Modellen uit Archicad gebruiken voor modelcoördinatie

Modellen uit Archicad gebruiken voor modelcoördinatie

Archicad bevat twee soorten nulpunten die belangrijk zijn voor de coördinatie van modellen.
  1. Een Project Origin, of absoluut nulpunt, dat het basispunt van het project weergeeft waarrond het model moet worden opgezet.
  2. Een Survey Point, dat een gekend topografisch punt in de fysieke wereld voorstelt. Sinds Archicad 25 is het Survey Point ingebouwd in de software en altijd aanwezig.
Het Archicad Survey Point creëert een gegevensgestuurde benadering die de vertaling van coördinaten tussen Archicad en andere BIM-tools zoals BIMcollab mogelijk maakt. Het Survey Point biedt een reële context voor het Archicad model. Het vertegenwoordigt een bekend topografisch punt in de fysieke wereld.

Als je aan de slag gaat met een nieuw BIM-project met Archicad, houd dan rekening met deze aanbevelingen:
  1. Maak vooraf met de verschillende partijen van een project afspraken over de positie en oriëntatie van de nulpunten voor de coördinatie van het model.
  2. Het is raadzaam om het Survey Point onmiddellijk correct te plaatsen bij het starten van een nieuw project, vooral als het model zal worden gebruikt voor issuemanagement.
    Indien issues worden aangemaakt en de positie en/of oriëntatie van het Survey Point wordt later gewijzigd, zullen alle cameraposities van de issue viewpoints in het 3D model niet langer correct zijn.
  3. Test de uitlijning van de verschillende modellen in het project in een vroeg stadium, omdat het gemakkelijker is om in een vroeg stadium aanpassingen te doen aan de coördinatie. Als best practice raden wij aan een coördinatieobject, zoals een kubus van 1 m3, op een afgesproken punt te plaatsen en te controleren of de kubussen voor alle modellen op elkaar zijn afgestemd.
Voor een meer diepgaande uitleg over het Survey Point in Archicad, ga naar het Graphisoft Helpcenter.

Een IFC-model exporteren vanuit Archicad

Bij het exporteren van het Archicad model naar IFC moet de positie van het IFC-model overeenkomen met de 'Survey Point and Project Origin'. Op deze manier zal het Survey Point worden gebruikt als IFC Global Origin in het geëxporteerde IFC-bestand, zelfs als het niet zichtbaar is. Het Project Origin wordt gekoppeld aan de Site Location, of lokale plaatsing van het model.
Als er geen Survey point aanwezig is (Archicad 24 of eerder), zal het Archicad Project Origin worden gebruikt als oorsprong van het IFC-bestand.Bij het coördineren van het Archicad model, geëxporteerd op basis van deze translator instelling, met andere IFC-modellen bijvoorbeeld vanuit Revit, zullen de nulpunten als volgt overeenkomen:

IFCArchicadRevit
IFC Global OriginSurvey PointSurvey Point
IFC Site LocationProject OriginInternal Origin

Merk op dat het Project Base Point in Revit onafhankelijk verplaatst kan worden van het Internal Origin. Wij raden sterk aan het Project Base Point in Revit niet onafhankelijk van het Internal Origin te verplaatsen wanneer BIMcollab gebruikt wordt voor coördinatie tussen meerdere BIM-tools.

Een IFC-model importeren in Archicad

Het eerste waar men zich van bewust moet zijn bij het importeren van een IFC-bestand in Archicad, is dat er slechts één Survey Point tegelijkertijd wordt opgeslagen in een Archicad bestand. Het Survey Point dat reeds in het Archicad bestand aanwezig is, wordt niet gewijzigd bij het importeren van een IFC-bestand, en zal actief blijven.
Merk op dat in Archicad 24 of ouder meerdere Survey Point objecten zouden zijn aangemaakt bij het importeren van een IFC met een Survey Point.
Wanneer later het Archicad bestand weer naar IFC wordt geëxporteerd, zullen de Survey Point waarden van het Archicad bestand worden gebruikt. Dit kan resulteren in twee IFC-bestanden met verschillende oorsprong!

Het IFC Global Origin van een geïmporteerd IFC-bestand wordt verschillend behandeld, afhankelijk van de manier waarop het bestand is geïmporteerd. De onderstaande onderwerpen beschrijven deze verschillende manieren van importeren.

Merge

Bij het mergen van het IFC-bestand in het Archicad-bestand wordt het IFC Global Origin standaard gekoppeld aan het Archicad Project Origin. Het is echter mogelijk om tijdens het importeren te kiezen of de oorsprong wordt gekoppeld aan het Archicad Survey Point of aan het Project Origin. 


 
De manier waarop het IFC-model wordt geplaatst bij het direct openen van het bestand, of het plaatsen als een hotlink, hangt af van de IFC-importinstelling 'Match Archicad Project Origin with':
  1. IFC Site Location (recommended): De IFC Site Location van het IFC-bestand wordt geplaatst op het Project Origin van Archicad. Dit betekent dat het model zal worden geïmporteerd op de fysieke gemodelleerde locatie (dicht bij het Project Origin). Bij het openen van een IFC-bestand wordt het Archicad Survey Point geplaatst op de locatie van het IFC Global Origin van het IFC-bestand. Bij het importeren van een IFC-bestand als een hotlink zal het in het Archicad-bestand aanwezige Survey Point op dezelfde locatie blijven.
  2. IFC Global Origin: Het IFC Global Origin van het IFC-bestand wordt geplaatst op Archicad's Project Origin.

Aanmaken van en zoomen naar issues met de BCF Manager in Archicad

Wanneer een issue wordt aangemaakt in Archicad, zal het in het bestand aanwezige Survey Point ALTIJD worden gebruikt als referentiepunt voor de cameralocatie van het issue viewpoint. 
Om deze reden is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de locatie van het IFC Global Origin van de IFC-bestanden die worden gebruikt voor projectcoördinatie, en de locatie van het in Archicad aanwezige Survey Point overeenkomen.
Als deze niet overeenstemmen, kan de camera anders geplaatst worden bij het zoomen naar een issue in andere software, zoals BIMcollab ZOOM.

Voorbeeld

Een IFC-bestand wordt geëxporteerd vanuit Archicad. Het IFC Global Origin bevindt zich op een andere locatie dan de IFC Site Location.
Het bestand wordt geopend in BIMcollab ZOOM, en een viewpoint wordt aangemaakt en opgeslagen in een issue. De viewpoint camera is gepositioneerd ten opzichte van het IFC Global Origin.

   

Indien het Survey punt in Archicad op dezelfde plaats blijft ten opzichte van de IFC Global oorsprong, kan het viewpoint in Archicad correct worden gerecreëerd.

   

Indien het Survey Point in het Archicad bestand wordt verplaatst, zal het camerastandpunt meeverhuizen bij het opnieuw creëren van het issue viewpoint in Archicad.

   

Hetzelfde geldt andersom. Als een issue wordt aangemaakt in de BCF Manager vanuit Archicad, kan het viewpoint alleen worden gerecreëerd op de juiste locatie in andere software als het IFC Global Origin zich op dezelfde locatie bevindt als het Survey Point op het moment van het aanmaken van het issue.