In- en uitzoomen met constante snelheid

In- en uitzoomen met constante snelheid

Onze orbit-navigatie gebruikt de inhoud op het scherm en de afstand van de camera tot objecten om de zoomsnelheid automatisch aan te passen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat je per ongeluk voorbij een object zoomt dat je wilt onderzoeken. Hoewel dit nuttig is om in te zoomen op korte afstanden, kan het in andere gevallen als traag worden ervaren. Gebruik de ALT toets tijdens het zoomen, om de automatische aanpassingen op te heffen en snel in en uit te zoomen.

  • Related Articles

  • Clashregels delen met mijn teamleden

   Clashregels kunnen eenvoudig gedeeld worden met teamleden binnen een project door de volgende stappen te volgen: Start BIMcollab Zoom met een Zoom-licentie Maak verbinding met de juiste space en project Selecteer het paneel Conflicten Sleep de ...
  • Componenten classificeren met auto color

   Smart views kunnen worden gebruikt voor kleurcodering en automatische classificatie van componenten. Hieronder valt ook het voorzien van een legende met waarden en overeenkomstige kleuren ter referentie. In dit voorbeeld zullen we een Smart view ...
  • IFC datavalidatie met smart views

   Smart views kunnen op verschillende manieren worden gebruikt: om eigenschappen te visualiseren, om te controleren of uw model voldoet aan IDM (Information Delivery Manual) afspraken, of om bepaalde componenten te filteren. Modelvalidatie met Smart ...
  • Modellen met verschillende oorsprongen coördineren

   BIMcollab Zoom zal automatisch je modellen coördineren zodat ze correct uitgelijnd zijn, door de IFC Global Origins van alle bestanden op dezelfde locatie te plaatsen. In die gevallen waarin een model niet correct uitgelijnd is, kan je gebruik maken ...
  • Openingen en ruimtes tonen

   Virtuele componenten zoals ruimtes en openingen zijn standaard verborgen. Deze kunnen worden ingeschakeld door te gaan naar View > Ruimtes / Openingen. Eenmaal ingeschakeld kunnen ze worden getoond door elementen met type Space of Opening te ...