Een extra viewpoint aan een issue toevoegen in Solibri

Een extra viewpoint aan een issue toevoegen in Solibri

In Solibri is het mogelijk om meerdere viewpoints toe te voegen aan een issue. Standaard wordt alleen het eerste viewpoint van het issue opgeslagen in BIMcollab. Om er zeker van te zijn dat alle viewpoints worden opgeslagen in BIMcollab, voeg een opmerking toe aan elk extra viewpoint in Solibri.
Volg deze stappen bij het toevoegen van een nieuw viewpoint:
 1. Selecteer het issue waaraan je het viewpoint wilt toevoegen in de BCF Live Connector.
 2. Pas de 3D view aan naar het zicht dat je wil toevoegen.
 3. In de Live Issue details, klik op de knop om het huidige 3D aanzicht als viewpoint toe te voegen, of op de knop om een afbeelding van je computer toe te voegen.
 4. Voeg een opmerking toe aan het issue in de sectie Comments. De opmerking is altijd gerelateerd aan het geselecteerde viewpoint. In de rechterkolom zie je bij welk viewpoint de opmerking hoort. 5. Zodra het issue is gesynchroniseerd, worden het viewpoint en de opmerking toegevoegd aan het issue in BIMcollab.


Tip: Voeg nieuwe of extra geselecteerde componenten toe aan het viewpoint via het selectiemandje. Zodra je het viewpoint hebt toegevoegd, ga je naar het tabblad Componenten, selecteer je elementen in de 3D view, en klik je op de knop 'Componenten toevoegen uit de selectiemand'.


Om voldoende tijd te hebben om componenten aan een viewpoint toe te voegen, is het best om de automatische synchronisatie van de BCF Connector uit te schakelen. Eens het viewpoint gesynchroniseerd is met BIMcollab, kan je er geen bijkomende componenten meer aan toevoegen.


  • Related Articles

  • Het standaard viewpoint van een issue wijzigen

   Standaard wordt het eerste viewpoint dat aan een issue wordt toegevoegd wanneer het issue wordt aangemaakt, gebruikt als het hoofd viewpoint van het issue. De afbeelding van dit viewpoint wordt getoond als miniatuurweergave in alle issue-overzichten ...
  • Een issue klonen

   Issues komen vaak niet alleen. Wanneer je meerdere issues moet toevoegen, hebben ze vaak veel eigenschappen gemeen, of moeten ze aan dezelfde persoon worden toegewezen. In plaats van elke issue-eigenschap opnieuw te moeten aangeven wanneer je een ...
  • Een nieuwe gebruiker toevoegen

   Voordat een gebruiker als teamlid kan worden toegevoegd aan een project in een private BIMcollab Nexus space, moet deze eerst als nieuwe gebruiker aan de space worden toegevoegd. De spacebeheerder kan een nieuwe gebruiker toevoegen door de ...
  • Maak een nieuw issue in BIMcollab Nexus

   Vanuit het BIMcollab Nexus-platform kunt u Issues aanmaken, bekijken en sluiten zonder dat u daarvoor extra software nodig hebt. Volg de volgende stappen om nieuwe Issues rechtstreeks vanuit het BIMcollab Nexus-platform (webbrowser) aan te maken. ...
  • Waarschuwing van meer dan 25.000 componenten bij het zoomen naar het viewpoint van een issue

   Sommige toepassingen die gebruik maken van BCF kunnen viewpoints creëren met een extreem aantal componenten. Dit kan het praktische gebruik van BCF en BIMcollab Nexus ernstig beïnvloeden. Om prestatieredenen hebben we een waarschuwing toegevoegd ...