Annotaties aanmaken

Annotaties aanmaken

In BIMcollab Zoom is het mogelijk annotaties toe te voegen aan de 3D view om zo duidelijke en begrijpelijke viewpoints te creëren voor issues. Alle annotaties die zichtbaar zijn tijdens het aanmaken van een issue, worden opgeslagen in het issue.
Je kunt pijlen tekenen om objecten aan te wijzen, cirkels om een gebied te benadrukken, of de Property stempel gebruiken om eigenschappen van een element weer te geven.

Lijnen

De lijn-annotaties omvatten rechte lijnen, pijlen, ellipsen, wolken en rechthoeken. Volg deze stappen om een lijn-annotatie te plaatsen:
 1. Klik op de lijnstijlknop, stel de lijndikte in en kies of de lijn gestreept of doorgetrokken is.
  Voor pijlen kan je ook de instellingen van de pijlpunten bepalen.


 2. Klik op de verfemmer knop om een kleur te kiezen voor de annotatie .
 3. Kies het soort annotatie dat je wilt plaatsen door te klikken op de pijlknop naast het annotatiegereedschap in de werkbalk. Zodra je het type hebt gekozen, is het gereedschap onmiddellijk actief. 4. Klik op het vlak waarop je de annotatie wilt plaatsen. De annotatie wordt geplaatst in hetzelfde vlak als het aangeklikte oppervlak.
  Om een annotatie loodrecht op de camerapositie te maken, moet je de SHIFT-toets ingedrukt houden terwijl je de annotatie plaatst.
De annotatie-eigenschappen, zoals de kleur en dikte, kunnen na het plaatsen nog worden aangepast. Selecteer de annotatie en gebruik de lijnstijl- en verfemmer knoppen om aanpassingen te maken.

Tekst

Verduidelijk standpunten door een korte tekstannotatie toe te voegen.
 1. Klik op de verfemmer knop om een kleur te kiezen voor de annotatie .
 2. Klik op de pijlknop naast het annotatiegereedschap in de werkbalk, en kies ‘Tekst'. 3. Klik op het vlak waarop je de annotatie wilt plaatsen. De annotatie wordt geplaatst in hetzelfde vlak als het aangeklikte oppervlak.
  Om een annotatie loodrecht op de camerapositie te maken, moet je de SHIFT-toets ingedrukt houden terwijl je de annotatie plaatst.
 4. Voer de tekst in en klik op OK. 5. Gebruik de 4 hoeken rond de tekst om de grootte aan te passen zodra de tekst is geplaatst.
De kleur van de annotatie kan na het plaatsen nog worden aangepast. Selecteer de annotatie en gebruik de verfemmer knop om aanpassingen te maken.

Property stempel

Met de property stempel kunnen alle eigenschappen van een element in het 3D aanzicht worden weergegeven. Volg deze stappen om de eigenschappen te kiezen die moeten worden weergegeven, en om de stempel te plaatsen.
 1. Klik op de lijnstijlknop, stel de lijndikte in en kies of de lijn gestreept of doorgetrokken is.


 2. Klik op de verfemmer knop om een kleur te kiezen voor de annotatie .
 3. Klik op de pijlknop naast het annotatiegereedschap, en kies ‘Property stempel instellingen' 4. Onder 'Tooltip and Stempelgereedschap inhoud', kies de eigenschappen die je wil tonen. Dit kunnen alle IFC-eigenschappen zijn die aanwezig zijn in de huidige geladen IFC bestanden. 5. Klik op de pijlknop naast het annotatiegereedschap in de werkbalk, en kies ‘Property stempel'.
 6. Klik op het oppervlak waarop je de annotatie wilt plaatsen. De annotatie wordt geplaatst in hetzelfde vlak als het aangeklikte oppervlak.
  De stempel toont de eigenschappen van het aangeklikte element.
De annotatie-eigenschappen, zoals de kleur en dikte, kunnen na het plaatsen nog worden aangepast. Selecteer de annotatie en gebruik de lijnstijl- en verfemmer knoppen om aanpassingen te maken.

ENGELS | < 2 MIN KIJKTIJD

  • Related Articles

  • Issues aanmaken en bewerken in BIMcollab Zoom

   Met BIMcollab Zoom kan je verbinding maken met een BIMcollab space en rechtstreeks issues uitwisselen. Je kan verbinden met een bestaand BIMcollab project of een nieuw project aanmaken. Met je project verbinden vanuit BIMcollab Zoom Kies het gewenste ...
  • Worden kleuren en annotaties opgeslagen in het viewpoint van een issue?

   Ja, kleuren en annotaties worden opgeslagen in viewpoints die worden gepubliceerd in BIMcollab Nexus. Alleen kleuren worden geëxporteerd naar BCF bestanden.
  • Ongedaan maken of herhalen in het 3D venster

   Tijdens het werken in BIMcollab Zoom is het mogelijk om bepaalde commando's in het 3D venster ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren. De commando's kunnen worden uitgevoerd via sneltoetsen. Windows: Ongedaan maken: CTRL + Z Herhalen: CTRL + Y ...
  • Section planes en -box aanmaken, verplaatsen en selecteren

   Section planes worden gebruikt om doorsneden van een model en aanzichten van de binnenkant van een model te creëren. Een section box kan worden gebruikt om kleine delen van het model te isoleren. Bekijk de video voor een introductie in 1,5 minuut of ...
  • Componenten kleuren en viewpoints annoteren in issues

   Kleuren en annotaties toevoegen aan een nieuw issue Als je kleuren en annotaties wilt toevoegen aan een viewpoint in een nieuw issue, volg dan deze stappen Voeg kleuren, maatvoeringen en annotaties toe aan je 3D-weergave. Leer hoe je annotaties kan ...