BIMcollab ZOOM en Solibri in een project combineren

BIMcollab ZOOM en Solibri in een project combineren

Bouwprojecten zijn altijd een complexe onderneming, en projectteams gebruiken vaak een veelheid aan software. In dit artikel tonen we een workflow waarbij zowel BIMcollab ZOOM als Solibri worden gebruikt binnen hetzelfde team. Om IFC-modellen en pointclouds in een team te beheren, kan een programma voor het delen van bestanden (bijv. Dropbox, OneDrive...) worden gebruikt om alle modellen synchroon te houden. Zelfs wanneer sommige teamleden Solibri nodig hebben en anderen tevreden zijn met de functies in BIMcollab ZOOM.

1. Verzamel de IFC-bestanden in een projectmap

Wij adviseren om een mapstructuur aan te maken op een gedeelde locatie, zoals een server of via een programma voor het delen van bestanden, om alle IFC-bestanden van het project te verzamelen en te organiseren. In zowel ZOOM als Solibri kan je de originele IFC-bestanden openen, maar elk biedt speciale functionaliteiten om een eenvoudige workflow op te zetten voor je teamleden om het gefedereerde model in beide applicaties up-to-date te houden.

2. Maak een project aan op BIMcollab Cloud

Om alle communicatie over het project op één locatie te verzamelen, zet je een project op op BIMcollab Cloud. Je kunt vanuit zowel BIMcollab ZOOM als Solibri verbinding maken met dit project, en issues kunnen eenvoudig worden uitgewisseld tussen beide applicaties, en eventuele andere BIM-tools die binnen het projectteam worden gebruikt.

3. Maak en onderhoud een federatief model in BIMcollab ZOOM

BIMcollab ZOOM biedt twee mogelijkheden om te werken met modelbestanden uit een gedeelde map. De eerste, waarbij bestanden in een gedeelde map worden gekoppeld aan een project in BIMcollab Cloud, biedt een geautomatiseerde workflow en biedt ook de mogelijkheid om eenvoudig Issues, Smart views, Clashregels en Lists te delen. Deze workflow wordt aanbevolen, zodat iedereen die in het project werkt toegang heeft tot de meest actuele bestanden.
De tweede mogelijkheid is een bestandsgebaseerde aanpak, die handig is als je niet met BIMcollab Cloud werkt, maar beperkte automatisering heeft.

A. Project setup op basis van mappen (aanbevolen)

In ZOOM heb je de geavanceerde optie om een gedeelde projectmap te koppelen aan een BIMcollab-project. Wanneer je vanuit BIMcollab ZOOM verbinding maakt met dit BIMcollab Cloud-project, worden alle IFC- en pointcloud-bestanden die in de gedeelde map zijn gevonden, getoond in de modelboom van het tabblad 'Navigatie'.
 1. Open BIMcollab ZOOM en klik op de knop 'Verbinden met BIMcollab':
  Raadpleeg het artikel Verbinden met BIMcollab Cloud vanuit de BCF Managers en BIMcollab ZOOM voor meer informatie.
 2. Maak verbinding met de gewenste space en het project
 3. Ga naar Bestand > Projectmap... 4. Klik op de [...], navigeer naar de projectmap die je in stap 1 hebt aangemaakt en klik op 'Delen'.


De structuur van de modelboom, evenals voorvoegsels en instellingen voor verplaatsen/roteren zijn hetzelfde voor alle Teamleden. Of bestanden worden geladen of gedeactiveerd is persoonlijk. Voor meer informatie raadpleeg dit artikel over verschillende kleuren van modelnamen.
Raadpleeg voor meer informatie over de Projectmap het artikel De Projectmap instellen om gedeelde bestanden aan een project te koppelen.
Omdat deze opzet gebaseerd is op mappen, worden alle wijzigingen in de gekoppelde map automatisch herkend wanneer een gebruiker na de wijziging voor het eerst verbinding maakt met het project. Vervang bijgewerkte modellen, voeg nieuwe modellen toe en verwijder verouderde modellen uit de gedeelde map. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de nieuwe bestanden dezelfde naam hebben als de vorige versie, zodat ze worden herkend als dezelfde modellen.

B. Projectinstelling op basis van bestanden (delen via BCP-bestand )

Als je BIMcollab Cloud niet kunt gebruiken, is het mogelijk om offline te werken met BIMcollab ZOOM. Zet een federatief model op in BIMcollab ZOOM en voeg de gedeelde IFC-bestanden toe aan een ZOOM-project (.bcp).
 1. Ga naar Bestand > Aan project toevoegen om alle IFC- en pointcloud-bestanden te openen die je wilt toevoegen aan het gefedereerde model. 2. Kies Bestand > Project opslaan als
 3. Sla het project op bovenaan de gedeelde projectmap waarin de IFC- en pointcloud-bestanden zich bevinden
Teamleden kunnen het BCP-bestand vanuit de gedeelde map openen om met het gefedereerde model te werken.
Voor een meer gedetailleerde uitleg over deze workflow, zie het artikel Delen van IFC- en Pointcloud bestanden in BIMcollab ZOOM zonder BIMcollab Cloud.

4. Maak en onderhoud een federatief model in Solibri

Wanneer je teamleden hebt die met Solibri Office (of Site) werken voor Model Checking is dit de manier om Solibri te integreren in je BIMcollab workflow:
 1. Laad de gedeelde IFC-bestanden in Solibri met Open Model op het tabblad File
 2. Sla het project op als SMC-bestand in de gedeelde projectmap
Hoe hou je het SMC-bestand actueel:
 1. Als een model meerdere bestanden bevat, kunnen deze vanuit de modelboom worden bijgewerkt. Selecteer een model dat je wilt bijwerken (meerdere bestanden kunnen tegelijkertijd worden geselecteerd). Klik met de rechtermuisknop en kies 'Update Models...'.
 2. In het venster dat opent, kan je kiezen hoe de modellen moeten worden bijgewerkt. Door 'Automatic' te kiezen, worden de modellen automatisch bijgewerkt in het SMC-bestand wanneer een nieuwe versie van de IFC-bestanden wordt gedetecteerd in de gedeelde map. In dit geval is het belangrijk ervoor te zorgen dat de nieuwe bestanden dezelfde naam hebben als de vorige versie, zodat ze worden herkend als dezelfde modellen.
 3. Wanneer de bestandsnamen niet overeenkomen, heb je ook de mogelijkheid om de modellen handmatig bij te werken, door te kiezen voor 'Update'.


Nu kan je het SMC-bestand gebruiken om de modellen te controleren en issues aan te maken:
 1. Vanaf Solibri 9.12
  1. Maak verbinding met het project op BIMcollab Cloud in de BCF Live View. De issues worden automatisch gesynchroniseerd tussen BIMcollab en Solibri.
  2. Importeer issues uit de checking resultaten in de BCF Live View

 2. In Solibri 9.10 en eerdere versies
  1. Maak een nieuwe presentatie op basis van de resultaten van de controles
  2. Maak verbinding met het project op BIMcollab Cloud en synchroniseer de resultaten in de presentatie met het project
Raadpleeg het artikel Omgaan met issues gevonden in Solibri voor de optimale workflow.   • Related Articles

  • Trimble Connect met een BIMcollab project integreren

   Met de BIMcollab Trimble Connect-integratie kunnen gebruikers modellen die zijn opgeslagen op het Trimble Connect-platform bekijken, nieuwe issues aanmaken en bestaande issues beoordelen, rechtstreeks vanuit de BIMcollab Cloud-webapplicatie. De ...
  • Autodesk Docs met een BIMcollab project integreren

   Met de BIMcollab Autodesk Docs-integratie kunnen gebruikers modellen uit een Autodesk Docs-map bekijken, nieuwe issues aanmaken en bestaande issues beoordelen, rechtstreeks vanuit de BIMcollab Cloud-webapplicatie. De integratie is beschikbaar voor ...
  • Verbinden met BIMcollab Cloud vanuit Solibri

   Solibri is een zeer krachtige en flexibele BIM tool. Verbonden met BIMcollab Cloud wordt het onderdeel van een even krachtig ecosysteem voor issuemanagement. Versie 9.12 - De BCF Live connector De BCF Live connector is geïntroduceerd in Solibri 9.12. ...
  • Solibri BCF Live Connector tips en troubleshooting

   Link bewaren tussen Live issue en presentatie/checking-resultaat Sla het Solibri project op nadat issues uit presentaties of checking-resulaten zijn geïmporteerd in de BCF Live Connector en gesynchroniseerd met BIMcollab. Alleen wanneer het project ...
  • Een extra viewpoint aan een issue toevoegen in Solibri

   In Solibri is het mogelijk om meerdere viewpoints toe te voegen aan een issue. Standaard wordt alleen het eerste viewpoint van het issue opgeslagen in BIMcollab. Om er zeker van te zijn dat alle viewpoints worden opgeslagen in BIMcollab, voeg een ...