Modellen uit Revit gebruiken voor modelcoördinatie

Modellen uit Revit gebruiken voor modelcoördinatie

Revit bevat drie soorten nulpunten die belangrijk zijn voor de coördinatie van modellen.
 1. Een Project Base Point, dat de oorsprong voorstelt van het coördinatensysteem van het project waarrond het model moet worden opgezet. Het wordt meestal gebruikt voor het meten van afstanden en het positioneren van het project binnen Revit. Het project wordt best dicht bij dit punt gemodelleerd.
 2. Een Survey Pointdat een gekend topografisch punt in de fysieke wereld voorstelt. Het vormt de basis van een gedeeld coördinatenstelsel.
 3. Het Internal Origin, of opstartlocatie, is het startpunt voor het interne coördinatenstelsel.
Het Revit Survey Point creëert een gegevensgestuurde benadering die de vertaling van coördinaten tussen Revit en andere BIM-tools zoals BIMcollab mogelijk maakt. Het biedt een reële context voor het Revit model. 

Als je aan de slag gaat met een nieuw BIM-project met Revit, houd dan rekening met deze aanbevelingen:

Algemene aanbevelingen

 1. Maak vooraf met de verschillende partijen van een project afspraken over de positie en oriëntatie van de nulpunten voor de coördinatie van het model.
 2. Test de uitlijning van de verschillende modellen in het project in een vroeg stadium, omdat het gemakkelijker is om dan nog aanpassingen te doen aan de coördinatie. Als best practice raden wij aan een coördinatieobject, zoals een kubus van 1 m3, op een afgesproken punt te plaatsen en te controleren of de kubussen voor alle modellen op elkaar zijn afgestemd.

Aanbevelingen in verband met de coördinatie

 1. Bij gebruik van het model voor issuemanagement raden wij aan het Project Base Point en het Internal Origin op dezelfde plaats te houden, en alleen het Survey Point te verplaatsen om het model een context van de echte wereld te geven.
 2. Maak gebruik van Shared Coordinates. Deze hebben betrekking op de positie van het project in de echte wereld. Wanneer het team meerdere Revit-modellen gebruikt, gebruik dan de tools voor Shared Coordinates om de relatieve posities van de verschillende bestanden te bepalen. Voor meer informatie over hoe je coördinaten kunt delen tussen meerdere projecten, bezoek het Autodesk Helpcenter.
 3. Zorg ervoor dat het True North van alle Revit modellen in het project hetzelfde is. Het Project North van de verschillende modellen kan verschillend zijn. Roteer het volgens de methode beschreven in het Autodesk Helpcenter. Wijzig de rotatie van het Project Base Point niet rechtstreeks in de instellingen van het Project Base Point, aangezien dit de positie van dat punt ten opzichte van het Survey Point zal wijzigen.
 4. Verplaats het Survey Point altijd terwijl het geclipt is . Als het Survey Point wordt verplaatst terwijl het niet geclipt is , wordt alleen de pictogramweergave van het Survey Point verplaatst, niet het coördinatensysteem zelf.
 5. Het is raadzaam om het Survey Point meteen correct te positioneren en de coördinaten te delen bij het starten van een nieuw project, vooral als het model zal worden gebruikt voor issuemanagement.
 6. Als issues worden aangemaakt, en de positie en/of oriëntatie van het Survey Point later gewijzigd wordt, zullen alle cameraposities van de issue viewpoints in het 3D model niet meer correct zijn.
Voor een meer diepgaande uitleg over de nulpunten in Revit, ga naar het Autodesk Helpcenter.

Een IFC-model exporteren vanuit Revit

Bij het exporteren van het Revit model naar IFC, wordt best gebruik gemaakt van 'Shared Coordinates' als Coördinatenbasis. Op deze manier wordt het Survey Point gebruikt als het IFC Global Origin in het geëxporteerde IFC-bestand. Het Internal Origin wordt gekoppeld aan de IFC Site Location, of lokale positionering van het model.Zorg er bovendien voor dat je altijd de IFC Site Elevation in het geëxporteerde bestand opneemt, aangezien de hoogteligging ook wordt gebruikt voor het correct plaatsen van de viewpoint camera van issues.Bij het coördineren van het Revit model dat op deze manier geëxporteerd is, met andere IFC-modellen van bijvoorbeeld Archicad, zullen de nulpunten als volgt overeenkomen:

IFCRevitArchicad
IFC Global OriginSurvey PointSurvey Point
IFC Site LocationInternal OriginProject Origin

Merk op dat het Project Base Point in Revit onafhankelijk verplaatst kan worden van het Internal Origin. Wij raden sterk aan het Project Base Point in Revit niet onafhankelijk van het Internal Origin te verplaatsen wanneer BIMcollab gebruikt wordt voor coördinatie tussen meerdere BIM-tools.

Een IFC-model importeren in Revit

Bij het importeren of linken van een IFC-model in Revit, zal de IFC Site Location van het geïmporteerde bestand worden gekoppeld aan het Internal Origin. De Survey Point en Project Base Point die al in het Revit-bestand aanwezig zijn, blijven actief.
Kom meer te weten over het linken van IFC-bestanden aan een Revit-model in het Autodesk helpcenter.

Aanmaken van en zoomen naar issues met de BCF Manager in Revit

Wanneer een issue wordt aangemaakt in Revit, zal het in het bestand aanwezige Survey Point ALTIJD worden gebruikt als referentiepunt voor de cameralocatie van het issue viewpoint. 
Om deze reden is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de locatie van het IFC Global Origin van de IFC-bestanden die worden gebruikt voor projectcoördinatie, en de locatie van het in Revit aanwezige Survey Point overeenkomen.
Als deze niet overeenstemmen, kan de camera anders geplaatst worden bij het zoomen naar een issue in andere software, zoals BIMcollab ZOOM.

Voorbeeld

Een IFC-bestand wordt geëxporteerd vanuit Revit. Het IFC Global Origin bevindt zich op een andere locatie dan de IFC Site Location.
Het bestand wordt geopend in BIMcollab ZOOM, en een viewpoint wordt aangemaakt en opgeslagen in een issue. De viewpoint camera is gepositioneerd ten opzichte van het IFC Global Origin.

  

Indien het Survey punt in Revit op dezelfde plaats blijft ten opzichte van de IFC Global Origin, kan het viewpoint in Revit correct worden gerecreëerd.

  

Indien het Survey Point in het Revit bestand wordt verplaatst, zal het camerastandpunt meeverhuizen bij het opnieuw creëren van het issue viewpoint in Revit.

  

Hetzelfde geldt andersom. Als een issue wordt aangemaakt in de BCF Manager vanuit Revit, kan het viewpoint alleen worden gerecreëerd op de juiste locatie in andere software als het IFC Global Origin zich op dezelfde locatie bevindt als het Survey Point op het moment van het aanmaken van het issue.

Issues aanmaken in een bestand met gelinkte modellen

In Revit kunnen componenten die zich in gelinkte modellen bevinden niet individueel worden gemanipuleerd door de BCF manager. Dit is een beperking van Revit zelf. Daarom kunnen alleen componenten in het hoofdmodel worden gevonden wanneer een zoom-to wordt uitgevoerd.
Zorg er daarom altijd voor dat ook componenten van het hoofdmodel worden opgenomen in de lijst van componenten die gekoppeld zijn aan het issue. Leer meer over hoe te kiezen welke componenten gelinkt zijn aan een issue in het artikel Snelle, lichte en effectieve viewpoints maken.

  • Related Articles

  • Modellen uit Archicad gebruiken voor modelcoördinatie

   Archicad bevat twee soorten nulpunten die belangrijk zijn voor de coördinatie van modellen. Een Project Origin, of absoluut nulpunt, dat het basispunt van het project weergeeft waarrond het model moet worden opgezet. Een Survey Point, dat een gekend ...
  • Modelleersoftware zoals Revit, Archicad of Tekla gebruiken met BIMcollab

   Haal het meeste uit de BCF Managers Wat kun je doen met de BCF Managers die beschikbaar zijn? We hebben een steeds groeiend aantal BCF managers. Download de manager die je nodig hebt hier. Hier is een overzicht van de mogelijkheden: BCF bestanden ...
  • De BCF Manager gebruiken met een gedeeld Revit model

   Bij het werken in een gedeeld model in Revit is het mogelijk om met de BCF Managers te werken zoals in een niet gedeeld model. Houd er wel rekening mee dat de door de BCF Manager gemaakte view bij het inzoomen naar issues standaard een generieke naam ...
  • Autodesk Docs in combinatie met BIMcollab gebruiken

   Autodesk Docs kan op verschillende manieren worden gebruikt in combinatie met BIMcollab: Met de Autodesk Docs-integratie in BIMcollab Cloud Als Projectmap in BIMcollab ZOOM In dit artikel laten we zien hoe je deze verbindingen opzet en gebruikt om ...
  • Quick Start Guide BCF Manager Revit

   Deze Quick Start Guide beschrijft de basis online workflow van de BCF Manager voor Revit. Het zal je in een mum van tijd op weg helpen.  Als je hem nog niet hebt geïnstalleerd, download en installeer de BCF Manager voor Revit hier. Online workflow ...