Niet alle componenten in een issue worden getoond

Niet alle componenten in een issue worden getoond

We werken hard aan de vertaling van het hele Help Center naar het Nederlands, maar aan dit artikel zijn we nog niet toegekomen. Je vindt de inhoud in de Engelse versie van dit artikel.
  • Related Articles

  • Gekleurde componenten in mijn viewpoint worden niet getoond in Zoom

   Standaard is het gebruik van overschrijvende kleuren in viewpoints in ZOOM uitgeschakeld. Indien je de kleuren uit een issue viewpoint wenst te gebruiken, kan je dit activeren door de optie ‘Overschrijvende kleuren van viewpoint gebruiken bij ...
  • (De)selecteer meerdere componenten in 3D

   Selecteer in het 3D model meerdere componenten met het selectiegereedschap. Geselecteerde componenten kunnen ook worden gedeselecteerd en de functie kan worden toegepast in meerdere werkprocessen. Selecteren Om componenten te selecteren, houd ...
  • Componenten classificeren met auto color

   Smart views kunnen worden gebruikt voor kleurcodering en automatische classificatie van componenten. Hieronder valt ook het voorzien van een legende met waarden en overeenkomstige kleuren ter referentie. In dit voorbeeld zullen we een Smart view ...
  • Gelijkaardige componenten vinden en filteren

   In BIMcollab Zoom heb je de mogelijkheid om elementen te vinden of te verbergen die gelijkaardig zijn aan het geselecteerde element. Selecteer een element in het 3D-venster of in de modelboom waarvoor je gelijkaardige componenten wil tonen. Ga naar ...
  • De status van een conflict

   De status van een clash in BIMcollab Zoom wordt aangegeven door de kleur van de clash box in het 3D-venster. Clash status in de clashresultaten In een online workflow in BIMcollab Zoom kan een clash drie statussen hebben in de clashresultaten. Deze ...