De bestanden uit een gedeelde projectmap in BIMcollab Zoom laden

De bestanden uit een gedeelde projectmap in BIMcollab Zoom laden

In BIMcollab Zoom is het mogelijk om IFC-bestanden en puntenwolken die zijn opgeslagen in een gedeelde map, te koppelen aan het project. Deze workflow zorgt ervoor dat alle teamleden van het BIMcollab Nexus project altijd toegang hebben tot de meest recente bestanden in Zoom. Deze map wordt ingesteld in BIMcollab Zoom door een projectleider (of redacteur) met Zoom-bewerkingsrechten en een Zoom-licentie. Hoe je deze projectmap instelt en deelt, vind je in het artikel Projectmap instellen om gedeelde bestanden te koppelen aan een project.

Na het instellen van een projectmap, zullen de gedeelde bestanden toegankelijk zijn voor alle teamleden wanneer ze verbinding maken met het BIMcollab Nexus project vanuit BIMcollab Zoom.

De bestanden uit de projectmap voor de eerste keer laden

Wanneer een teamlid voor de eerste keer verbinding maakt met een project vanuit BIMcollab Zoom, nadat de projectfolder gekozen is, zullen ze merken dat de gedeelde bestanden in het rood weergegeven worden in het 'Navigatie' tabblad.Gebruikers zullen naar de juiste map moeten navigeren, alvorens de bestanden te kunnen weergeven in BIMcollab Zoom. Dit is nodig omdat het absolute pad naar de juiste map machine-specifiek is, wat betekent dat verschillende gebruikers naar dezelfde gedeelde map kunnen navigeren via een verschillend pad op hun computers.
Het pad van de projectlocatie kan daarom door iedere gebruiker afzonderlijk worden gewijzigd om het juiste absolute pad naar de gedeelde map weer te geven, terwijl de instelling van de gedeelde projectmap door alle teamleden wordt gedeeld, en alleen mag worden gewijzigd door de projectleider.Om BIMcollab te helpen om de correcte map te lokaliseren, volg deze stappen:
 1. Open BIMcollab Zoom
 2. Verbind met het project op BIMcollab Nexus
 3. Ga naar Bestand > Projectmap...
  Als de gedeelde map wordt weergegeven in het rood, is het nodig om het juiste absolute pad naar de gedeelde map aan te duiden.
 4. Klik op de knop [...], en navigeer naar de juiste map op je computer.Zorg ervoor dat je de map kiest met dezelfde naam als de map die in het rood wordt weergegeven in het Project map venster, en klik op "Selecteren".  Indien je Zoom-bewerkingsrechten hebt, maar niet de projectleider bent die de projectmap heeft ingesteld, vink dan geen mappen uit in 'Gedeelde projectmappen'.
 5. De gedeelde map zal getoond worden in het zwart. Klik op OK om het venster te sluiten.
 6. De modellen worden getoond in het tabblad 'Navigatie'. De eerste keer dat je verbinding maakt met de map, zal de naam van de modellen grijs worden weergegeven, wat betekent dat ze niet geladen zijn
 7. Klik met de rechtermuisknop op de modellen die je wilt tonen en kies 'Model laden'  Het model zal geladen worden, en het wolkensymbool wordt geel . Het model zal zichtbaar zijn.

Prefixes en de instellingen van verplaatsing en rotatie van de modellen worden gedeeld met het team. De laadstatus van de modellen wordt opgeslagen voor iedere individuele gebruiker, zodat ze zelf kunnen kiezen welke modellen worden weergegeven.
Voor meer informatie over de laadstatus van modellen in een project, bekijk dit artikel over verschillende kleuren van modelnamen.
Als je gebruik maakt van een Cloud-opslagplatform om de gedeelde projectmap te hosten, raadpleeg dan het artikel De Projectmap in combinatie met een Cloud-opslagplatform voor enkele aanbevelingen.

Hou het project up-to-date

Omdat deze setup rechtstreeks verwijst naar een map, zullen alle wijzigingen in de map automatisch herkend worden wanneer een gebruiker verbinding maakt met het project na de wijziging. Vervang geüpdatete modellen, voeg nieuwe modellen toe, en verwijder verouderde modellen uit de gedeelde map.
Een geüpdatete versie van een model kan enkel gedetecteerd worden wanneer het nieuwe bestand dezelfde naam heeft als de vorige versie. Als de geüpdatete versie een andere naam heeft, zal deze aan het project worden toegevoegd als nieuw model, en het vorige model zal getoond worden als missend (als het verwijderd werd uit de map).

Het gebruik van lokale bestanden

Het is mogelijk om lokale bestanden toe te voegen aan het project, naast de gedeelde bestanden. Als teamleden hun IFC modellen op voorhand willen checken met Zoom op basis van de vereisten die zijn opgeslagen in het project, kunnen ze dit doen voordat ze een nieuwe versie van hun bestand delen met de rest van het team.
 1. Zorg ervoor dat je verbinding hebt met je space en project, zoals hierboven beschreven
 2. Ga naar Bestand > Aan project toevoegen...
 3. Navigeer naar het gewenst bestand en kies 'Openen'
Het bestand zal geladen en getoond worden in het tabblad 'Navigatie' met een map icoon . Deze is enkel beschikbaar voor de gebruiker die het bestand heeft ingeladen en wordt niet gedeeld met de rest van het team.Als het IFC bestand klaar is om gedeeld te worden, verplaats het naar de gedeelde projectmap, zodat alle teamleden het nieuwe bestand zien wanneer ze verbinding maken met het BIMcollab project.


  • Related Articles

  • De Projectmap instellen om gedeelde bestanden aan een project te koppelen

   De projectmapfunctionaliteit in BIMcollab Zoom maakt het mogelijk om een gedeelde map te koppelen aan een project in BIMcollab Nexus. Wanneer deze functionaliteit is ingesteld voor een project, worden de IFC- en/of Point cloud-bestanden in de ...
  • WebViewer-modellen laden in BIMcollab Zoom

   Als je werkt met een project dat is gemaakt in BIMcollab Nexus, is het eenvoudig om modellen te uploaden naar de WebViewer en ze meteen te laden in BIMcollab Zoom om te beginnen met modelcontrole. Dit betekent ook dat modellen slechts op één plaats, ...
  • De locatie van de Projectmap wijzigen

   In BIMcollab Zoom kan de Projectmap gebruikt worden om verbinding te maken met BIMcollab Nexus en IFC bestanden te delen. Aangezien BIM-projecten altijd in beweging zijn, en de opzet ervan in de loop van het project kan veranderen, kan het voorkomen ...
  • De Projectmap in combinatie met een Cloud-opslagplatform

   Het is mogelijk om gebruik te maken van een map op een Cloud-opslagplatform, zoals Autodesk Docs of Trimble Connect, als projectmap in BIMcollab Zoom. Er zijn een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden wanneer gebruik wordt gemaakt van ...
  • Delen van IFC- en Pointcloud bestanden in BIMcollab Zoom zonder BIMcollab Nexus

   Wij adviseren een online workflow om meerdere bestanden (IFC en Point clouds) in een project te combineren en te bekijken, zodat het hele team werkt met de laatste versie van de projectbestanden en communiceert op één centrale plek, online in ...