IFC data vereenvoudigen met Smart Properties

IFC data vereenvoudigen met Smart Properties

Bij het toevoegen van gegevens aan een BIM-model zijn verschillende talen, afkortingen en typefouten onvermijdelijk. Om deze verschillen glad te strijken, helpen Smart Properties bij het bekomen van een voorspelbaar resultaat voor consistente modelvalidatie.

Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, heb je een actieve Zoom licentie nodig.

In dit voorbeeld maken we een 'woordenboek' voor alle manieren waarop materiaalnamen in een IFC-model kunnen voorkomen, om de gegevens te ontwarren en een eenduidig overzicht van materiaalnamen te krijgen.

Laten we eerst een overzicht maken van alle materiaalnamen die in de geladen IFC-bestanden voorkomen.
 1. Ga naar het tabblad Lists
 2. Maak een nieuwe lijst met de naam 'Overzicht materiaalnamen'
 3. Kies 'Property tabel' als lijsttype
 4. Voeg in de bronset een regel toe met de volgende instellingen: Any element, Material name, Is gedefinieerd, Toevoegen
 5. Selecteer in de properties alleen de Material name 6. Bewaar de lijst en voer ze uit
 7. Schakel in het paneel met lijstresultaten de optie 'Uniforme rijen samenvoegen' in
Dit resulteert in een lijst van alle verschillende materiaalnamen die aanwezig zijn in de geladen IFC-bestanden, met één materiaalnaam per rij. De lijstresultaten kunnen zichtbaar blijven terwijl je de nieuwe Smart Property aanmaakt, om de juiste namen te raadplegen in de volgende stappen.
 1. Maak een nieuwe Smart Property aan
 2. Voeg een regel toe met deze instellingen:
  1. Elementtype : Any element
  2. Property: Material name
  3. Operator: Eén van
  4. Waarde: voeg alle materiaalnamen toe die tot één waarde moeten worden gecombineerd, gescheiden door komma's.
   Bijvoorbeeld: wood, Holz, Hout, woods, WD
  5. Action: Waarde instellen
  6. Output: Voeg de nieuwe waarde voor de materiaalnaam toe die alle waarden zal vervangen die in het veld 'Waarde' zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld 'Hout'
 3. Herhaal stap 2 totdat alle materiaalnamen zijn opgenomen 4. Sla de Smart Property op
De nieuwe Smart Property zal aanwezig zijn voor elk onderdeel waarvoor de eigenschap 'Material name' beschikbaar is. De waarde wordt bepaald door de regels die zijn ingesteld in de Smart Property.

  • Related Articles

  • Smart Properties

   Smart Properties in BIMcollab Zoom zijn door de gebruiker gedefinieerde properties, gebaseerd op bestaande object-attributen. Ze helpen je om BIM data te reorganiseren en te structureren. Bij het werken met IFC-bestanden die door meerdere auteurs ...
  • De verschillende soorten acties voor Smart Properties

   Met Smart Properties kun je ofwel bestaande properties toewijzen aan een nieuwe property, of een nieuwe propertywaarde definiëren voor een element op basis van bepaalde criteria. Om Smart Properties te kunnen aanmaken en gebruiken in BIMcollab Zoom, ...
  • Smart Properties delen met mijn teamleden

   Smart Properties kunnen eenvoudig worden gedeeld met teamleden binnen een project door deze stappen te volgen: Start BIMcollab Zoom Maak verbinding met de juiste ruimte en het juiste project Ga naar Valideren > Smart Properties Sleep de Smart ...
  • Smart Properties als CSV-bestand bewerken

   Bij het maken van een Smart Property om de gegevens in IFC bestanden te structureren, kan veel invoer nodig zijn om de property volledig te definiëren. Om dit proces te vergemakkelijken, kunnen Smart Properties ook worden geïmporteerd, geëxporteerd ...
  • IFC datavalidatie met smart views

   Smart views kunnen op verschillende manieren worden gebruikt: om eigenschappen te visualiseren, om te controleren of uw model voldoet aan IDM (Information Delivery Manual) afspraken, of om bepaalde componenten te filteren. Modelvalidatie met Smart ...