Modules

Modules

BIMcollab Twin bestaat uit meerdere modules in de Projectomgeving. De functionaliteit van elke module is afgestemd op de specifieke fase van de levenscyclus van een gebouw : van ontwerp tot gebruik en beheer. Verschillende Twin abonnementen hebben verschillende modules beschikbaar, die je kunt bekijken op de vergelijkingspagina.
De verschillende modules kunnen per gebruikersrol worden in- of uitgeschakeld, zodat gebruikers de functionaliteiten hebben die nodig zijn voor hun rol.
 1. Mijn projecten (1): elke gebruiker heeft zijn eigen overzicht van alle accounts en projecten waartoe hij toegang heeft. De balk Mijn projecten wordt uitgeschakeld door weer op de tekst Mijn projecten te klikken.
 2. Dashboard: het dashboard geeft een overzicht van alle laatste informatie voor een geselecteerde locatie, project of fase.
 3. Documenten: in deze module kunnen verschillende bestanden worden gerubriceerd en geĆ¼pload.
 4. Communicatie: deze module geeft een overzicht van verschillende communicatie-items die kunnen worden aangemaakt in BIMcollab Twin.
 5. Realisatie: de realisatiemodule wordt gebruikt om documenten die klaar zijn voor implementatie te beoordelen en goed te keuren/af te wijzen.
 6. Workflows: deze module bevat alle actieve workflows binnen het project of de projectfase.
 7. Spaces and Areas: biedt een overzicht van spaces en areas binnen een project, inclusief een 3D viewer, surface en space states en BAG accommodation objects.
 8. Roombook: biedt een overzicht van alle ruimten in het project met beknopte informatie voor elke ruimte.
 9. 3D-objecten: is een module met een webgebaseerde modelviewer waar je de modellen in je project kunt visualiseren.
 10. Materialen: in deze module kun je een overzicht bekijken van alle materialen die aanwezig zijn in het project.

Projectinformatie

Hieronder staan de modules met informatie over projectinformatie.
 1. Protocol: een verzameling afspraken en protocollen die van toepassing zijn op het geselecteerde project of de geselecteerde projectfase. De projectmanager kan aanvullende tekst schrijven om de afspraken te verduidelijken.
 2. Bedrijven: een lijst van alle bedrijven die deelnemen aan het geselecteerde project of de geselecteerde projectfase.
 3. Users: een lijst van alle gebruikers die toegang hebben tot het geselecteerde project of de geselecteerde projectfase.
 4. Teams: een lijst van alle teams en teamleden in dit project of projectfase.
De modules en projectinformatie kunnen worden geselecteerd via de blauwe balk aan de linkerkant van de interface. Deze blauwe balk kan ook geminimaliseerd worden door op de blauwe pijl (1) naast de balk te klikken.