Modellen uit Revit gebruiken voor modelcoördinatie

Modellen uit Revit gebruiken voor modelcoördinatie

Revit bevat drie soorten herkomsten die belangrijk zijn voor modelcoördinatie.
 1. Een Project Base Point, dat de oorsprong vertegenwoordigt van het coördinatensysteem van het project waarrond het model moet worden opgezet. Het wordt meestal gebruikt voor maatvoering en positionering van het project binnen Revit, en het project moet dicht bij dit punt gemodelleerd worden.
 2. Een Survey Point, dat een bekend topografisch punt vertegenwoordigt in de fysieke wereld. Het biedt een realistische context voor het Revit model.
 3. De Internal Origin, of opstartlocatie, is het startpunt voor het interne coördinatenstelsel.
Bij het combineren van meerdere modellen en bestanden in één project worden gedeelde coördinaten (Shared Coordinates) gebruikt om de posities van de bestanden ten opzichte van elkaar vast te stellen.

In het Autodesk Help Center wordt dieper ingegaan op het Project Base Point en Survey Point en Shared Coordinates in Revit.

Coördinatieaanbevelingen bij het starten van een project

 1. Maak vooraf afspraken met de verschillende partijen van een project over de referentieoorsprong voor modelcoördinatie en de positie en oriëntatie ervan.
  We raden aan om Survey Point te gebruiken, maar Project Base Point en Shared Coordinates worden ook ondersteund.

 2. Zorg ervoor dat het noorden van de referentie-oorsprong hetzelfde is in alle Revit-modellen in het project.
  1. Het ware noorden wordt gebruikt wanneer je het Survey Point gebruikt.
  2. Project North moet worden gebruikt wanneer het Project Base Point wordt gebruikt.

 3. Test de modeluitlijning van de verschillende modellen in het project in een vroeg stadium, omdat het gemakkelijker is om in een vroeg stadium aanpassingen te doen aan de coördinatie.
  Als best practice raden we aan om een coördinatieobject, zoals een kubus van 1 m3, op een afgesproken punt te plaatsen en ervoor te zorgen dat de kubussen voor alle modellen uitgelijnd zijn.

 4. Zorg ervoor dat de coördinatenbasis voor zowel de modelexport als de BCF manager instellingen hetzelfde zijn (Survey Point, Project Base Point of Gedeelde coördinaten).
  Bekijk de rest van dit artikel voor meer informatie.
Als issues worden aangemaakt en de positie en/of oriëntatie van de referentie-oorsprong later wordt gewijzigd, zullen alle cameraposities van de eerder aangemaakte issues viewpoints niet meer correct zijn in het 3D model.
Roteer het Project North volgens de methode beschreven in het Autodesk Help Center. Wijzig de rotatie van het Project Base Point niet rechtstreeks in de instellingen van het Project Base Point, omdat dit de positie van dat punt ten opzichte van het Survey Point zal wijzigen.

Issues van viewpoints met de BCF Manager in Revit

In de BCF manager instellingen 'Coördinatenbasis voor het maken van viewpoints' kan gekozen worden voor het Survey Point, Project Base Point of Shared Coordinates. Standaard gebruikt de BCF manager het Survey Point.
Zorg ervoor dat dit referentiepunt voor de BCF manager hetzelfde is als de coördinatenbasis van de IFC-export, zie volgende paragraaf. Dit zorgt ervoor dat de viewpoints die zijn gemaakt in Revit correct kunnen worden gerecreëerd in BIMcollab Zoom en vice versa.
Kies Gedeelde coördinaten als het Revit-model wordt geëxporteerd naar NWC of rechtstreeks wordt toegevoegd in Navisworks.Het wijzigen van de 'Coordinate base for viewpoint creation' verandert het viewpoint niet voor bestaande issues die in Revit zijn gemaakt, alleen voor nieuwe issues.

Issues aanmaken in een bestand met gekoppelde modellen

Enkel componenten in het hoofdmodel kunnen gevonden worden bij het uitvoeren van een zoom-to. Zie ook Waarom kunnen sommige componenten niet gevonden worden in Revit?
Zorg er daarom altijd voor dat je componenten uit het hoofdmodel opneemt in de lijst van componenten die gekoppeld zijn aan het issue. Lees meer over hoe u kunt kiezen welke componenten gekoppeld zijn aan een issue in het artikel Snelle, lichte en effectieve viewpoints maken.

Een IFC-model exporteren vanuit Revit

Selecteer als coördinatenbasis ofwel Survey point, Project Base Point of Shared Coordinates. De andere opties worden niet ondersteund door de BCF manager.
Zorg ervoor dat dit referentiepunt voor de IFC-export hetzelfde is als de 'Coördinatenbasis voor het maken van viewpoints' van de BCF-manager, zie vorige paragraaf. Dit zorgt ervoor dat de viewpoints die zijn gemaakt in Revit correct kunnen worden gerecreëerd in BIMcollab Zoom en vice versa.Zorg er bovendien voor dat altijd de hoogte van de IFCsite wordt opgenomen in het geëxporteerde bestand, aangezien de hoogte ook wordt gebruikt om de viewpoint-camera van issues correct te plaatsen.Als de True North wordt geroteerd in het Revit-model en het model wordt geëxporteerd met behulp van het Survey Point, dan zal de positie van de IFC's in BIMcollab Zoom anders zijn voor de verschillende Revit-versies. Bijgevolg kunnen de exports van verschillende Revit-versies niet worden samengevoegd in BIMcollab Zoom.
Wanneer u werkt met meerdere Revit-versies, raden wij daarom aan om het Project Base Point te gebruiken als referentiepunt.

Relatie tussen IFC- en Revit-oorsprong

IFC
Revit
IFC Global origin
Coördinatenbasis (Survey Point, Project Base Point of Shared coördinates)
IFC Site location
Projectlocatie (internal origin)

Revit modellen rechtstreeks in Navisworks gebruiken

In plaats van een Revit-model naar IFC te exporteren, kan een Revit-model als NWC-bestand worden gepubliceerd of rechtstreeks in Navisworks worden toegevoegd. Deze workflow maakt een coördinatie op basis van gedeelde coördinaten en interne oorsprong mogelijk. We raden aan Gedeelde coördinaten te gebruiken, de standaard.
Je kunt de coördinatenbasis in Naviswork controleren of wijzigen via Rechtsklik > Global Settings > File Readers > Revit .

Zorg ervoor dat je de laatste versie van de Revit BCF manager gebruikt. Met versie 6.2 is het niet mogelijk om te werken met bestanden die gecoördineerd zijn op basis van 'Shared Coordinates'.

  • Related Articles

  • Modellen uit Archicad gebruiken voor modelcoördinatie

   Archicad bevat twee soorten nulpunten die belangrijk zijn voor de coördinatie van modellen. Een Project Origin, of absoluut nulpunt, dat het basispunt van het project weergeeft waarrond het model moet worden opgezet. Een Survey Point, dat een gekend ...
  • Modelleersoftware zoals Revit, Archicad of Tekla gebruiken met BIMcollab

   Haal het meeste uit de BCF Managers Wat kun je doen met de BCF Managers die beschikbaar zijn? We hebben een steeds groeiend aantal BCF managers. Download de manager die je nodig hebt hier. Hier is een overzicht van de mogelijkheden: BCF bestanden ...
  • Quick Start Guide BCF Manager Revit

   Deze Quick Start Guide beschrijft de basis online workflow van de BCF Manager voor Revit. Het zal je in een mum van tijd op weg helpen. Als je hem nog niet hebt geïnstalleerd, download en installeer de BCF Manager voor Revit hier. Online workflow BCF ...
  • De BCF Manager gebruiken met een gedeeld Revit model

   Bij het werken in een gedeeld model in Revit is het mogelijk om met de BCF Managers te werken zoals in een niet gedeeld model. Houd er wel rekening mee dat de door de BCF Manager gemaakte view bij het inzoomen naar issues standaard een generieke naam ...
  • Autodesk Docs in combinatie met BIMcollab gebruiken

   Autodesk Docs kan op verschillende manieren worden gebruikt in combinatie met BIMcollab: Met de Autodesk Docs-integratie in BIMcollab Nexus Als Projectmap in BIMcollab Zoom Naast Autodesk Docs kunnen gebruikers in een Essential, Premium of Ultimate ...