Automatische plattegronden

Automatische plattegronden

Plattegronden in BIMcollab Zoom zijn 2D gerenderde plattegronden bestaande uit footprints, grids, en ruimte-info per gebouwverdieping.
Op die manier kan je eenvoudig de context en de locatie in het gebouw zien wanneer je (een set van) objecten visualiseert, zonder het hele 3D model te moeten tonen.
 1. Zonder een zichtbare plattegrond: 2. Met een zichtbare plattegrond:


Het is mogelijk om de elementen te kiezen die op de plattegronden worden weergegeven. Ga naar het menu View > Plattegrond weergave, en activeer of deactiveer de weergave van footprints, grids, en ruimte-informatie.
De weergave van plattegronden kan handmatig worden geactiveerd of gedeactiveerd met de sneltoetsen Alt+F of via View > Plattegronden tonen/verbergen. Door deze functie te gebruiken, worden de plattegronden van alle verdiepingen tegelijk weergegeven. Wetende dat het over elkaar leggen van meerdere plattegronden de leesbaarheid kan bemoeilijken, hebben we de functionaliteit 'Automatische plattegronden' geïmplementeerd.

Automatische plattegronden tonen alleen de relevante footprints door ze automatisch in en uit te schakelen. Wanneer de functie Automatische plattegronden is ingeschakeld, betekent dit dat alleen die plattegronden worden getoond die relevant zijn voor de op dat moment zichtbare componenten.
 1. Wanneer Automatische plattegronden zijn uitgeschakeld: 2. Wanneer Automatische plattegronden zijn ingeschakeld:Je kunt deze functie inschakelen door:
 1. Te klikken op de knop 'Toggle automatische plattegronden' 2. Te gaan naar View > Automatische plattegronden
Indien ingeschakeld, zal BIMcollab Zoom voortdurend de plattegronden automatisch bijwerken wanneer je van weergave verandert.
Naast de plattegrond van het model waarvan de zichtbare elementen deel uitmaken, toont Automatische plattegronden ook plannen van andere modellen op een identieke hoogte. Dit voegt aanvullende informatie toe aan modellen die zeer weinig details bevatten op hun plattegronden.
Gebruik deze functie wanneer je naar clashes zoomt. Het is zeer nuttig om de context van de clash te begrijpen.

ENGELS | < 1 MIN


  • Related Articles

  • Automatische verplaatsing bij grote projecten uitschakelen

   Bij grote projecten kunnen componenten meer dan 10 km van de IFC global origin verwijderd zijn of kunnen componenten 10 km van elkaar verwijderd zijn. In deze gevallen worden de modellen automatisch dichter bij elkaar geplaatst op basis van het eerst ...
  • In- en uitzoomen met constante snelheid

   Onze orbit-navigatie gebruikt de inhoud op het scherm en de afstand van de camera tot objecten om de zoomsnelheid automatisch aan te passen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat je per ongeluk voorbij een object zoomt dat je wilt onderzoeken. Hoewel ...
  • Ongedaan maken of herhalen in het 3D venster

   Tijdens het werken in BIMcollab Zoom is het mogelijk om bepaalde commando's in het 3D venster ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren. De commando's kunnen worden uitgevoerd via sneltoetsen. Windows: Ongedaan maken: CTRL + Z Herhalen: CTRL + Y ...
  • Componenten classificeren met auto color

   Smart views kunnen worden gebruikt voor kleurcodering en automatische classificatie van componenten. Hieronder valt ook het voorzien van een legende met waarden en overeenkomstige kleuren ter referentie. In dit voorbeeld zullen we een Smart view ...
  • Synchronisatie van issues in BIMcollab Zoom

   Issues synchroniseren met een BIMcollab Space Na het aanmaken of bijwerken van issues in BIMcollab Zoom, kunnen deze gesynchroniseerd worden met het project in een BIMcollab space door te klikken op de knop 'project synchroniseren' boven in het menu: ...