Niet toegewezen issues

Niet toegewezen issues

Naarmate projectteams complexer worden, is het niet altijd bekend aan wie een issue moet worden toegewezen. In sommige workflows kan het nodig zijn dat teamleden zelf de verantwoordelijkheid voor issues op zich nemen.
In BIMcollab hoeven issues niet meer te worden toegewezen op het moment dat ze worden aangemaakt. Ze kunnen later worden toegewezen, of ze kunnen door teamleden zelf worden overgenomen.

Wanneer je een issue aanmaakt waarvoor nog geen toewijzing moet worden ingesteld, kies dan de optie 'Niet toegewezen' in het veld 'Toegewezen', en voeg alle andere velden toe zoals Labels, Type etc. zodat de issues later gemakkelijk kunnen worden gefilterd.Als een project een projecteigenaar heeft, zal een issue automatisch aan de projecteigenaar worden toegewezen. Als de area die is ingesteld voor een issue een area eigenaar heeft, zal de issue worden toegewezen aan de area eigenaar. De area eigenaar heeft voorrang op de projecteigenaar. Als één van deze opties aanwezig is, moet de optie 'unassigned' bewust gekozen worden, en het kan helpen om issues die per ongeluk niet toegewezen zijn te voorkomen.

Om niet toegewezen issues in je project op BIMcollab Nexus te bekijken, kun je de issue filter gebruiken.
Er kan een workflow worden opgezet waarbij teamleden zelf issues oppakken om op te lossen. Zij kunnen filteren op nog niet toegewezen issues, maar ook op hun eigen discipline of andere overeengekomen parameters, om te zien welke issues nog afgehandeld moeten worden. Teamleden kunnen dan issues kiezen uit de gefilterde lijst en ze aan zichzelf toewijzen. Dit resulteert in een flexibelere workflow, waarbij teamleden verantwoordelijkheid nemen voor acties in het project.
Zorg ervoor dat teamleden die zelf issues moeten kunnen toewijzen, een Editor rol hebben in het project. Reviewers en viewers kunnen geen issues bewerken.


  • Related Articles

  • Software gebruiken die BCF niet ondersteunt

   We zijn voortdurend bezig om meer en meer BIM-applicaties te verbinden met BIMcollab. Als je software gebruikt die nog niet is verbonden, dan is de eerste stap om je softwareleverancier te vragen om een geautoriseerde BIMcollab ontwikkelaar te ...
  • Het verschil tussen 'auteur' en 'toegewezen aan'

   De auteur is de persoon die het issue heeft gemaakt en kan niet worden veranderd. De toegewezen gebruiker is degene die momenteel verantwoordelijk is voor het issue. De toewijzing van een issue kan in de loop der tijd veranderen.
  • Issues classificeren en structureren

   Om issues te kunnen ordenen en structureren, is het nodig zoveel mogelijk eigenschappen te definiëren. Hoe meer details een issue bevat, hoe beter het te plaatsen en ermee te werken is. Begin met het definiëren van de velden Type, Area, Milestone, ...
  • Gebruikersgroepen en zichtbaarheid van issues

   In de plannen Premium en Ultimate kunnen projectleiders gebruikersgroepen instellen om te bepalen wie issues kan zien, en aan wie issues kunnen worden toegewezen. Elk teamlid kan aan een of meer groepen worden toegevoegd. Groepen vertegenwoordigen ...
  • Voorkom dat teamleden aan issues kunnen worden toegewezen

   We werken hard aan de vertaling van het hele Help Center naar het Nederlands, maar aan dit artikel zijn we nog niet toegekomen. Je vindt de inhoud in de Engelse versie van dit artikel.