaken waarin alle projecteigenschappen, zoals issue-instellingen en teamleden, worden opgeslagen. Nieuwe projecten kunnen worden aangemaakt op basis van een template, zodat al deze instellingen al vooraf zijn ingesteld.
Zodra er ten minste één template in de space aanwezig is, is het mogelijk het gebruik van templates te verplichten, zodat ervoor gezorgd kan worden dat alle projecten op dezelfde eigenschappen zijn gebaseerd.

 1. Om een template aan te maken, klik op de knop 'Nieuw project' in de rechterbovenhoek van de pagina 'Mijn projecten'. 2. Kies een naam om de template te identificeren. U kunt eventueel een bestaande template of project kiezen en alle projecteigenschappen als basis kopiëren
 3. Klik op 'Aanmaken als template'.


Alleen beheerders kunnen templates aanmaken. Als u de knop 'Aanmaken als template' niet ziet, hebt u geen beheerdersrechten in de ruimte. Neem contact op met de space beheerder om uw rechten eventueel aan te passen.

Zodra de template is aangemaakt, kunt u aanvullende informatie toevoegen, zoals de begin- en einddatum en de projectbeschrijving. U vindt de instellingen van het project in het tabblad 'Algemeen' van de instellingenpagina van het project. Definieer andere projecteigenschappen in de volgende tabbladen op de Instellingen-pagina.

De template is zichtbaar op de pagina 'Mijn projecten' voor alle gebruikers die als projectleider aan het project zijn toegevoegd. Andere teamleden kunnen de template alleen kiezen bij het aanmaken van een nieuw project, maar zien hem niet op hun pagina 'Mijn projecten'.Het aangemaakte project kan door alle projectleiders worden gebruikt als template voor nieuwe projecten.

Gebruik van templates verplichten

Wanneer er templates in de space aanwezig zijn, kan het gebruik van templates ook worden verplicht. Zo moeten gebruikers bij het aanmaken van een project één van de templates kiezen, en kunnen projecten niet worden aangemaakt zonder template. Als een template niet verplicht is, kunnen gebruikers ook een leeg project aanmaken of de instellingen kopiëren van een project waar ze deel van uitmaken.

 1. Ga naar de administratiepagina door te klikken op het tandwiel-icoon in de rechterbovenhoek 2. Klik in het tabblad Abonnementen op 'Ruimte-instellingen' 3. Selecteer bij 'Het gebruik van project templates verplichten' de optie 'Ja'


Beheerders kunnen altijd een willekeurig project kiezen om de instellingen van te kopiëren, zelfs als templates verplicht zijn.  • Related Articles

  • Een nieuw project aanmaken

   Om een nieuw project aan te maken, klik op de knop 'Nieuw project' in de rechterbovenhoek van de 'Mijn projecten' pagina. Als je de knop 'Nieuw project' niet ziet, heb je geen rechten om projecten aan te maken in de ruimte. Neem contact op met de ...
  • Een project als template gebruiken

   Bij het aanmaken van een nieuw project in BIMcollab Cloud kan je gebruik maken van een bestaand project als template en de instellingen ervan kopiëren. Kies in de sectie 'Projecttemplate' het bestaande project dat je wilt gebruiken als template en ...
  • Projecten migreren naar een andere private space

   Om een project te migreren van onze gratis ruimte (join.bimcollab.com), raadpleeg het artikel Projecten van join.bimcollab.com naar een private space migreren. Projecten kunnen worden gemigreerd van een private space naar een andere private space. ...
  • Een nieuwe gebruiker toevoegen

   Voordat een gebruiker als teamlid kan worden toegevoegd aan een project in een private cloud space, moet deze eerst als nieuwe gebruiker aan de space worden toegevoegd. De spacebeheerder kan een nieuwe gebruiker toevoegen door de onderstaande stappen ...
  • Een BIMcollab Cloud beheren

   Beheerders kunnen de administratiepagina bereiken door te klikken op het tandwiel icoon op de rechterbovenhoek. Als je het tandwiel icoon niet ziet, heb je geen administratieve rechten in de space. De administratiepagina is eenvoudig te herkennen aan ...